terug

Ad Patres                               Naar de vader (dood of weggegaan)

A Ω                                        Alfa en Omega. Het zijn de eerste en laatste letter van het Griekse alfabet en symboliseren God als het begin en einde van alle dingen.

A.A.S.                                    Anno Aetatis Suae (op de leeftijd van)

A.D.                                       Anno Domini (In het jaar van de Heer)

A.V.                                        Annos Vixit (hij/zij leefde zoveel jaar)

B.M.                                      Beatae Memoriae (van gezegende herinnering)

Dei gratia                              Door de genade van God

Dei gratias                             In dankbaarheid bij God

D.O.M.                                  Deo, Optimo, Maximo (Naar God, de Beste, de Grootste)

Gloria in Excelsis Deo          Geloofd te zijn bij God, de Almachige

H.I.                                         Hic Iacet of Hic Jacet (hier ligt - het oude Latijn had geen letter J, de letter is later toegevoegd)

I.H.S.                                      IHS zijn de eerste drie letters van de Griekse vorm van Jezus (ΙΗΣΟΥΣ). Deze letters kunnen ook staan voor Jezus In Hoc Salus’ betekent: hierin ligt de zaligheid. ‘In Hoc Signo (vinces)’: in dit teken zult gij overwinnen. ‘Hominum Salvator’, dat vertaald luidt: 'Jezus verlosser der mensen'.

I.N.R.I.                                  Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum: Jezus Christus, Koning van de Joden

PAX                                        Pax betekent vrede (latijn). Symbool van Christus, die de vrede op aarde bracht.

R.I.P.                                     Requies'ca(n)t in Pace RIP(latijn) betekent hij/zij ruste in vrede.

XP                                          Het monogram van Christus. Het monogram is samengesteld uit de Griekse letters X en P, die de eerste letters van Christus naam vormen. XP: Chi (χ) Rho (ρ): Christus Rex (χριστυς).