Personenlijst                       Terug

Parenteel van Claes Jans Wijmenga

1 Claes Jans Wijmenga. Claes trouwde in 05-1641 in Eernewoude (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: Tresoar] met Sijke Ates. Zij is gedoopt in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Sijke is overleden.

Notitie bij Sijke: was getrouwd met Claas Jans toen ze op 08-03-1650 gedoopt werd


Kinderen van Claes en Sijke:

 

1 Jan Claesses Wijmenga, geboren omstreeks 1645 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 2.

2 Aukje Wijmenga. Zij is gedoopt op dinsdag 08-03-1650 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: Tresoar]. Aukje is overleden.

 


2 Jan Claesses Wijmenga is geboren omstreeks 1645 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Claes Jans Wijmenga (zie 1) en Sijke Ates. Hij is gedoopt op dinsdag 08-03-1650 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.).

Notitie bij de geboorte van Jan: Was bij de doop al "jaren oud"

Jan is overleden omstreeks 1718 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), ongeveer 73 jaar oud.

Notitie bij Jan: Jan Claesses was tussen 1690 en 1698 eigenaar van een zathe lands groot 70 ponde maten gelegen achter de Wijde Ee van Garijp, bekend onder nr. 12 in het Floreencohier. Er staat bij vermeld "selfs Bruijker". Zijn zoon Roel Jans vergrootte het bezit door aankoop van een nabij gelegen hornleger bekend onder nr. 9 en bij het boelgoed na het overlijden van Jan Roels blijkt hij in Garijp ongeveer 100 pondemaat land te hebben. Als type wordt wel aangegeven dat de "Wijmenga’s" niet hielden van "wrotten en ramen" (Jan wilde niet werken) maar op handel waren ingesteld. Verder waren er veel bewoners van kroegjes die "Wijmenga" heetten bijv. in Suameer, Bergum, (’t Rood Hert), Hardegarijp, Tietjerk, (dorpsrechter - herbergier), Kollumerpomp, Kollum enz. Helaas waren er ook verschillende die zelf goede afnemers waren. Er waren zelfs beruchte kwartaaldrinkers onder, die dan b.v. een week op lagen en anders niets kregen dan jenever. Ook blijkt dat er een met andere Wijmenga’s naar de U.S.A. emigreerde met achterlating van een vrouw en kind, doch in Amerika maar weer eens trouwde. Gelukkig dat het evenwicht in de "genen" niet te veel verstoord is (n.l. door de import van "goede en vrome vrouwen). Van de vrouwen van de Wijmenga’s horen we niets dan goed. Nog wordt wel vermeld dat de koppen breed waren, met rimpels in het voorhoofd en de ogen ver uit elkaar, stompe neuzen, niet groot van stuk. Ook kwam er nog al veel gekruld haar voor (en ook gekrulde zinnen), weinig kaalhoofdigheid, weinig roodharigen. Ook komen er zeer weinig tweelingen in de familie voor. Tenslotte zij nog vermeld dat ze "familie siik" zijn.
ALDUS HET VERSLAG VAN VEEARTS RIJPKEMA.

Jan trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op vrijdag 02-03-1668 met Maaycke Roelfs. Maaycke is geboren in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Roelof Sapes en Tietje Jans. Maaycke is overleden omstreeks 1728 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.).


Kinderen van Jan en Maaycke:

 

1 Sijke Jans Wijmenga. Zij is gedoopt op zondag 06-05-1668 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Sijke is overleden.

2 Claes Jans Wijmenga. Hij is gedoopt op donderdag 06-10-1672 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Claes is overleden vóór 1683 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), ten hoogste 11 jaar oud.

3 Roel (Roelof) Jans Wijmenga, gedoopt op zondag 28-07-1675 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 3.

4 Claes Jans Wijmenga. Hij is gedoopt op donderdag 25-02-1683 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Claes is overleden.

 


3 Roel (Roelof) Jans Wijmenga, zoon van Jan Claesses Wijmenga (zie 2) en Maaycke Roelfs. Hij is gedoopt op zondag 28-07-1675 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Roel is overleden op dinsdag 03-08-1756 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 81 jaar oud.

Notitie bij Roel: In 1749 lezen we in Tietjerk : "welgesteld burgerman", zijn aanslag: 3-0-44-6.

Beroep:

 

 

Welgesteld burgerman

 

 

Roel trouwde, 28 jaar oud, op zondag 13-04-1704 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: Trouwregister Hervormde gemeente Garijp Suameer Eernewoude 1772-1811, Inventarisnr.: 709] met Maaycke Binnes??, 20 jaar oud.

Notitie bij het huwelijk van Roel en Maaycke: Eerste proclamatie

Maaycke is een dochter van Binne Oebeles?? en Minke Uwes??. Zij is gedoopt op donderdag 13-04-1684 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Maaycke is overleden.


Kinderen van Roel en Maaycke:

 

1 Minke Roels (Roelofs) Wijmenga, gedoopt op zondag 29-03-1705 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 4.

2 Binne Roels (Roelofs) Wijmenga, gedoopt op zondag 06-11-1707 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 5.

3 Klaas Roels (Roelofs) Hoogstins, gedoopt op vrijdag 13-09-1709 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 6.

4 Jan Roels (Roelofs) Wijmenga, gedoopt op zondag 31-07-1712 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 7.

5 Sietske Roels (Roelofs) Wijmenga. Zij is gedoopt op zondag 23-12-1714 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Sietske is overleden.

6 Sijke Roels (Roelofs) Wijmenga. Hij is gedoopt op zondag 17-01-1717 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Sijke is overleden.

 


4 Minke Roels (Roelofs) Wijmenga, dochter van Roel (Roelof) Jans Wijmenga (zie 3) en Maaycke Binnes??. Zij is gedoopt op zondag 29-03-1705 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Minke is overleden. Minke trouwde met Jan Johannes Snoek. Jan is een zoon van Niet publiceren en Niet publiceren. Hij is gedoopt op zondag 08-11-1705 in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden.


Kinderen van Minke en Jan:

 

1 Johannes Snoek. Hij is gedoopt op zondag 03-08-1732 in Leeuwarden (Fr.). Johannes is overleden.

2 Sytske Snoek. Zij is gedoopt op zondag 21-03-1734 in Leeuwarden (Fr.). Sytske is overleden.

3 Grietje Snoek. Zij is gedoopt op zondag 01-07-1736 in Leeuwarden (Fr.). Grietje is overleden.

4 Mettje Snoek, geboren [bron: Tresoar, DTBL Leeuwarden, inventnr. 941]. Zij is gedoopt op woensdag 31-12-1738 in Leeuwarden (Fr.). Mettje is overleden.

5 Roelof Snoek, geboren [bron: Tresoar, DTBL Leeuwarden, inventnr. 941]. Hij is gedoopt op woensdag 16-03-1740 in Leeuwarden (Fr.). Roelof is overleden.

6 Lutske Snoek, geboren [bron: Tresoar, DTBL Leeuwarden, inventnr. 942]. Zij is gedoopt op woensdag 10-11-1745 in Leeuwarden (Fr.). Lutske is overleden.

7 Roelof Snoek. Hij is gedoopt op woensdag 18-01-1747 in Leeuwarden (Fr.). Roelof is overleden.

 


5 Binne Roels (Roelofs) Wijmenga, zoon van Roel (Roelof) Jans Wijmenga (zie 3) en Maaycke Binnes??. Hij is gedoopt op zondag 06-11-1707 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Binne is overleden omstreeks 1800, ongeveer 93 jaar oud. Binne trouwde, 52 jaar oud, op zondag 27-01-1760 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: Tresoar] met Antje Gerbens.


6 Klaas Roels (Roelofs) Hoogstins, zoon van Roel (Roelof) Jans Wijmenga (zie 3) en Maaycke Binnes??. Hij is gedoopt op vrijdag 13-09-1709 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Klaas is overleden.

Notitie bij Klaas: Hoewel de zoon van een Wijmenga, neemt Klaas Roel in 1811 de naam Hoogstins aan.

Klaas trouwde, 43 jaar oud, op zondag 04-02-1753 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: Tresoar, DTBL Garijp, Suameer, Ernewoude, invnr. 708] met Baukje Romkes??, 39 jaar oud. Zij is gedoopt op zondag 19-03-1713 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Baukje is overleden.


Kinderen van Klaas en Baukje:

 

1 Jan Klazes Hoogstins, geboren op donderdag 11-04-1754 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 8.

2 Maaike Hoogstins, geboren op vrijdag 23-07-1756 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Zij is gedoopt op zondag 15-08-1756 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Maaike is overleden.

 


7 Jan Roels (Roelofs) Wijmenga, zoon van Roel (Roelof) Jans Wijmenga (zie 3) en Maaycke Binnes??. Hij is gedoopt op zondag 31-07-1712 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden omstreeks 1778 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), ongeveer 66 jaar oud.

Beroepen:

 

 

Landbouwer

 

 

 

 

Welgestelde boer

 

 

Jan trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 25-12-1734 met Hinke Alles, 18 jaar oud. Hinke is een dochter van Alle Wymers en Frouckjen Edses. Zij is gedoopt op zondag 05-04-1716 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hinke is overleden omstreeks 1792 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), ongeveer 76 jaar oud.


Kinderen van Jan en Hinke:

 

1 Roel Jans Wijmenga. Hij is gedoopt op zondag 15-01-1736 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Roel is overleden omstreeks 1739 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), ongeveer 3 jaar oud.

2 Maaike Jans Wijmenga. Zij is gedoopt op zondag 01-03-1739 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Maaike is overleden vóór 1746 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), ten hoogste 7 jaar oud.

3 Roel Jans Wijmenga, gedoopt op zondag 25-06-1741 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 9.

4 Froukje Jans Wijmenga, gedoopt op zondag 05-01-1744 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 10.

5 Maaike Jans Wijmenga, gedoopt vóór 04-1746 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 11.

6 Sijke Jans Wijmenga, gedoopt op zondag 27-10-1748 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 12.

7 Antje Jans Wijmenga, gedoopt op zondag 17-01-1751 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 13.

8 Frijtzen Jans Wijmenga, gedoopt op zondag 10-03-1754 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 14.

9 Alle Jans Wijmenga. Hij is gedoopt op zondag 13-02-1757 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Alle is overleden op donderdag 05-08-1830 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 73 jaar oud. Alle bleef ongehuwd. Alle bleef kinderloos.

Beroep:

 

 

Winkelier, Rentenier

 

 

 


8 Jan Klazes Hoogstins is geboren op donderdag 11-04-1754 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Klaas Roels (Roelofs) Hoogstins (zie 6) en Baukje Romkes??. Hij is gedoopt op zaterdag 27-04-1754 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden op zondag 03-11-1822 in Tietjerksteradeel (Fr.), 68 jaar oud. Jan trouwde, 30 jaar oud, op zondag 06-06-1784 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) met Hylkje Jans van der Kooi, 24 jaar oud. Hylkje is geboren op maandag 17-03-1760 in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hylkje is overleden op vrijdag 29-05-1846 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 86 jaar oud.


Kinderen van Jan en Hylkje:

 

1 Klaas Jans Hoogstins, geboren op donderdag 24-02-1785 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 15.

2 Elisabeth Jans Hoogstins, geboren op dinsdag 24-07-1787 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 16.

3 Jan Jans Hoogstins, geboren op donderdag 13-08-1789 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hij is gedoopt op dinsdag 15-09-1789 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden.

