Dalhui(ij)sen  ~  Dalhui(ij)zen

 

 

Sinds enkele jaren zijn wij bezig met een genealogische speurtocht naar onze familienaam Dalhuisen.

 

Onderdeel van ons onderzoek is ook de oorsprong en de betekenis van de naam Dalhuisen te achterhalen. Daarnaast is het interessant om te weten waar onze voorouders woonden en hoe ze leefden.

De beroepen die wij tegen zijn gekomen variëren van boeren, landarbeiders, timmerlui, slagers, bakkers, klompenmakers, kooplui, smeden tot dominees. 

 

De naam Dalhuisen vindt, voor zover wij weten, zijn oorsprong in de regio Terwolde, Nijbroek en Oene. Alle tot nu toe gevonden Dalhuisens zijn nakomelingen van Jan Jansen Tabak die ca. 1635 werd geboren in Terwolde (Gemeente Voorst).

 

In eerste instantie vestigden de meeste Dalhuisen’s zich op de Noordoost Veluwe, vooral in de regio Nijbroek, Oene, Epe en Heerde. Je komt de naam Dalhuisen daar dan ook nog veelvuldig tegen. Vooral in Oene zijn ook nog steeds de boerderijen of landhuizen te vinden waar oorspronkelijk Dalhuisen’s woonden of die ze nog steeds in hun bezit hebben. Later vertrok men ook naar andere streken om te gaan werken. Zo hebben we een Brabantse, Kamper, Loosdrechtse en een Twentse tak gevonden.

Uiteindelijk hebben de Dalhuisen’s zich in de loop der eeuwen niet alleen over heel Nederland verspreid maar emigreerden ook naar Duitsland, Zwitserland, de VS, Canada en Zuid-Afrika.

 

De bedoeling is uiteindelijk om een zo compleet mogelijke genealogie op te zetten. Wij bezoeken dan ook regelmatig archieven, begraafplaatsen en proberen mensen ook persoonlijk te benaderen. Vooral deze bezoeken leveren veel informatie op zoals familiefoto’s, foto’s van boerderijen en huizen, rouwbrieven, geboortekaartjes, trouwboekjes etc.

Hier bouwen wij onze genealogie steeds verder mee uit. Alles wordt schriftelijk en digitaal in een dossier vastgelegd.

Mocht u een voor ons onbekende Dalhuisen zijn, dan hopen we dat u contact met ons wilt opnemen om uw tak te completeren.

 

Vanwege privacy-redenen worden de nog levende personen niet vermeld in de parentelen.

U kunt wel zien of uw naam in ons bestand voorkomt; zie hiervoor de personenlijst.

 

Heeft u verder nog vragen en/of aanvullingen, dan horen wij dat graag

 

Gedi Dalhuisen en Ineke Brouwer

 

 

Een vraag die nog steeds niet beantwoord is: Wie was Jan Jansen Taback, waar komt hij vandaan, wat was zijn beroep en waarom de toevoeging Taback. 

Een voor de hand liggende verklaring zou kunnen zijn:

Op de schrale zandgronden van de Veluwe werd in de 17 de eeuw (en later) tabak verbouwd. Jan zal dat waarschijnlijk ook gedaan hebben en kreeg in de kleine gemeenschap Terwolde, waar nogal wat mannen Jan heetten, mogelijk als bijnaam "tabak".  (Men kreeg in die tijd vaak als toevoeging het beroep wat de persoon uitoefende of de plaats/streek waar hij/zij vandaan kwam. Zo zijn de meeste achternamen ontstaan.)

Een andere verklaring:

Het waren van oorsprong schippers en komen weg bij Dalhaus (bij Keulen). Op meerdere plekken langs de oude vaarroute van Keulen naar Amsterdam zijn we Dalhuisens tegengekomen (Losser, Amsterdam) Ze zijn op deze plekken neergestreken en Jan is in Terwolde begonnen met het verbouwen van tabak.

Maar waarom dan al Dalhuisen als achternaam in die tijd? (pas in 1812 was een achternaam verplicht)

 

 

© 2007 - 2013 Gedi Dalhuisen / Ineke Brouwer

Door eigen onderzoek en toevoeging via derden is deze genealogiesite gegroeid tot een overzicht met meer dan 13.000 personen. Hierin zij ook de gegevens van de familie Damstra en Wijmenga in opgenomen.

Het overnemen van gegevens is alleen toegestaan na toestemming en met gebruikmaking van bronvermelding!