terug

Godsdienst symbolen

 

Brood of hostie         
Verwijzing naar het lichaam van Christus en het Brood des Levens, de eucharistie of het Avondmaal.

Boek
Een boek op een graf verwijst meestal naar de bijbel. Als het boek des levens is de bijbel een vaakvoorkomend symbool op de graven van dominees. Vaak is het boek in zijn geheel afgebeeld, soms op een lessenaar gelegen. Soms wordt er ook een enkele bladzijde afgebeeld, met psalmtekst of grafschrift.
Een vouw in de bladzijde of een boekenlegger geeft meestal aan dat de persoon plotseling overleden is.

Anker, hart en kruis
Symbool van de voornaamste christelijke deugden: geloof, hoop en liefde.
Ook symboliseert het de band met Christus van verzoening.

Biddende handen
Biddende handen duiden meestal aan dat de overledene Christelijk was.

Engel of cherubijn
Victoria, de gevleugelde godin van de overwinning uit de oudheid, werd in de christelijke traditie boodschapper van God. De evangelist Mattheus wordt afgebeeld als engel.
Engelen hebben vaak bloemen- of lauwerkransen in de hand, ze strooien bloemen op het graf, musiceren of wenen.
Op kindergraven komen vaak kleine engeltjes voor,die zijn ontstaan uit de naakte Cupido of Eros. De kinderengel draagt  vaak een lange wijde jurk, symbool van hemelse sferen. De vleugels staan voor de goddelijke opdracht. Vaak zijn de engelhoofdjes met vleugelparen op de grafsteen afgebeeld.

Miskelk
De kelk symboliseert de christelijke religie en de eucharistie. De kelk wordt vrijwel uitsluitend op priestergraven uitgebeeld. Vaak met hostie.

Stola
De stola is het teken van Christus’ kruis dat Hij op zijn schouders heeft gedragen

Stralenkrans
Een stralenkrans of een stralenbundel is het symbool van het hemelse licht en duidt op de aanwezigheid van goddelijke of heilige personen.

Kruis of Crucifix

Voordat het kruis een christelijk symbool werd, was het al een universeel teken van verzoening, de synthese tussen hemel en aarde en de vier windrichtingen. Als christelijk symbool wordt het in verschillende vormen aangetroffen. Het latijnse kruis komt het meest voor. Vaak is het kruis ook de basisvorm van een rooms-katholieke begraafplaats. Ze zijn vaak gekoppeld aan symbolen zoals een roos, duif enz.
Christus aan het kruis: Symbool van het lijden van Christus tot verlossing van de mensheid en het geloof in de wederopstanding.

Anchteken of hengselkruis
Zeer oud Egyptisch symbool voor het leven. (In de zonnecultus van Achnaton stelde het anchteken de overleving van de lichamelijke dood voor).  De vroeg-christelijke Koptische kerk nam het over en gebruikte het als symbool van eeuwig leven en offerdood van Jezus. Komt voor op graven van mystiekers, gnostici en esoterici. Ook vrijmetselaars en spirituelen gebruiken dit teken op hun graven.

Een Botonee-kruis is genoemd naar de klavervormige uiteinden van de armen van het kruis. het kruis representeert de drieëenheid.

Het Cavaleriekruis is een Latijns kruis op drie blokken of treden. Het staat voor trouw, hoop en liefde. Soms wordt liefde vervangen door naastenliefde.

Bij een Gotisch kruis symboliseren de open uiteinden van de armen de volwassen christen.

Bij het Griekse kruis zijn de vier armen gelijk van lengte. Afkomstig van de heidenen, waar de armen de vier elementen representeren: aarde, lucht, vuur en water.

Hugenotenkruis
Oorspronkelijk was het Hugenotenkruis het teken der franse protestanten ten tijde hunner geloofsvervolging; nu is het internationaal het symbool van het wereldprotestantisme.
Het bestaat uit 3 elementen:
1. Maltezer-kruis: dit is het teken van de ridders der geestelijke orde van Malta. Het Maltezerkruis werd gezien als symbool van de wedergeboorte. Op de 8 punten 8 parels De acht punten stellen voor de acht zaligsprekingen uit het Evangelie naar Matheüs (Matheüs 5: 3-10). De armen van het kruis worden verbonden door een krans van
2. Vier lelies of harten. Dit zijn de symbolen van reinheid en trouw.

3. Een neerdalende duif als teken van Gods Heilige Geest.

Een Ionisch kruis symboliseert eeuwige verlossing en heerlijkheid. Evenals bij het Keltisch kruis lopen de uiteinden van de armen naar buiten.

Bij een Keltisch kruis symboliseert de cirkel rond het centrum van het kruis eeuwigheid.

Het Maltezer-kruis, dit is het teken van de ridders der geestelijke orde van Malta. Het Maltezerkruis werd gezien als symbool van de wedergeboorte. Op de 8 punten 8 parels. De acht punten stellen voor de acht zaligsprekingen uit het Evangelie naar Matheüs (Matheüs 5: 3-10). 

Een Slavisch kruis is afkomstig van de orthodoxe Russische en Griekse religie's. De bovenste arm van het kruis staat voor de inscriptie boven het hoofd van Christus. De onderste, schuine, arm staat voor de voetsteun van de gekruisigde Jezus. Een mogelijk ander betekenis is dat de bovenste arm de plek voorstelt waar het plakkaat met de tekst IC XC is geplaatst, terwijl de onderste schuine arm zou wijzen naar de twee misdadigers die naast Christus zijn gekruisigd. De opgeheven arm richting de misdadiger die berouw toonde en aan wie Christus het eeuwige leven beloofde.

Kruis in kroon
Symbool van de koninklijke waardigheid van Christus.
Christelijk wetenschapper.

 

Ubi caritas et amor deus ibi est:  Waar liefde is, daar is God
 

Maria met kind
Zij staan symbool voor liefdadigheid en liefde.

Keltisch kruis

Hugenotenkruis

Anchteken