4 Baukje Jans Hoogstins, geboren op zaterdag 05-11-1791 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 17.

5 Tjitske Jans Hoogstins, geboren op zaterdag 21-02-1795 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Zij is gedoopt op zondag 29-03-1795 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Tjitske is overleden op maandag 12-08-1867 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 72 jaar oud.

6 Binne Jans Hoogstins, geboren op woensdag 02-08-1797 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 18.

7 Maaike Jans Hoogstins, geboren op donderdag 07-08-1800 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 19.

8 Jantje Jans Hoogstins, geboren op zaterdag 28-01-1804 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 20.

 


9 Roel Jans Wijmenga, zoon van Jan Roels (Roelofs) Wijmenga (zie 7) en Hinke Alles. Hij is gedoopt op zondag 25-06-1741 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Roel is overleden op donderdag 18-08-1825 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 84 jaar oud. Hij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.).

Notitie bij Roel: De oude naam is Wymenga, enkele schrijven per abuis Wijmenga. Deze naam is zeer waarschijnlijk afgeleid van Alle Wymers (130), de grootvader van Roel Jans en deze was weer een zoon van Wymer Engberts, zie testament van 17 september 1727.

Hij staat bekend onder de naam van "Roel Krukje" en was bewoner van "’t Heeghiem" te Garijp. Het huis staat er nog, alleen was er vroeger een zeer grote schuur achter; onder het huis zijn nog grote kelders aanwezig. Hij was bekend om zijn grote kracht b.v. als een herberg ontruimd moest worden, werd hij opgehaald; hij was gastvrij, maar elk die bij hem logies kwam vragen, moest eerst met hem worstelen; hij was kunstzinnig, schreef mooi (er moeten nog nieuwjaarswensen zijn door hem met de ganzenpen geschreven), zong mooi, werd aangezocht als voorzanger voor de school, maar bedankte. Deze Roel Jans moest loten voor het Franse leger en zou in Rusland een been hebben verloren, maar dit werd niet beschreven.

Wyminga, Roel Jans, Garijp 1811
k. Jan 26, Maaike 24, Anne 23, Binne 20, Theunis 17, Klaas 15
kk. (v. Jan) Hylkjen 2, Roel 4 maanden
N.B. ondertekend door E.H. Jansma "p.o. R.J. Wyminga"
Mairie Bergum, fol. 74v

Roel trouwde, 43 jaar oud, op zondag 19-12-1784 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) met Trijntje Annes Kooistra, 32 jaar oud. Trijntje is geboren op donderdag 27-01-1752 in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Trijntje is overleden in 09-1802 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 50 jaar oud.


Kinderen van Roel en Trijntje:

 

1 Jan Roels Wijmenga, geboren op donderdag 01-09-1785 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 21.

2 Maaike Roels Wijmenga, geboren op maandag 02-07-1787 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 22.

3 Anne Roels Wijmenga, geboren op zondag 12-07-1789 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 23.

4 Binne Roels Wijminga, geboren op vrijdag 01-07-1791 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 24.

5 Theunis Roels Wijmenga, geboren op zondag 08-06-1794 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 25.

6 Klaas Roels Wijmenga, geboren op zondag 18-09-1796 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 26.

 


10 Froukje Jans Wijmenga, dochter van Jan Roels (Roelofs) Wijmenga (zie 7) en Hinke Alles. Zij is gedoopt op zondag 05-01-1744 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Froukje is overleden op dinsdag 26-02-1822 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 78 jaar oud. Froukje trouwde, 26 jaar oud, op zondag 29-04-1770 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.) met Douwe Folkerts Wadman, 24 jaar oud. Douwe is geboren op woensdag 12-01-1746 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Folkert Douwes Wadman en Gepke Hendriks Voorman. Hij is gedoopt op zondag 20-02-1746 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Douwe is overleden op woensdag 03-09-1806 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 60 jaar oud.


Kinderen van Froukje en Douwe:

 

1 Folkert Douwes Wadman. Hij is gedoopt op zondag 17-02-1771 in Buitenpost (Achtkarspelen) (Fr.) [bron: Tresoar].

Notitie bij de geboorte van Folkert: Dopeling is net 3 weken oud

Folkert is overleden op zaterdag 09-03-1816 in Buitenpost (Achtkarspelen) (Fr.), 45 jaar oud.

2 Jan Douwes Wadman, geboren op vrijdag 09-10-1772 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hij is gedoopt op zondag 25-10-1772 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden op donderdag 21-03-1844 in Tietjerksteradeel (Fr.), 71 jaar oud.

3 Haye Douwes Wadman, geboren op donderdag 09-03-1775 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hij is gedoopt op zondag 09-04-1775. Haye is overleden op woensdag 24-09-1823 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 48 jaar oud.

4 Roelof Douwes Wadman, geboren op woensdag 20-05-1778 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hij is gedoopt op zondag 21-06-1778 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Roelof is overleden op maandag 20-10-1806 in Zuider Drachten (Fr.), 28 jaar oud.

5 Binne Douwes Wadman, geboren op maandag 23-12-1782 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hij is gedoopt op zondag 12-01-1783 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Binne is overleden op zondag 16-12-1810 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 27 jaar oud.

6 Gebke Douwes Wadman, geboren op woensdag 30-05-1787 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Zij is gedoopt op zondag 08-07-1787 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Gebke is overleden op zaterdag 20-07-1816 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 29 jaar oud.

 


11 Maaike Jans Wijmenga is geboren [bron: Tresoar, DTBL Garijp invnr. 706], dochter van Jan Roels (Roelofs) Wijmenga (zie 7) en Hinke Alles. Zij is gedoopt vóór 04-1746 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Maaike is overleden op dinsdag 08-04-1834 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), minstens 88 jaar oud [bron: Tresoar, Tietjerksterdeel 1834, blad nr. 8, digitaalarchief Leeuwardercourant].

Notitie bij Maaike: In Tresoar is een akte met de doop van Maaike in 1739. In de overlijdensadvertentie, geplaatst door de man van Maaike, Gosse Kloosterman, staat: " in den hoogen ouderdom van bijn 89 jaren". Conclusie: of de akte is fout, of er mist een geboorteakte en is de Maaike geboren in 1739 overleden voor 1746 en hebben de ouders hun volgende dochter weer Maaike genoemd.

Maaike trouwde, minstens 26 jaar oud, op zondag 05-04-1772 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: Tresoar, trouwregister Bergum 1679-1811 nr. 704] met Gosse Hinnes Kloosterman, ongeveer 24 jaar oud. Gosse is geboren omstreeks 1748 in Veenwouden (Dantumadeel) (Fr.). Gosse is overleden op vrijdag 25-03-1836 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), ongeveer 88 jaar oud.


12 Sijke Jans Wijmenga, dochter van Jan Roels (Roelofs) Wijmenga (zie 7) en Hinke Alles. Zij is gedoopt op zondag 27-10-1748 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Sijke is overleden op zondag 05-07-1807 in Jelsum (Leeuwarderadeel) (Fr.), 58 jaar oud. Sijke trouwde, 30 jaar oud, op zondag 01-08-1779 in Jelsum (Leeuwarderadeel) (Fr.) [bron: Tresoar] met Wopke Oenes Tolsma.


Kinderen van Sijke en Wopke:

 

1 Hinke Tolsma, geboren op zondag 05-11-1780 in Jelsum (Leeuwarderadeel) (Fr.). Zij is gedoopt op zondag 03-12-1780 in Jelsum (Leeuwarderadeel) (Fr.). Hinke is overleden op donderdag 11-10-1810 in Jelsum (Leeuwarderadeel) (Fr.), 29 jaar oud.

2 Lijsbeth Tolsma, geboren op maandag 25-08-1783 in Jelsum (Leeuwarderadeel) (Fr.). Zij is gedoopt op zondag 21-09-1783 in Jelsum (Leeuwarderadeel) (Fr.). Lijsbeth is overleden op donderdag 23-03-1854 in Leeuwarderadeel (Fr.), 70 jaar oud.

3 Froukje Tolsma, geboren op dinsdag 24-03-1789 in Jelsum (Leeuwarderadeel) (Fr.). Zij is gedoopt op zondag 19-04-1789 in Jelsum (Leeuwarderadeel) (Fr.). Froukje is overleden.

 


13 Antje Jans Wijmenga, dochter van Jan Roels (Roelofs) Wijmenga (zie 7) en Hinke Alles. Zij is gedoopt op zondag 17-01-1751 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Antje is overleden op zaterdag 12-11-1808 in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), 57 jaar oud. Antje trouwde, 24 jaar oud, op zondag 19-11-1775 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.) met Hendrik Folkerts Wadman, 25 jaar oud. Hendrik is geboren in 02-1750 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Folkert Douwes Wadman en Gepke Hendriks Voorman. Hij is gedoopt op vrijdag 15-05-1750 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hendrik is overleden op zondag 13-12-1812 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 62 jaar oud.


Kinderen van Antje en Hendrik:

 

1 Folkert Hendriks Wadman, geboren op donderdag 15-02-1776 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hij is gedoopt op zondag 14-07-1776 in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.). Folkert is overleden op dinsdag 14-05-1839 in Tietjerksteradeel (Fr.), 63 jaar oud.

2 Jan Hendriks Wadman, geboren op dinsdag 05-08-1777 in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hij is gedoopt op zondag 14-09-1777 in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden op vrijdag 02-01-1829 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 51 jaar oud.

3 Hinke Hendriks Wadman, geboren op woensdag 14-04-1779 in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Zij is gedoopt op maandag 24-05-1779 in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hinke is overleden op maandag 30-03-1818 in Tietjerksteradeel (Fr.), 38 jaar oud.

4 Douwe Hendriks Wadman, geboren op dinsdag 11-02-1783 in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hij is gedoopt op zondag 16-03-1783 in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.). Douwe is overleden op zondag 24-09-1826 in Tietjerksteradeel (Fr.), 43 jaar oud.

5 Gepke Wadman, geboren op dinsdag 11-03-1788 in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Zij is gedoopt op zondag 27-04-1788 in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.). Gepke is overleden op zondag 31-05-1835 in Tietjerksteradeel (Fr.), 47 jaar oud.

6 Maaike Wadman, geboren op donderdag 23-09-1790 in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Zij is gedoopt op zondag 12-12-1790 in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.). Maaike is overleden.

 


14 Frijtzen Jans Wijmenga, dochter van Jan Roels (Roelofs) Wijmenga (zie 7) en Hinke Alles. Zij is gedoopt op zondag 10-03-1754 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Frijtzen is overleden in 12-1812, 58 jaar oud. Frijtzen trouwde, 19 jaar oud, op zondag 25-04-1773 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: Tresoar] met Tijs Bouwes de Vries, 26 jaar oud. Tijs is geboren op maandag 13-03-1747, zoon van Niet publiceren. Hij is gedoopt op zondag 16-04-1747 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Tijs is overleden.


Kinderen van Frijtzen en Tijs:

 

1 Bouwe Tijsses de Vries, geboren op dinsdag 30-11-1773 in Ureterp (Opsterland) (Fr.). Hij is gedoopt op zondag 09-01-1774 in Ureterp (Opsterland) (Fr.). Bouwe is overleden.

