terug

Planten en bomen symbolen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eik, eikentak, eikenblad en eikels
De eik heeft in de oude symboliek al verschillende betekenissen:
Eikenhout werd als onverwoestbaar beschouwd en was daarom het symbool van de onvergankelijkheid. De eik was ook het symbool van onsterfelijkheid en eeuwig leven. Al in de oudheid werd aan overwinnaars een lauwerkrans van eikenbladeren gegeven ten teken van onvergankelijke roem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treurwilg
De treurwilg is het symbool van rouw en verdriet. De hangende takken symboliseren de tranenstroom die in de aarde verdwijnt.
Voor de Germanen was de wilg het symbool van de dood.
Een gebroken wilg is het symbool voor een (te jong) afgebroken leven.

Palmtak
De palmtak is het attribuut van de godin van de overwinning, Victoria. Ze symboliseert de overwinning op de dood. In de oudheid werd de palmtak aan atleten gegeven als teken van overwinning en werden koningen en keizers na een overwinning binnengehaald over een weg die bedekt was met palmtakken.
De Christenen namen de palmtak over als symbool van hen die gestorven waren en in het bijzonder de martelaren. In de Christelijke kunst was de palmtak het symbool van de overwinning op de dood door en in Christus. In de Rooms-katholieke liturgie verwijst de palmtak naar de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Een gebroken palmtak is het symbool voor een afgebroken leven. 

Olijftak
De olijfboom is symbool van gerechtigheid, vrede en vroomheid en Gods zorg voor Zijn kinderen. Bij heilige rituelen werd olijfolie gebruikt.

Lauwerkrans
De lauwerkrans van laurierbladeren is door de groenblijvende bladeren symbool van onvergankelijkheid en eeuwig leven. Het is tevens het symbool van de overwinning, roem en eerbetoon.
Een schedel omkranst met lauwertakken symboliseert de heerschappij van de dood over de levenden.
De lauwerkrans hoorde bij de god Griekse god Apollo, zoon van Zeus. Apollo was de god die de hoogste en geestelijke schoonheid bezat.
De oudste symboliek van de laurier is die van reinheid. Met laurier werden ook de smetten van vergoten bloed gereinigd.

Korenaren
De korenaar is het symbool van Christus, het Brood des Levens, maar ook het symbool van de Eucharistie of het Avondmaal.
Een gebroken korenaar is het symbool voor een afgebroken leven.

Klimop
Het is een altijd groene plant en heeft betekenis van het voortdurend leven, van de onsterfelijkheid.
In de bloemensymboliek staat klimop voor en verklaring van “ik hecht mij of ik sterf". De klimop wijst dan naar trouwe verbondenheid of naar vriendschap tot in de dood.

Klavertje
Het klavertje drie staat voor symbool van de heilige drie-eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Het klavertje vier brengt geluk en het beschermt tegen kwade betoveringen

 

Boom
Omdat de wortels in de grond dringen en de takken naar boven rijzen wordt de boom universeel aanzien als symbool voor de banden tussen hemel en aarde.
De bladeren van de boom wijzen ook naar de levenscyclus: dood en regeneratie.
Op grafmonumenten is de boom symbool van het leven, van de vruchtbaarheid van de aarde of van de wederopstanding.
De afgebroken boom of de boomstam met afgekapte takken, vaak in kunststeen voorkomend, heeft dezelfde betekenis als de afgebroken kolom: het plotseling eindigen van een (jong) leven.

Druivenrank of -tros
Op grafzerken komt de druiventros regelmatig voor en symboliseert er het geduldig wachten op de verrijzenis. Het beeld dat hierachter schuilt is de druiventros die wacht op de persing om te transformeren naar wijn. Wijn staat voor het bloed van Christus waarmee Hij de wereld verlost heeft van de zonde. De druivenrank of -tros verwijst naar de eucharistie of het Avondmaal en daarmee naar de offerdood van Christus.\