terug   
Aronskelk
De gevlekte aronskelk, die zijn bloem omhoog naar de hemel richt, is een symbool van Maria. Vaak is de bloem verwerkt in guirlandes.

 Bloemen symbolen

De bloem is de symbolisering van de ziel. Zoals de bloem haar hart opent naar het zonlicht,

zo opent de mens zijn ziel voor God.

Lelie
Symbool van Maria en staat voor zuiverheid en maagdelijkheid. De aartsengel GabriŽl, die de geboorte van Jezus aankondigde aan Maria, wordt meestal afgebeeld met een lelie. In de volkssymboliek is de lelie ook symbool van de 'bleke' dood. Daarnaast is de lelie ook symbool van christelijke barmhartigheid.

 
Lelietje van Dalen
Symbool van Christus als brenger van het heil en evangelie.
Narcis
De Arabische betekenis van narcis is dienaar. In de Griekse Mythologie staat de bloem voor zelfzuchtigheid en ijdelheid. In Oosterse landen is de narcis verbonden aan de droevige liefde; geliefden die van elkaar zijn gescheiden.
De gele narcis is liefde, trouw en geluk.
 
 
 

Keizerskroon

Een exotische Afghaanse bloem, die in Nederland in de 17e eeuw populair werd. Als de bloem op een grafsteen voorkomt betekent dat het leven kort en vluchtig is en eindigt met de dood.

Klaproos
Symbool voor de kortstondigheid van het leven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papaverbollen
Oorspronkelijk het symbool van de god Hypnos, de god van de slaap. Later het 'Christelijke' symbool van de gelukzalige tijdelijke slaap. Wie dood was 'sliep' immers tijdelijk in de gelukzalige wetenschap dat op de dag der wederopstanding een ieder gewekt zal worden door trompet- en hoorngeschal.

 

 

 

Passiebloem
De drie stempels symboliseren de kruisnagels, de driekleurige krans rondom het bestuivingsorgaan symboliseert de doornenkroon en het gesteelde vruchtbeginsel is het symbool van de kelk des Heren.

 

Roos
De roos heeft vele betekenissen, die allen te maken hebben met een rein en zondeloos leven. Ze duidt op schoonheid, de navolging van Christus, de liefde en de vergankelijkheid van het leven.
De roos komt op veel grafmonumenten en in rouwadvertenties voor met een gebroken steel, als symbool van een afgebroken leven.
Soms zien we ook een verdorde roos afgebeeld, het symbool van een verwelkt lichaam.
De bloem komt in de symboliek met en zonder doornen aan een steel of aan een tak voor.
In de Christelijke symboliek verwijst de roos naar Maria en het lijden van Christus. Maria wordt ook wel de roos zonder doornen genoemd.
De vijf blaadjes van de roos worden verwijzen in de symboliek naar de vijf wonden van Christus en zijn dan ook het teken van martelaarschap.

 

 

 

 

 

Zonnebloem
De zonnebloem staat altijd met de bloem naar het zonlicht gedraaid. Het is het symbool van het gezicht dat altijd naar het licht (Christus) is gedraaid. De zonnebloem staat voor een niet-aflatende toewijding. Deze betekenis is ontleend aan de Griekse mythe, waarin Clytia verliefd wordt op de zonnegod Apollo, die alleen oog heeft voor haar zuster Leucothea. Door toedoen van Clytia sterft Leucothea, waarna de eerste verandert in een zonnebloem. Dit motief komt met name in de jaren twintig op grafstenen voor.