2 Sjoukje Tijsses de Vries, geboren op donderdag 21-09-1775 in Ureterp (Opsterland) (Fr.). Zij is gedoopt op zondag 01-10-1775 in Ureterp (Opsterland) (Fr.). Sjoukje is overleden op woensdag 22-02-1854 in Onderdendam (Bedum), 78 jaar oud.

3 Jan Tijsses de Vries, geboren op maandag 15-09-1777 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hij is gedoopt op zondag 12-10-1777 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden.

4 Alle Tijsses de Vries, geboren op vrijdag 24-09-1779 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Alle is overleden op maandag 07-12-1835 in Bedum (Gr.), 56 jaar oud.

5 Teeke Tijsses de Vries, geboren op zaterdag 27-04-1782 in Ureterp (Opsterland) (Fr.). Zij is gedoopt op donderdag 09-05-1782 in Ureterp (Opsterland) (Fr.). Teeke is overleden.

6 Henke Tijsses de Vries, geboren op vrijdag 18-01-1788 in Buitenpost (Achtkarspelen) (Fr.). Zij is gedoopt op zondag 23-03-1788 in Gerkesklooster (Achtkarspelen) (Fr.). Henke is overleden op dinsdag 20-09-1842 in Onderdendam (Bedum), 54 jaar oud.

 


15 Klaas Jans Hoogstins is geboren op donderdag 24-02-1785 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Jan Klazes Hoogstins (zie 8) en Hylkje Jans van der Kooi. Hij is gedoopt op zondag 20-03-1785 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Klaas is overleden op zondag 26-08-1827 in Tietjerksteradeel (Fr.), 42 jaar oud. Klaas trouwde, 19 jaar oud, op zondag 20-05-1804 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) met Jeltje Eelkes Boonstra, 20 jaar oud. Jeltje is geboren op maandag 24-11-1783 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jeltje is overleden op dinsdag 25-09-1821 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 37 jaar oud.


Kinderen van Klaas en Jeltje:

 

1 Jan Klazes Hoogstins, geboren op zondag 25-08-1805 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hij is gedoopt op zondag 15-09-1805 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden vóór 1808 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), ten hoogste 3 jaar oud.

2 Sijtske Klazes Hoogstins, geboren op zaterdag 11-10-1806 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Sijtske is overleden op zaterdag 13-11-1869 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 63 jaar oud.

3 Jan Klazes Hoogstins, geboren op maandag 22-02-1808 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden op zaterdag 26-06-1880 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 72 jaar oud.

4 Hijlkje Klazes Hoogstins, geboren op woensdag 01-07-1812 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hijlkje is overleden op zaterdag 21-12-1839 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 27 jaar oud.

5 Akke Klazes Hoogstins, geboren op dinsdag 31-08-1813 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Akke is overleden op zaterdag 04-10-1890 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 77 jaar oud.

6 Maaike Klazes Hoogstins, geboren op zondag 09-10-1814 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Maaike is overleden op woensdag 03-07-1816 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 1 jaar oud.

7 Eelke Klazes Hoogstins, geboren op dinsdag 20-08-1816 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Eelke is overleden op maandag 30-09-1816 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 1 maand oud.

8 Eelke Klazes Hoogstins, geboren op maandag 01-09-1817 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Eelke is overleden op woensdag 17-09-1817 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 16 dagen oud.

9 Eelke Klazes Hoogstins, geboren op donderdag 26-08-1819 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Eelke is overleden op zondag 15-04-1894 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 74 jaar oud.

10 Binne Klazes Hoogstins, geboren op zondag 23-09-1821 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Binne is overleden op zaterdag 20-10-1821 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 27 dagen oud.

 


16 Elisabeth Jans Hoogstins is geboren op dinsdag 24-07-1787 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: DTBL Herv. gem. Garijp, Suameer en Eernewoude, doop 1772-1811, Inventarisnr. : 707], dochter van Jan Klazes Hoogstins (zie 8) en Hylkje Jans van der Kooi. Zij is gedoopt op zondag 26-08-1787 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Elisabeth is overleden op vrijdag 12-03-1875 in Tietjerksteradeel (Fr.), 87 jaar oud. Elisabeth trouwde, 25 jaar oud, op zondag 04-07-1813 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: Tresoar, akte 8] met Binne Roels Wijminga, 22 jaar oud. Zie 24 voor persoonsgegevens van Binne.


Kinderen van Elisabeth en Binne:

 

1 Trijntje Binnes Wijmenga, geboren op dinsdag 21-03-1815 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 27.

2 Jan Binnes Wijmenga, geboren op zondag 29-03-1818 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 28.

3 Hylkje Binnes Wijmenga, geboren op zaterdag 07-10-1820 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 29.

4 Roel Binnes Wijmenga, geboren op maandag 02-06-1823 in Tietjerksteradeel (Fr.). Roel is overleden op maandag 16-06-1823 in Tietjerksteradeel (Fr.), 14 dagen oud.

5 Roel Binnes Wijmenga, geboren op maandag 29-11-1824 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 30.

6 Maaike Binnes Wijmenga, geboren op vrijdag 30-11-1827 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 31.

 


17 Baukje Jans Hoogstins is geboren op zaterdag 05-11-1791 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Jan Klazes Hoogstins (zie 8) en Hylkje Jans van der Kooi. Baukje is overleden op zaterdag 05-03-1859 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 67 jaar oud. Baukje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 20-05-1815 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Jan Romkes Kloosterman, 23 jaar oud. Jan is geboren op maandag 30-05-1791 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden op donderdag 28-11-1833 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 42 jaar oud.


Kinderen van Baukje en Jan:

 

1 Romke Jans Kloosterman, geboren op zondag 12-05-1816 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 32.

2 Sake Jans Kloosterman, geboren op maandag 11-12-1826 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 33.

 


18 Binne Jans Hoogstins is geboren op woensdag 02-08-1797 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Jan Klazes Hoogstins (zie 8) en Hylkje Jans van der Kooi. Binne is overleden op vrijdag 08-04-1870 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 72 jaar oud. Binne trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 23-05-1829 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Baukjen Jacobs Wester, 26 jaar oud. Baukjen is geboren op zaterdag 22-01-1803 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Zij is gedoopt op zondag 20-02-1803 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Baukjen is overleden op woensdag 20-09-1882 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 79 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl].


Kinderen van Binne en Baukjen:

 

1 Jan Binnes Hoogstins, geboren op woensdag 09-06-1830 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 34.

2 Jacob Binnes Hoogstins, geboren op zondag 25-12-1831 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 35.

3 Hylkje Hoogstins, geboren op donderdag 28-01-1836 in Tietjerksteradeel (Fr.). Hylkje is overleden op woensdag 03-11-1920 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 84 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl].

4 Harmen Binnes Hoogstins, geboren op maandag 24-02-1840 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Harmen is overleden op vrijdag 02-03-1883 in Tietjerksteradeel (Fr.), 43 jaar oud.

5 Klaas Binnes Hoogstins, geboren op maandag 17-07-1843 in Tietjerksteradeel (Fr.). Klaas is overleden op woensdag 03-03-1847 in Tietjerksteradeel (Fr.), 3 jaar oud.

 


19 Maaike Jans Hoogstins is geboren op donderdag 07-08-1800 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Jan Klazes Hoogstins (zie 8) en Hylkje Jans van der Kooi. Maaike is overleden op woensdag 27-12-1876 in Kollumerland (Fr.), 76 jaar oud [bron: Tresoar, Overlijden, Akte A 153]. Maaike trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 19-07-1823 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Johannes Folkerts Riemersma, 21 jaar oud. Johannes is geboren op woensdag 21-04-1802 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Folkert Riemers Riemersma en Trijntje Melles Sip(b)ma. Hij is gedoopt op zondag 02-05-1802 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Johannes is overleden op zondag 16-03-1879 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 76 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl].


Kinderen van Maaike en Johannes:

 

1 Folkert Johannes Riemersma, geboren op dinsdag 29-06-1824 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Folkert is overleden op donderdag 27-02-1834 in Tietjerksteradeel (Fr.), 9 jaar oud.

2 Hylkje Johannes Riemersma, geboren op dinsdag 03-10-1826 in Tietjerksteradeel (Fr.). Hylkje is overleden op dinsdag 26-06-1894 in Tietjerksteradeel (Fr.), 67 jaar oud. Hylkje bleef ongehuwd. Hylkje bleef kinderloos.

3 Trijntje Johannes Riemersma, geboren op vrijdag 03-10-1828 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Trijntje is overleden op zondag 06-08-1911 in Leeuwarderadeel (Fr.), 82 jaar oud.

4 Jan Johannes Riemersma, geboren op donderdag 14-10-1830 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden op vrijdag 01-01-1904 in Kollumerland (Fr.), 73 jaar oud.

5 Goitsen Johannes Riemersma, geboren op zaterdag 20-04-1833 in Tietjerksteradeel (Fr.). Goitsen is overleden op woensdag 11-06-1834 in Tietjerksteradeel (Fr.), 1 jaar oud.

6 Folkje Johannes Riemersma, geboren op dinsdag 19-05-1835 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Folkje is overleden op maandag 30-12-1912 in Tietjerksteradeel (Fr.), 77 jaar oud.

7 Go(o)itske Johannes Riemersma, geboren op maandag 24-07-1837 in Tietjerksteradeel (Fr.). Go(o)itske is overleden op woensdag 27-12-1911 in Kollumerland (Fr.), 74 jaar oud.

8 Elisabeth Johannes Riemersma, geboren op dinsdag 14-04-1840 in Tietjerksteradeel (Fr.). Elisabeth is overleden op donderdag 16-11-1876 in Burum (Kollumerland) (Fr.), 36 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Elisabeth bleef ongehuwd. Elisabeth bleef kinderloos.

9 Wypkje Johannes Riemersma, geboren op woensdag 05-10-1842 in Tietjerksteradeel (Fr.). Wypkje is overleden op zaterdag 12-09-1846 in Tietjerksteradeel (Fr.), 3 jaar oud.

10 Baukje Johannes Riemersma, geboren op donderdag 20-02-1845 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Baukje is overleden op vrijdag 01-01-1904 in Kollumerland (Fr.), 58 jaar oud.

 


20 Jantje Jans Hoogstins is geboren op zaterdag 28-01-1804 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Jan Klazes Hoogstins (zie 8) en Hylkje Jans van der Kooi. Jantje is overleden op zondag 29-08-1841 in Tietjerksteradeel (Fr.), 37 jaar oud. Jantje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 13-05-1826 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Petrus Joukes Bosma, 21 jaar oud. Petrus is geboren op dinsdag 22-05-1804 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Jouke Petrus Bosma en Geertje Andries Haarsma. Hij is gedoopt op zondag 17-06-1804 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Petrus is overleden op donderdag 06-06-1861 in Tietjerksteradeel (Fr.), 57 jaar oud. Petrus trouwde later op donderdag 14-05-1846 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar] met Trijntje Jacobs Wester (1814-1854).


Kind van Jantje en Petrus:

 

1 Jouke Petrus Bosma, geboren op zondag 14-10-1838 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jouke is overleden op woensdag 02-03-1910 in Tietjerksteradeel (Fr.), 71 jaar oud.

 


21 Jan Roels Wijmenga is geboren op donderdag 01-09-1785 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roel Jans Wijmenga (zie 9) en Trijntje Annes Kooistra. Jan is overleden op vrijdag 15-01-1847 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 61 jaar oud. Jan trouwde, 23 jaar oud, op zondag 13-11-1808 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: Tresoar, trouwregister Garijp, nr. 709] met Attje Romkes Kloosterman, 20 jaar oud. Attje is geboren op maandag 29-09-1788 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Attje is overleden op zondag 01-01-1882 in Warga (Idaarderadeel)(Fr.), 93 jaar oud.


Kinderen van Jan en Attje:

 

1 Hijlkje (Hielkje) Jans Wijmenga, geboren op vrijdag 01-09-1809 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 36.

2 Roel Jans Wijmenga, geboren op zondag 11-08-1811 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 37.

3 Trijntje Jans Wijmenga, geboren op woensdag 12-01-1814 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 38.

4 Romke Jans Wijmenga, geboren op zondag 01-02-1818 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 39.

5 Alle Jans Wijmenga, geboren op zaterdag 14-09-1822 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 40.

6 Maaike Jans Wijmenga, geboren op zondag 01-10-1826 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 41.

7 Jan Jans Wijmenga, geboren op zaterdag 06-12-1828 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden op dinsdag 15-09-1829 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 9 maanden oud.

8 Jan Jans Wijmenga, geboren op donderdag 14-07-1831 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden op maandag 29-04-1833 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 1 jaar oud.

 


22 Maaike Roels Wijmenga is geboren op maandag 02-07-1787 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Roel Jans Wijmenga (zie 9) en Trijntje Annes Kooistra. Maaike is overleden op zaterdag 30-03-1861 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 73 jaar oud. Maaike trouwde, 21 jaar oud, op zondag 14-05-1809 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: Trouwregister Hervormde gemeente Garijp Suameer Eernewoude 1772-1811, Inventarisnr.: 709] met Eede Hendriks Jansma, 30 jaar oud. Eede is geboren op zaterdag 16-05-1778 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Eede is overleden op vrijdag 17-03-1854 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 75 jaar oud. Maaike en Eede bleven kinderloos.


23 Anne Roels Wijmenga is geboren op zondag 12-07-1789 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roel Jans Wijmenga (zie 9) en Trijntje Annes Kooistra. Anne is overleden op dinsdag 06-04-1852 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 62 jaar oud [bron: Tresoar, akte 164]. Anne:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 06-05-1812 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: Tresoar, akte 6] met Riemkje Klazes Feenstra, 19 jaar oud. Riemkje is geboren op vrijdag 27-07-1792 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: www.tresoar.nl], dochter van Klaas Jans Feenstra en Baukjen Tijsses. Zij is gedoopt op zondag 02-09-1792 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Riemkje is overleden op zaterdag 18-11-1843 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 51 jaar oud.

(2) trouwde, 56 jaar oud, op zaterdag 04-07-1846 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 56] met Iebeltje van der Meulen, 56 jaar oud. Iebeltje is geboren op vrijdag 25-09-1789 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), dochter van Niet publiceren en Niet publiceren. Zij is gedoopt op zondag 11-10-1789 in Drachten (Smallingerland) (Fr.). Iebeltje is overleden op maandag 09-10-1871 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 82 jaar oud.


Kinderen van Anne en Riemkje:

 

1 Klaas Annes Wijmenga, geboren op zondag 11-04-1813 in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 42.

2 Roel Annes Wijmenga, geboren op woensdag 15-03-1815 in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 43.

3 Hendrik Annes Wijmenga, geboren op maandag 22-09-1817 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 44.

4 Trijntje Annes Wijmenga, geboren op woensdag 12-01-1820 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 45.

5 Baukjen Annes Wijmenga, geboren op maandag 12-04-1824 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 46.

6 Dieuwke Annes Wijmenga, geboren op woensdag 31-08-1831 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 47.

7 Jan Annes Wijmenga, geboren op donderdag 08-03-1838 in Tietjerksteradeel (Fr.). Jan is overleden op vrijdag 30-03-1838 in Tietjerksteradeel (Fr.), 22 dagen oud.

 


24 Binne Roels Wijminga is geboren op vrijdag 01-07-1791 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roel Jans Wijmenga (zie 9) en Trijntje Annes Kooistra. Binne is overleden op dinsdag 19-03-1878 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 86 jaar oud. Binne trouwde, 22 jaar oud, op zondag 04-07-1813 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: Tresoar, akte 8] met Elisabeth Jans Hoogstins, 25 jaar oud. Zie 16 voor persoonsgegevens van Elisabeth.

 

Kinderen van Binne en Elisabeth: zie 16.


25 Theunis Roels Wijmenga is geboren op zondag 08-06-1794 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roel Jans Wijmenga (zie 9) en Trijntje Annes Kooistra. Theunis is overleden op donderdag 26-03-1857 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 62 jaar oud.

Beroep:

 

 

Koopman, landbouwer

 

 

Theunis trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 08-05-1816 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: Tresoar akte 6] met Maria Ijnzes van der Veen, 19 jaar oud. Maria is geboren op zaterdag 22-04-1797 in Leeuwarden (Fr.), dochter van Ynso Reinders van der Veen en Rikstje Nieuwenhuis. Maria is overleden op vrijdag 14-08-1857 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), 60 jaar oud.


Kinderen van Theunis en Maria:

 

1 Trijntje Teunis Wijmenga, geboren op zaterdag 15-03-1817 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Trijntje is overleden op donderdag 03-07-1834 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 17 jaar oud. Trijntje bleef ongehuwd. Trijntje bleef kinderloos.

2 Eelke Teunis Wijmenga, geboren op maandag 01-01-1821 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 48.

3 Rixtje Teunis Wijmenga, geboren op vrijdag 22-02-1822 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 49.

4 Roel Theunis Wijmenga, geboren op vrijdag 17-09-1824 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 50.

5 Vemmigje (Femkje) Theunis Wijmenga, geboren op zaterdag 23-12-1826 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 51.

6 Jan Teunis Wijmenga, geboren op zaterdag 21-11-1829 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden op zondag 31-10-1858 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 28 jaar oud. Jan bleef ongehuwd. Jan bleef kinderloos.

7 Jacob Theunis Wijmenga, geboren op maandag 30-04-1832 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 52.

8 Jaartje Teunis Wijmenga, geboren op dinsdag 01-04-1834 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 53.

9 Ede Teunis Wijmenga, geboren op zaterdag 20-05-1837 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Ede is overleden op woensdag 12-12-1838 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 1 jaar oud.

 


26 Klaas Roels Wijmenga is geboren op zondag 18-09-1796 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roel Jans Wijmenga (zie 9) en Trijntje Annes Kooistra. Klaas is overleden op zondag 25-10-1863 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 67 jaar oud. Klaas trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 23-05-1818 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 18] met Antje Gerrits Kooistra, 21 jaar oud. Antje is geboren op dinsdag 03-01-1797 in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Gerrit Andries Kooistra en Doedtje Hendriks. Antje is overleden op zaterdag 28-12-1867 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 70 jaar oud.


Kinderen van Klaas en Antje:

 

1 Trijntje Klazes Wijmenga, geboren op dinsdag 09-02-1819 in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 54.

2 Doetje Klazes Wijmenga, geboren op dinsdag 31-12-1822 in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 55.

3 Roeltje Klazes Wijmenga, geboren op zaterdag 01-10-1825 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 56.

4 Gerrit Klazes Wijmenga, geboren op vrijdag 05-10-1827 in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 57.

5 Maaike Klazes Wijmenga, geboren op woensdag 11-11-1829 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 58.

6 Jan Klazes Wijmenga, geboren op donderdag 04-10-1832 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 59.

7 Roelof Klazes Wijmenga, geboren op donderdag 08-09-1836 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 60.

8 Neeltje Klazes Wijmenga, geboren op donderdag 16-05-1839 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 61.

9 Andries Klazes Wijmenga, geboren op maandag 28-11-1842 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 62.

 


27 Trijntje Binnes Wijmenga is geboren op dinsdag 21-03-1815 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Binne Roels Wijminga (zie 24) en Elisabeth Jans Hoogstins (zie 16). Trijntje is overleden op maandag 15-10-1888 in Arum (Wonseradeel)(Fr.), 73 jaar oud.

Notitie bij overlijden van Trijntje: Staat in Tresoar als Wiemenga ingeschreven

Trijntje:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 23-05-1840 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 31] met Wiebe Jans Hiemenga, 21 jaar oud. Wiebe is geboren op donderdag 24-09-1818 in Arum (Wonseradeel)(Fr.), zoon van Jan Wiebes Hiemenga en Pietje Anes Anema. Wiebe is overleden op maandag 09-04-1849 in Wonseradeel (Fr.), 30 jaar oud.

(2) trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 28-09-1850 in Wonseradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 95] met Jan Lieuwes Dijkstra, 27 jaar oud. Jan is geboren op zondag 16-02-1823 in Wonseradeel (Fr.), zoon van Lieuwe Jans Dijkstra en Wapke Hendriks Anema. Jan is overleden in Wonseradeel (Fr.).


Kinderen van Trijntje en Wiebe:

 

1 Lijsbeth Hiemenga, geboren op vrijdag 23-07-1841 in Wonseradeel (Fr.). Lijsbeth is overleden.

2 Jan Hiemenga, geboren op woensdag 08-11-1843 in Wonseradeel (Fr.). Jan is overleden.

3 Pietje Hiemenga, geboren op zondag 19-10-1845 in Wonseradeel (Fr.). Pietje is overleden.

4 Klaaske Hiemenga, geboren op zondag 07-05-1848 in Wonseradeel (Fr.). Klaaske is overleden.


Kinderen van Trijntje en Jan:

 

5 Lieuwe Dijkstra, geboren op donderdag 10-07-1851 in Wonseradeel (Fr.). Lieuwe is overleden.

6 Binne Dijkstra, geboren op woensdag 19-04-1854 in Wonseradeel (Fr.). Binne is overleden op zaterdag 06-01-1855 in Wonseradeel (Fr.), 8 maanden oud.

7 Bintje Dijkstra, geboren op dinsdag 15-04-1856 in Wonseradeel (Fr.). Bintje is overleden op woensdag 08-04-1857 in Wonseradeel (Fr.), 11 maanden oud.

8 Wapke Dijkstra, geboren op woensdag 11-03-1857 in Wonseradeel (Fr.). Wapke is overleden op maandag 29-06-1857 in Wonseradeel (Fr.), 3 maanden oud.

 


28 Jan Binnes Wijmenga is geboren op zondag 29-03-1818 in Tietjerksteradeel (Fr.), zoon van Binne Roels Wijminga (zie 24) en Elisabeth Jans Hoogstins (zie 16). Jan is overleden op zondag 20-10-1901 in Tietjerksteradeel (Fr.), 83 jaar oud.

Notitie bij Jan: Jan Binnes WIJMENGA, geboren op zondag 29 maart 1818, overleden te Garijp op zondag 20 oktober 1901. Velen van zijn familie zouden zijn geëmigreerd naar "Holland" in Canada en de Verenigde Staten.

Jan trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 14-05-1857 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 27] met Trijntje Pieters Grijpstra, 33 jaar oud. Trijntje is geboren op donderdag 21-08-1823 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Pieter Jans Grijpstra en Gertje Jans Kats. Trijntje is overleden op vrijdag 14-07-1905 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 81 jaar oud.


Kinderen van Jan en Trijntje:

 

1 Pieter Jans Wijmenga, geboren op dinsdag 08-06-1858 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 63.

2 Elisabeth Jans Wijmenga, geboren op zaterdag 19-05-1860 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 64.

3 Binne Jans Wijmenga, geboren op vrijdag 10-10-1862 in Tietjerksteradeel (Fr.). Binne is overleden op woensdag 11-11-1863 in Tietjerksteradeel (Fr.), 1 jaar oud.

4 Geertje Jans Wijmenga, geboren op vrijdag 09-12-1864 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 65.

5 Binne Jans Wijmenga, geboren op maandag 06-09-1869 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 66.

 


29 Hylkje Binnes Wijmenga is geboren op zaterdag 07-10-1820 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Binne Roels Wijminga (zie 24) en Elisabeth Jans Hoogstins (zie 16). Hylkje is overleden op woensdag 09-05-1866 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 45 jaar oud. Hylkje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 22-05-1841 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 38] met Pieter Sjoerds Haarsma, 22 jaar oud. Pieter is geboren op zondag 24-01-1819 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Sjoerd Andries Haarsma en Wypkje Folkerts Riemersma. Pieter is overleden op donderdag 13-01-1887 in Tietjerksteradeel (Fr.), 67 jaar oud.


Kinderen van Hylkje en Pieter:

 

1 Sjoerd Pieters Haarsma, geboren op donderdag 07-04-1842 in Tietjerksteradeel (Fr.). Sjoerd is overleden.

2 Binne Pieters Haarsma, geboren op vrijdag 23-02-1844 in Tietjerksteradeel (Fr.). Binne is overleden op donderdag 11-02-1886 in Tietjerksteradeel (Fr.), 41 jaar oud.

3 Jan Pieters Haarsma, geboren op vrijdag 17-03-1848 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden.

4 Wypkje Pieters Haarsma, geboren op vrijdag 17-03-1848 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Wypkje is overleden op maandag 15-03-1869 in Tietjerksteradeel (Fr.), 20 jaar oud. Wypkje bleef ongehuwd. Wypkje bleef kinderloos.

5 Elisabeth Pieters Haarsma, geboren op maandag 23-12-1850 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Elisabeth is overleden op zondag 13-12-1931 in Tietjerksteradeel (Fr.), 80 jaar oud.

6 Roelof Pieters Haarsma, geboren op zondag 13-08-1854 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Roelof is overleden op woensdag 23-02-1938 in Tietjerksteradeel (Fr.), 83 jaar oud.

7 Andries Pieters Haarsma, geboren op zondag 13-08-1854 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Andries is overleden op maandag 15-06-1863 in Tietjerksteradeel (Fr.), 8 jaar oud.

8 Folkert Pieters Haarsma, geboren op dinsdag 26-10-1858 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Folkert is overleden op woensdag 22-02-1922 in Tietjerksteradeel (Fr.), 63 jaar oud.

 


30 Roel Binnes Wijmenga is geboren op maandag 29-11-1824 in Tietjerksteradeel (Fr.), zoon van Binne Roels Wijminga (zie 24) en Elisabeth Jans Hoogstins (zie 16). Roel is overleden op woensdag 21-01-1885 in Opeinde (Smallingerland) (Fr.), 60 jaar oud. Roel:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 02-06-1849 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 36] met Sjieuwke Edzes van der Meulen, 22 jaar oud. Sjieuwke is geboren op woensdag 28-03-1827 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Edze Wybes van der Meulen en Jitske Folkerts Riemersma. Sjieuwke is overleden op zondag 16-12-1860 in Tietjerksteradeel (Fr.), 33 jaar oud.

(2) trouwde, 45 jaar oud, op woensdag 01-06-1870 in Smallingerland (Fr.) [bron: Tresoar akte 70] met Hielkjen Sjoerds Hoekstra, 45 jaar oud. Hielkjen is geboren op woensdag 19-01-1825 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Sjoerd Jelkes Hoekstra en Sjoukjen Hendriks de Vries. Hielkjen is overleden op zaterdag 03-05-1890 in Smallingerland (Fr.), 65 jaar oud.


Kinderen van Roel en Sjieuwke:

 

1 Binne Roels Wijminga, geboren op maandag 23-09-1850 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 67.

2 Edze Roels Wijmenga, geboren op maandag 27-09-1852 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 68.

3 Jan Roels Wijmenga, geboren op zaterdag 20-01-1855 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 69.

4 Jitske Roels Wijmenga, geboren op zondag 13-09-1857 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 70.

5 Folkert Roels Wijmenga, geboren op vrijdag 04-11-1859 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 71.

 


31 Maaike Binnes Wijmenga is geboren op vrijdag 30-11-1827 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Binne Roels Wijminga (zie 24) en Elisabeth Jans Hoogstins (zie 16). Maaike is overleden op maandag 09-06-1873 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 45 jaar oud. Maaike trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 13-05-1848 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 25] met Jacob Petrus Bosma, 23 jaar oud. Jacob is geboren op maandag 01-11-1824 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Petrus Jans Bosma en Wytske Jacobs Wester. Jacob is overleden op vrijdag 28-05-1886 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 61 jaar oud. Hij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk. Jacob trouwde later op donderdag 18-09-1873 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Akke Sjoerds Boonstra (1845-1925).


32 Romke Jans Kloosterman is geboren op zondag 12-05-1816 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Jan Romkes Kloosterman en Baukje Jans Hoogstins (zie 17). Romke is overleden op zaterdag 29-01-1876 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 59 jaar oud. Romke trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 24-05-1845 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 36] met Trijntje Annes Wijmenga, 25 jaar oud. Zie 45 voor persoonsgegevens van Trijntje.


Kinderen van Romke en Trijntje:

 

1 Riemkje Romkes Kloosterman, geboren op zaterdag 04-04-1846 in Tietjerksteradeel (Fr.). Riemkje is overleden op woensdag 04-03-1931 in Tietjerksteradeel (Fr.), 84 jaar oud.

2 Baukje Romkes Kloosterman, geboren op zaterdag 18-09-1847 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 72.

3 Jan Romkes Kloosterman, geboren op maandag 30-07-1849 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 73.

4 Dieuwke Romkes Kloosterman, geboren op zondag 23-02-1851 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Dieuwke is overleden op donderdag 02-03-1939, 88 jaar oud. Zij is begraven in Wirdum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.), Kerk.

5 Hijlkje Romkes Kloosterman, geboren op maandag 07-03-1853 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hijlkje is overleden.

6 Roelofke Romkes Kloosterman, geboren op zaterdag 13-01-1855 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 74.

7 Sake Romkes Kloosterman, geboren op zaterdag 13-12-1856 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 75.

8 Binne Romkes Kloosterman, geboren op vrijdag 09-07-1858 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Binne is overleden.

9 Klaas Romkes Kloosterman, geboren op woensdag 03-10-1860 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Klaas is overleden op woensdag 09-12-1863 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 3 jaar oud.

10 Hendrik Romkes Kloosterman, geboren op zondag 07-06-1863 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hendrik is overleden op zondag 13-12-1863 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 6 maanden oud. Hendrik bleef ongehuwd. Hendrik bleef kinderloos.

 


33 Sake Jans Kloosterman is geboren op maandag 11-12-1826 in Tietjerksteradeel (Fr.), zoon van Jan Romkes Kloosterman en Baukje Jans Hoogstins (zie 17). Sake is overleden op vrijdag 15-12-1871 in Tietjerksteradeel (Fr.), 45 jaar oud. Sake trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 17-05-1851 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 34] met Dieuwke Annes Wijmenga, 19 jaar oud. Zie 47 voor persoonsgegevens van Dieuwke.


Kinderen van Sake en Dieuwke:

 

1 Riemkje Sakes Kloosterman, geboren op zaterdag 01-11-1851 in Tietjerksteradeel (Fr.). Riemkje is overleden op dinsdag 14-06-1853 in Tietjerksteradeel (Fr.), 1 jaar oud.

2 Riemkje Sakes Kloosterman, geboren op donderdag 08-09-1853 in Tietjerksteradeel (Fr.). Riemkje is overleden op zaterdag 14-04-1888 in Tietjerksteradeel (Fr.), 34 jaar oud.

3 Kloosterman, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 17-04-1855.

4 Jan Sakes Kloosterman, geboren op maandag 09-06-1856 in Tietjerksteradeel (Fr.). Jan is overleden op vrijdag 28-08-1857 in Tietjerksteradeel (Fr.), 1 jaar oud [bron: www.genlias.nl].

5 Baukje Sakes Kloosterman, geboren op maandag 19-04-1858 in Tietjerksteradeel (Fr.). Baukje is overleden op donderdag 07-10-1858 in Tietjerksteradeel (Fr.), 5 maanden oud. Baukje bleef ongehuwd. Baukje bleef kinderloos.

6 Jan Sakes Kloosterman, geboren op donderdag 21-07-1859 in Tietjerksteradeel (Fr.). Jan is overleden op zaterdag 05-03-1921 in Dantumadeel, 61 jaar oud.

 


34 Jan Binnes Hoogstins is geboren op woensdag 09-06-1830 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Binne Jans Hoogstins (zie 18) en Baukjen Jacobs Wester. Jan is overleden op donderdag 03-01-1895 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 64 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Jan trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 16-05-1863 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) met Tjerkje Pieters Algra, 29 jaar oud. Tjerkje is geboren op zondag 21-07-1833 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Tjerkje is overleden op zaterdag 18-03-1911 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 77 jaar oud.


Kinderen van Jan en Tjerkje:

 

1 Baukje Jans Hoogstins, geboren op donderdag 12-05-1864 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Baukje is overleden op maandag 07-12-1936 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 72 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl].

2 Aafke Jans Hoogstins, geboren op vrijdag 10-11-1865 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 76.

3 Binne Jans Hoogstins, geboren op woensdag 25-09-1867 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Binne is overleden op dinsdag 09-08-1938 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 70 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is begraven op vrijdag 12-08-1938 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.).

4 Pieter Jans Hoogstins, geboren op zondag 21-03-1869 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Pieter is overleden op vrijdag 11-07-1947 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 78 jaar oud.

5 Jacob Jans Hoogstins, geboren op dinsdag 17-06-1873 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jacob is overleden op maandag 16-02-1931 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 57 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl].

 


35 Jacob Binnes Hoogstins is geboren op zondag 25-12-1831 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Binne Jans Hoogstins (zie 18) en Baukjen Jacobs Wester. Jacob is overleden op dinsdag 06-10-1874 in Tietjerksteradeel (Fr.), 42 jaar oud. Jacob trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 10-06-1871 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Baukje Romkes Kloosterman, 23 jaar oud. Zie 72 voor persoonsgegevens van Baukje.


Kinderen van Jacob en Baukje:

 

1 Baukje Jacobs Hoogstins, geboren op zaterdag 17-08-1872 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Baukje is overleden op maandag 19-05-1952 in Boksum (Menaldumadeel) (Fr.), 79 jaar oud. Zij is begraven in Boksum (Menaldumadeel) (Fr.).

2 Romke Jacobs Hoogstins, geboren op zaterdag 30-05-1874 in Tietjerksteradeel (Fr.). Romke is overleden op dinsdag 15-10-1957 in Deinum (Menaldumadeel) (Fr.), 83 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is begraven in Blessum (Menaldumadeel) (Fr.).

 


36 Hijlkje (Hielkje) Jans Wijmenga is geboren op vrijdag 01-09-1809 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Jan Roels Wijmenga (zie 21) en Attje Romkes Kloosterman. Hijlkje is overleden op dinsdag 14-03-1843 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 33 jaar oud. Hijlkje trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 25-05-1830 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 25] met Jan Wybes van der Meulen, 32 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 07-06-1797 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Niet publiceren en Niet publiceren. Jan is overleden op maandag 09-04-1860 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 62 jaar oud. Jan trouwde later op woensdag 13-11-1844 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Sietske Kornelis Oosterbaan (1805-1884).


Kinderen van Hijlkje en Jan:

 

1 Wybe Jans van der Meulen, geboren op dinsdag 23-11-1830 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Wybe is overleden op zondag 14-08-1904 in Warga (Idaarderadeel)(Fr.), 73 jaar oud.

2 Jan Jans van der Meulen, geboren op maandag 16-01-1832 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden op zaterdag 31-10-1896 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 64 jaar oud.

3 Eelke Jans van der Meulen, geboren op woensdag 03-07-1833 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: www.genlias.nl]. Eelke is overleden op woensdag 21-10-1896 in Dronrijp (Menaldumadeel) (Fr.), 63 jaar oud.

4 Roel Jans van der Meulen, geboren op maandag 30-03-1835 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Roel is overleden op woensdag 26-08-1885 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), 50 jaar oud.

5 Romke Jans van der Meulen, geboren op donderdag 24-11-1836 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Romke is overleden op woensdag 26-05-1926 in Dokkum (Dongeradeel) (Fr.), 89 jaar oud.

6 Meint Jans van der Meulen, geboren op zaterdag 02-06-1838 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Meint is overleden op dinsdag 10-11-1925 in Boornbergum (Smallingerland) (Fr.), 87 jaar oud.

7 Attje Jans van der Meulen, geboren op vrijdag 01-05-1840 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Attje is overleden op maandag 21-04-1913 in Opsterland (Fr.), 72 jaar oud.

8 Aalze Jans van der Meulen, geboren op donderdag 01-09-1842 in Tietjerksteradeel (Fr.). Aalze is overleden op maandag 14-05-1923 in Leeuwarden (Fr.), 80 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden, Oude begraafplaats.

 


37 Roel Jans Wijmenga is geboren op zondag 11-08-1811 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Jan Roels Wijmenga (zie 21) en Attje Romkes Kloosterman. Roel is overleden op zaterdag 08-12-1866 in Tietjerksteradeel (Fr.), 55 jaar oud.

Beroep:

 

 

Herbergier, logementshouder

 

 

Roel:

(1) trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 11-05-1844 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 14] met Trijntje Klazes Wijmenga, 25 jaar oud. Zie 54 voor persoonsgegevens van Trijntje.

(2) trouwde, 47 jaar oud, op woensdag 03-11-1858 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 83] met Tjitske Andries Meulenbildt, 28 jaar oud. Tjitske is geboren op zondag 17-10-1830 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Andries Dirks Meulenbildt en Maaike Taekes Koster. Tjitske is overleden op donderdag 21-03-1861 in Bergumerdam (Tietjerksteradeel) (Fr.), 30 jaar oud.

(3) trouwde, 50 jaar oud, op zaterdag 12-04-1862 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 12] met Stijntje Andries Meulenbildt, 28 jaar oud. Stijntje is geboren op maandag 29-04-1833 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Andries Dirks Meulenbildt en Maaike Taekes Koster. Stijntje is overleden op zondag 29-12-1907 in Utrecht (Ut.), 74 jaar oud. Stijntje trouwde later op maandag 10-05-1869 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Jan Lotman (±1838-1915).


Kinderen van Roel en Trijntje:

 

1 Jan Roels Wijmenga, geboren op maandag 19-05-1845 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 77.

2 Klaas Roels Wijmenga, geboren op donderdag 05-02-1846 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Klaas is overleden op vrijdag 01-02-1918 in Tietjerksteradeel (Fr.), 71 jaar oud. Klaas bleef ongehuwd. Klaas bleef kinderloos.

3 Binne Roels Wijmenga, geboren op dinsdag 24-10-1848 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Binne is overleden op zondag 26-03-1871 in Tietjerksteradeel (Fr.), 22 jaar oud [bron: Tresoar, akte 15]. Binne bleef ongehuwd. Binne bleef kinderloos.

4 Gerrit Roels Wijmenga, geboren op zaterdag 14-09-1850 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 78.

5 Romke Roels Wijmenga, geboren op woensdag 10-08-1853 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 79.

6 Andries Roels Wijmenga, geboren op zaterdag 17-11-1855 in Tietjerksteradeel (Fr.). Andries is overleden op vrijdag 10-09-1880 in Tietjerksteradeel (Fr.), 24 jaar oud. Andries bleef ongehuwd. Andries bleef kinderloos.


Kind van Roel en Tjitske:

 

7 Maaike Roels Wijmenga, geboren op donderdag 28-07-1859 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 80.


Kinderen van Roel en Stijntje:

 

8 Geert Roels Wijmenga, geboren op vrijdag 26-06-1863 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 81.

9 Attje Roels Wijmenga, geboren op woensdag 22-11-1865 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Attje is overleden op zaterdag 13-10-1894 in Utrecht (Ut.), 28 jaar oud. Attje bleef ongehuwd. Attje bleef kinderloos.

 


38 Trijntje Jans Wijmenga is geboren op woensdag 12-01-1814 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Jan Roels Wijmenga (zie 21) en Attje Romkes Kloosterman. Trijntje is overleden op donderdag 17-05-1860 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 46 jaar oud. Trijntje trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 28-05-1842 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 43] met Klaas Annes Wijmenga, 29 jaar oud. Zie 42 voor persoonsgegevens van Klaas.


Kinderen van Trijntje en Klaas:

 

1 Anne Klazes Wijmenga, geboren op woensdag 24-07-1844 in Tietjerksteradeel (Fr.). Anne is overleden op maandag 17-12-1855 in Tietjerksteradeel (Fr.), 11 jaar oud [bron: Tresoar, akte 51].

2 Attje Klazes Wijmenga, geboren op maandag 08-02-1847 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 82.

3 Jan Klazes Wijmenga, geboren op zondag 25-11-1849 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden op zondag 17-04-1859 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 9 jaar oud.

4 Riemer Klazes Wijmenga, geboren op maandag 04-10-1852 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Riemer is overleden op maandag 13-01-1873 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 20 jaar oud. Riemer bleef ongehuwd. Riemer bleef kinderloos.

5 Riemkje Klazes Wijmenga, geboren op zondag 27-05-1855 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 83.

6 Anne Klazes Wijmenga, geboren op zaterdag 28-08-1858 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Anne is overleden op woensdag 26-03-1862 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 3 jaar oud.

 


39 Romke Jans Wijmenga is geboren op zondag 01-02-1818 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Jan Roels Wijmenga (zie 21) en Attje Romkes Kloosterman. Romke is overleden op donderdag 12-01-1888 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 69 jaar oud [bron: Tresoar, akte 15]. Romke trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 16-12-1854 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 79] met Grietje Tjipkes Fennema, 30 jaar oud. Grietje is geboren op vrijdag 26-03-1824 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Tjipke Folkerts Fennema en Foekje Minzes van der Sluis. Grietje is overleden op woensdag 13-01-1897 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 72 jaar oud.


Kinderen van Romke en Grietje:

 

1 Jan Romkes Wijmenga, geboren op zaterdag 20-01-1855 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 84.

2 Tjipke Romkes Wijmenga, geboren op maandag 23-11-1857 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 85.

3 Atje Romkes Wijmenga, geboren op maandag 02-11-1868 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: Tresoar, akte 325]. Atje is overleden op vrijdag 08-03-1940 in Noordbergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 71 jaar oud. Atje bleef ongehuwd. Atje bleef kinderloos.

4 Roelof Romkes Wijmenga, geboren op dinsdag 05-07-1870 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 86.

 


40 Alle Jans Wijmenga is geboren op zaterdag 14-09-1822 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Jan Roels Wijmenga (zie 21) en Attje Romkes Kloosterman. Alle is overleden op woensdag 17-03-1875 in Veenwouden (Dantumadeel) (Fr.), 52 jaar oud.

Beroep:

 

 

Koopman, herbergier, landbouwer

 

 

Alle trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 17-05-1851 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 325] met Maaike Fokkes Overzet, 27 jaar oud. Maaike is geboren op zondag 21-12-1823 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Fokke Geerts Overzet en Antje Gjalts Dijkstra. Maaike is overleden op zaterdag 10-01-1914 in Bolsward (Fr.), 90 jaar oud.


Kinderen van Alle en Maaike:

 

1 Jan Alles Wijmenga, geboren op zondag 24-04-1853 in Achtkarspelen (Fr.). Jan is overleden.

2 Antje Alles Wijmenga, geboren op zaterdag 02-06-1855 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Antje is overleden op vrijdag 22-08-1924 in Bolsward (Fr.), 69 jaar oud. Antje bleef ongehuwd. Antje bleef kinderloos.

3 Fokke Alles Wijmenga, geboren op donderdag 03-09-1857 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 87.

4 Atsje Alles Wijmenga, geboren op dinsdag 07-02-1860 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Atsje is overleden op zaterdag 22-12-1860 in Quatre-Bras (Tietjerksteradeel)(Fr.), 10 maanden oud.

5 Attje Alles Wijmenga, geboren op vrijdag 14-11-1862 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 88.

6 Wijmenga, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 25-06-1865 in Quatre-Bras (Tietjerksteradeel)(Fr.).

7 Trijntje Alles Wijmenga, geboren op vrijdag 08-03-1867 in Quatre-Bras (Tietjerksteradeel)(Fr.). Trijntje is overleden.

 


41 Maaike Jans Wijmenga is geboren op zondag 01-10-1826 in Tietjerksteradeel (Fr.), dochter van Jan Roels Wijmenga (zie 21) en Attje Romkes Kloosterman. Maaike is overleden op dinsdag 22-09-1914 in Opsterland (Fr.), 87 jaar oud. Maaike:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 27-05-1847 in Smallingerland (Fr.) [bron: Tresoar, akte 30] met Antoni Abrahams Deknatel, 27 jaar oud. Antoni is geboren op zaterdag 24-07-1819 in Westerhorn (Grijpskerk)(Gr.), zoon van Niet publiceren en Niet publiceren. Antoni is overleden op woensdag 29-08-1866 in Smallingerland (Fr.), 47 jaar oud [bron: Tresoar].

(2) trouwde, 51 jaar oud, op vrijdag 17-05-1878 in Smallingerland (Fr.) [bron: Tresoar, akte 42] met Tjitse Lucas Talsma, 57 jaar oud. Tjitse is geboren op dinsdag 19-12-1820 in Oudkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Tjitse is overleden op donderdag 27-11-1902 in Warga (Idaarderadeel)(Fr.), 81 jaar oud.


Kinderen van Maaike en Antoni:

 

1 Antje Deknatel, geboren op vrijdag 26-05-1848 in Smallingerland (Fr.). Antje is overleden op maandag 30-07-1866 in Smallingerland (Fr.), 18 jaar oud. Antje bleef ongehuwd. Antje bleef kinderloos.

2 Jan Deknatel, geboren op dinsdag 12-06-1849 in Smallingerland (Fr.). Volgt 89.

3 Abraham Deknatel, geboren op maandag 11-11-1850 in Smallingerland (Fr.) [bron: Tresoar akte 212]. Abraham is overleden op donderdag 26-07-1866 in Smallingerland (Fr.), 15 jaar oud [bron: Tresoar akte 142].

4 Attje Antoons Deknatel, geboren op zondag 10-09-1854 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Volgt 90.

5 Hielkjen Deknatel, geboren op maandag 25-05-1857 in Smallingerland (Fr.). Hielkjen is overleden op dinsdag 04-08-1857 in Smallingerland (Fr.), 2 maanden oud.

6 Hielkjen Deknatel, geboren op vrijdag 30-07-1858 in Smallingerland (Fr.). Volgt 91.

7 Wimke Deknatel, geboren op vrijdag 04-05-1860 in Smallingerland (Fr.). Volgt 92.

 


42 Klaas Annes Wijmenga is geboren op zondag 11-04-1813 in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Anne Roels Wijmenga (zie 23) en Riemkje Klazes Feenstra. Klaas is overleden op donderdag 02-02-1871 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 57 jaar oud. Klaas trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 28-05-1842 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 43] met Trijntje Jans Wijmenga, 28 jaar oud. Zie 38 voor persoonsgegevens van Trijntje.

 

Kinderen van Klaas en Trijntje: zie 38.


43 Roel Annes Wijmenga is geboren op woensdag 15-03-1815 in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Anne Roels Wijmenga (zie 23) en Riemkje Klazes Feenstra. Roel is overleden op woensdag 09-01-1895 in Tietjerksteradeel (Fr.), 79 jaar oud. Roel trouwde, 45 jaar oud, op zaterdag 24-03-1860 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 6] met Grietje Jacobs Bouma, 34 jaar oud. Grietje is geboren op vrijdag 29-04-1825 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Jacob Jans Bouma en Trijntje Jacobus Tjeerdsma. Grietje is overleden op zaterdag 31-03-1900 in Tietjerksteradeel (Fr.), 74 jaar oud [bron: Tresoar overlijdensakte akte nr. 110].


Kinderen van Roel en Grietje:

 

1 Riemkje Roels Wijmenga, geboren op maandag 18-02-1861 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 93.

2 Trijntje Roels Wijmenga, geboren op woensdag 04-03-1863 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 94.

3 Anne Roels Wijmenga, geboren op dinsdag 14-08-1866 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 95.

 


44 Hendrik Annes Wijmenga is geboren op maandag 22-09-1817 in Tietjerksteradeel (Fr.), zoon van Anne Roels Wijmenga (zie 23) en Riemkje Klazes Feenstra. Hendrik is overleden op vrijdag 27-04-1894 in Tietjerksteradeel (Fr.), 76 jaar oud. Hendrik bleef kinderloos. Hendrik trouwde, 43 jaar oud, op vrijdag 17-05-1861 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 51] met Yttje Pieters Wybersma, 46 jaar oud. Yttje is geboren op dinsdag 24-01-1815 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Niet publiceren en Niet publiceren. Yttje is overleden op donderdag 21-10-1897 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 82 jaar oud.


45 Trijntje Annes Wijmenga is geboren op woensdag 12-01-1820 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Anne Roels Wijmenga (zie 23) en Riemkje Klazes Feenstra. Trijntje is overleden op zondag 05-04-1914 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 94 jaar oud. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 24-05-1845 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 36] met Romke Jans Kloosterman, 29 jaar oud. Zie 32 voor persoonsgegevens van Romke.

 

Kinderen van Trijntje en Romke: zie 32.


46 Baukjen Annes Wijmenga is geboren op maandag 12-04-1824 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Anne Roels Wijmenga (zie 23) en Riemkje Klazes Feenstra. Baukjen is overleden op zondag 09-06-1901 in Tietjerksteradeel (Fr.), 77 jaar oud. Baukjen:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 29-05-1847 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Eelke Teunis Wijmenga, 26 jaar oud. Zie 48 voor persoonsgegevens van Eelke.

(2) trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 28-05-1853 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 58] met Symen Sybrens Algra, 39 jaar oud. Symen is geboren op maandag 01-11-1813 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Sybren Symens Algra en Trijntje Gerrits Kooistra. Symen is overleden op zaterdag 21-04-1894 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 80 jaar oud.


Kinderen van Baukjen en Symen:

 

1 Trijntje Symens Algra, geboren op woensdag 23-01-1856 in Tietjerksteradeel (Fr.). Trijntje is overleden op zaterdag 26-01-1856 in Tietjerksteradeel (Fr.), 3 dagen oud.

2 Riemkje Symens Algra, geboren op woensdag 23-01-1856 in Tietjerksteradeel (Fr.). Riemkje is overleden op zaterdag 26-01-1856 in Tietjerksteradeel (Fr.), 3 dagen oud.

3 Trijntje Symens Algra, geboren op dinsdag 03-11-1857 in Tietjerksteradeel (Fr.). Trijntje is overleden.

4 Riemkje Symens Algra, geboren op dinsdag 13-09-1859 in Tietjerksteradeel (Fr.). Riemkje is overleden op woensdag 13-07-1949 in Zuidlaren (Dr.), 89 jaar oud.

5 Sybren Symen Algra, geboren op dinsdag 30-07-1861 in Tietjerksteradeel (Fr.). Sybren is overleden op vrijdag 03-04-1936 in Tietjerksteradeel (Fr.), 74 jaar oud.

6 Dieuwke Symens Algra, geboren op vrijdag 18-11-1864 in Tietjerksteradeel (Fr.). Dieuwke is overleden op dinsdag 04-04-1893 in Tietjerksteradeel (Fr.), 28 jaar oud.

7 Doetje Symens Algra, geboren op dinsdag 09-02-1869 in Tietjerksteradeel (Fr.). Doetje is overleden op zaterdag 15-04-1871 in Tietjerksteradeel (Fr.), 2 jaar oud [bron: Tresoar].

 


47 Dieuwke Annes Wijmenga is geboren op woensdag 31-08-1831 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Anne Roels Wijmenga (zie 23) en Riemkje Klazes Feenstra. Dieuwke is overleden op zaterdag 19-11-1859 in Tietjerksteradeel (Fr.), 28 jaar oud. Dieuwke trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 17-05-1851 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 34] met Sake Jans Kloosterman, 24 jaar oud. Zie 33 voor persoonsgegevens van Sake.

 

Kinderen van Dieuwke en Sake: zie 33.


48 Eelke Teunis Wijmenga is geboren op maandag 01-01-1821 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Theunis Roels Wijmenga (zie 25) en Maria Ijnzes van der Veen. Eelke is overleden op donderdag 15-07-1847 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 26 jaar oud. Eelke bleef kinderloos. Eelke trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 29-05-1847 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Baukjen Annes Wijmenga, 23 jaar oud. Zie 46 voor persoonsgegevens van Baukjen.


49 Rixtje Teunis Wijmenga is geboren op vrijdag 22-02-1822 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Theunis Roels Wijmenga (zie 25) en Maria Ijnzes van der Veen. Rixtje is overleden op dinsdag 28-02-1899 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 77 jaar oud.

Beroep:

 

 

Koopman

 

 

Rixtje:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 01-09-1842 met Haring Bouwes van der Meulen, 20 jaar oud. Haring is geboren op vrijdag 07-12-1821 in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Niet publiceren en Niet publiceren. Haring is overleden op maandag 05-09-1842, 20 jaar oud.

(2) trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 13-04-1844 in Smallingerland (Fr.) [bron: Tresoar akte 8] met Wiebe Hendriks Wiebenga, 21 jaar oud. Wiebe is geboren op maandag 15-04-1822 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), zoon van Hendrik Wiebes Wiebenga en Korneliske Siebrens Veenstra. Wiebe is overleden op dinsdag 16-06-1891 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 69 jaar oud.


Kinderen van Rixtje en Wiebe:

 

1 Maria Wiebes Wiebenga, geboren op vrijdag 09-05-1845 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 96.

2 Teunis Wiebes Wiebenga, geboren op maandag 10-05-1847 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 97.

3 Cornelia Wiebes Wiebenga, geboren op maandag 03-12-1849 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 98.

4 Eelke Wiebes Wiebenga, geboren op vrijdag 30-04-1852 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 99.

5 Hendrik Wiebes Wiebenga, geboren op donderdag 23-11-1854 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hendrik is overleden op donderdag 06-08-1857 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 2 jaar oud.

6 Hendrikje Wiebes Wiebenga, geboren op zaterdag 10-10-1857 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hendrikje is overleden op donderdag 06-08-1863 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 5 jaar oud.

7 Hendrik Wiebes Wiebenga, geboren op maandag 06-02-1860 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hendrik is overleden op zondag 15-11-1863 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 3 jaar oud.

8 Femmigje Wiebes Wiebenga, geboren op zaterdag 07-03-1863 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 100.

 


50 Roel Theunis Wijmenga is geboren op vrijdag 17-09-1824 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Theunis Roels Wijmenga (zie 25) en Maria Ijnzes van der Veen. Roel is overleden op vrijdag 09-07-1909 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 84 jaar oud. Roel trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 13-05-1846 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 15] met Janke Reinders Jacobi, 23 jaar oud. Janke is geboren op donderdag 01-05-1823 in Nijega (Smallingerland) (Fr.). Janke is overleden op vrijdag 12-08-1904 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 81 jaar oud.


Kinderen van Roel en Janke:

 

1 Dieke Roels Wijmenga, geboren op woensdag 23-12-1846 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 101.

2 Theunis Roels Wijmenga, geboren op zondag 09-07-1848 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 102.

3 Maria Roels Wijmenga, geboren op dinsdag 14-05-1850 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 103.

4 Reinder Roels Wijmenga, geboren op zondag 30-05-1852 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 104.

5 Jan Roels Wijmenga, geboren op donderdag 29-06-1854 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 105.

6 Maaike Roels Wijmenga, geboren op zaterdag 25-04-1857 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Maaike is overleden op woensdag 09-07-1873 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 16 jaar oud.

7 Rigtje Roels Wijmenga, geboren op dinsdag 07-06-1859 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Rigtje is overleden op woensdag 06-02-1889 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 29 jaar oud. Rigtje bleef ongehuwd. Rigtje bleef kinderloos.

8 Grietje Roels Wijmenga, geboren op donderdag 28-11-1861 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 106.

9 Jacob Roels Wijmenga, geboren op woensdag 16-03-1864 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 107.

 


51 Vemmigje (Femkje) Theunis Wijmenga is geboren op zaterdag 23-12-1826 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Theunis Roels Wijmenga (zie 25) en Maria Ijnzes van der Veen. Vemmigje is overleden op zaterdag 17-04-1897 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 70 jaar oud. Vemmigje trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 17-05-1845 in Opsterland (Fr.) [bron: Tresoar akte 52] met Jan Jelles Mulder, ongeveer 28 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1817 in Ureterp (Opsterland) (Fr.), zoon van Niet publiceren en Niet publiceren. Jan is overleden op woensdag 13-11-1895 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), ongeveer 78 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl].


Kinderen van Vemmigje en Jan:

 

1 Aaltje Jans Mulder, geboren op zaterdag 07-02-1846 in Tietjerksteradeel (Fr.). Aaltje is overleden op zondag 03-01-1847 in Smallingerland (Fr.), 10 maanden oud.

2 Aaltje Jans Mulder, geboren op zaterdag 23-10-1847 in Tietjerksteradeel (Fr.). Aaltje is overleden op maandag 18-03-1878 in Tietjerksteradeel (Fr.), 30 jaar oud.

3 Maria Jans Mulder, geboren op vrijdag 05-10-1849 in Tietjerksteradeel (Fr.). Maria is overleden op dinsdag 01-01-1935 in Tietjerksteradeel (Fr.), 85 jaar oud.

4 Trijntje Jans Mulder, geboren op vrijdag 11-07-1851 in Tietjerksteradeel (Fr.). Trijntje is overleden op zondag 16-04-1933 in Tietjerksteradeel (Fr.), 81 jaar oud.

5 Wytze Jans Mulder, geboren op woensdag 31-08-1853 in Tietjerksteradeel (Fr.). Wytze is overleden op dinsdag 27-05-1924 in Tietjerksteradeel (Fr.), 70 jaar oud. Hij is begraven in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.).

6 Teunis Jans Mulder, geboren op dinsdag 18-12-1855 in Tietjerksteradeel (Fr.). Teunis is overleden op donderdag 20-02-1936 in Tietjerksteradeel (Fr.), 80 jaar oud.

7 Johanna Jans Mulder, geboren op dinsdag 04-05-1858 in Tietjerksteradeel (Fr.). Johanna is overleden op woensdag 22-12-1858 in Tietjerksteradeel (Fr.), 7 maanden oud.

8 Jelle Jans Mulder, geboren op dinsdag 08-11-1859 in Tietjerksteradeel (Fr.). Jelle is overleden op maandag 19-04-1886 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 26 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Jelle bleef ongehuwd. Jelle bleef kinderloos.

9 Roel Jans Mulder, geboren op maandag 17-02-1862 in Tietjerksteradeel (Fr.). Roel is overleden op maandag 12-06-1939 in Leeuwarderadeel (Fr.), 77 jaar oud. Hij is begraven in Huizum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.).

10 Sjoerd Jans Mulder, geboren op maandag 01-08-1864 in Tietjerksteradeel (Fr.). Sjoerd is overleden op zondag 28-06-1885 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 20 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Sjoerd bleef ongehuwd. Sjoerd bleef kinderloos.

 


52 Jacob Theunis Wijmenga is geboren op maandag 30-04-1832 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Theunis Roels Wijmenga (zie 25) en Maria Ijnzes van der Veen. Jacob is overleden op zaterdag 17-02-1917 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 84 jaar oud. Jacob trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 12-05-1864 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Antje Petrus Bosma, 35 jaar oud. Antje is geboren op dinsdag 27-05-1828 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Petrus Jans Bosma en Wytske Jacobs Wester. Antje is overleden op donderdag 20-04-1893 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 64 jaar oud.


Kinderen van Jacob en Antje:

 

1 Wijmenga, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 14-04-1865 in Tietjerksteradeel (Fr.).

2 Petrus Jacobs Wijmenga, geboren op maandag 20-05-1867 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Petrus is overleden op zondag 29-09-1867 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 4 maanden oud.

3 Wijtske Jacobs Wijmenga, geboren op woensdag 07-07-1869 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Wijtske is overleden op maandag 25-12-1871 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 2 jaar oud.

 


53 Jaartje Teunis Wijmenga is geboren op dinsdag 01-04-1834 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Theunis Roels Wijmenga (zie 25) en Maria Ijnzes van der Veen. Jaartje is overleden op zaterdag 04-09-1858 in Smallingerland (Fr.), 24 jaar oud. Jaartje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 26-05-1855 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Meinte Pieters Poelstra, 29 jaar oud. Meinte is geboren op zaterdag 24-09-1825 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Meinte is overleden op donderdag 06-07-1911 in Smallingerland (Fr.), 85 jaar oud.


Kinderen van Jaartje en Meinte:

 

1 Pieter Poelstra, geboren op donderdag 12-06-1856 in Smallingerland (Fr.). Pieter is overleden op donderdag 25-04-1878 in Smallingerland (Fr.), 21 jaar oud. Pieter bleef ongehuwd. Pieter bleef kinderloos.

2 Maria Meintes Poelstra, geboren op zondag 09-05-1858 in Smallingerland (Fr.). Maria is overleden op maandag 13-09-1858 in Smallingerland (Fr.), 4 maanden oud.

 


54 Trijntje Klazes Wijmenga is geboren op dinsdag 09-02-1819 in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Klaas Roels Wijmenga (zie 26) en Antje Gerrits Kooistra. Trijntje is overleden op zaterdag 05-01-1856 in Bergumerdam (Tietjerksteradeel) (Fr.), 36 jaar oud. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 11-05-1844 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 14] met Roel Jans Wijmenga, 32 jaar oud. Zie 37 voor persoonsgegevens van Roel.

 

Kinderen van Trijntje en Roel: zie 37.


55 Doetje Klazes Wijmenga is geboren op dinsdag 31-12-1822 in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Klaas Roels Wijmenga (zie 26) en Antje Gerrits Kooistra. Doetje is overleden op zondag 02-05-1869 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 46 jaar oud. Doetje trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 29-12-1848 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Tjeerd Alberts Heidstra, 25 jaar oud. Tjeerd is geboren op maandag 25-08-1823 in Beneden Knijpe (Schoterland), zoon van Albert Gerbens Heidstra en Trijntje Tjeerds Bakker. Tjeerd is overleden op maandag 30-10-1882 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 59 jaar oud. Tjeerd trouwde later op donderdag 22-04-1880 met Geeske Gerrits Moltmaker (1846-1921).


Kinderen van Doetje en Tjeerd:

 

1 Antje Tjeerds Heidstra, geboren op vrijdag 16-11-1849 in Tietjerksteradeel (Fr.). Antje is overleden op maandag 06-05-1889 in Ameland (Fr.), 39 jaar oud.

2 Heidstra, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 16-11-1849 in Tietjerksteradeel (Fr.).

3 Albert Tjeerds Heidstra, geboren op vrijdag 16-01-1852 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Albert is overleden op zondag 21-05-1882 in Tietjerksteradeel (Fr.), 30 jaar oud.

4 Klaas Heidstra, geboren op donderdag 14-09-1854 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Klaas is overleden op maandag 01-07-1895 in Groningen (Gr.), 40 jaar oud.

5 Cathrinus Heidstra, geboren op zondag 05-04-1857 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 108.

6 Cornelis Tjeerds Heidstra, geboren op maandag 04-03-1861 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Cornelis is overleden op zondag 19-01-1890 in Dantumadeel, 28 jaar oud. Cornelis bleef ongehuwd. Cornelis bleef kinderloos.

7 Jan Tjeerds Heidstra, geboren op zondag 02-10-1864 in Tietjerksteradeel (Fr.). Jan is overleden op zondag 19-02-1865 in Tietjerksteradeel (Fr.), 4 maanden oud.

 


56 Roeltje Klazes Wijmenga is geboren op zaterdag 01-10-1825 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Klaas Roels Wijmenga (zie 26) en Antje Gerrits Kooistra. Roeltje is overleden op zaterdag 31-12-1870 in Kollum (Kollumerland) (Fr.), 45 jaar oud. Roeltje trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 04-05-1854 in Leeuwarden (Fr.) met Douwe Ritskes van der Kooi, 26 jaar oud. Douwe is geboren op maandag 18-02-1828 in Teerns (Leeuwarden) (Fr.), zoon van Niet publiceren en Niet publiceren. Douwe is overleden op vrijdag 21-07-1905 in Huizum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.), 77 jaar oud. Douwe trouwde later op zaterdag 07-09-1872 in Kollum (Kollumerland) (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Ijtje Everts Postma (geb. ±1838).


Kinderen van Roeltje en Douwe:

 

1 Ritske Douwes van der Kooi, geboren op maandag 04-06-1855 in Kollumerzwaag (Kollumerland) (Fr.). Ritske is overleden op dinsdag 30-06-1936 in Apeldoorn (Gld.), 81 jaar oud.

2 Klaas van der Kooi, geboren op maandag 19-03-1860 in Kollum (Kollumerland) (Fr.). Klaas is overleden op vrijdag 10-03-1939 in Kollum (Kollumerland) (Fr.), 78 jaar oud. Hij is begraven in Oudwoude (Kollumerland) (Fr.), kerk.

3 Minne van der Kooi, geboren op maandag 21-07-1862 in Kollum (Kollumerland) (Fr.). Minne is overleden op maandag 12-01-1953 in Dronrijp (Menaldumadeel) (Fr.), 90 jaar oud. Hij is begraven in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.).

4 Anne van der Kooi, geboren op donderdag 14-04-1864 in Kollumerland (Fr.). Anne is overleden op vrijdag 16-09-1864 in Kollumerland (Fr.), 5 maanden oud.

5 van der Kooi, levenloos geboren kind, geboren op zondag 30-06-1867 in Kollumerland (Fr.).

 


57 Gerrit Klazes Wijmenga is geboren op vrijdag 05-10-1827 in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Klaas Roels Wijmenga (zie 26) en Antje Gerrits Kooistra. Gerrit is overleden op dinsdag 10-04-1866 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 38 jaar oud. Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 13-05-1854 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Minke Reinders Jacobi, 21 jaar oud. Minke is geboren op donderdag 02-05-1833 in Nijega (Smallingerland) (Fr.), dochter van Reinder Thijsses Jacobi en Dieke Jelkes Hoekstra. Minke is overleden op zaterdag 04-10-1879 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 46 jaar oud. Minke trouwde later op zaterdag 11-05-1867 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, huwelijksakte nr. 18 Tietjerksteradeel 1867] met Keimpe Alberts van der Berg (1829-1877). Minke trouwde later op zaterdag 20-04-1878 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Harmen Alberts Hoving (geb. 1845).


Kinderen van Gerrit en Minke:

 

1 Klaas Gerrits Wijmenga, geboren op vrijdag 02-03-1855 in Tietjerksteradeel (Fr.). Klaas is overleden.

2 Trijntje Gerrits Wijmenga, geboren op woensdag 23-04-1856 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 109.

3 Dieke Gerrits Wijmenga, geboren op zondag 25-04-1858 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 110.

4 Reinder Gerrits Wijmenga, geboren op vrijdag 30-10-1863 in Veenwouden (Dantumadeel) (Fr.). Volgt 111.

 


58 Maaike Klazes Wijmenga is geboren op woensdag 11-11-1829 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Klaas Roels Wijmenga (zie 26) en Antje Gerrits Kooistra. Maaike is overleden op dinsdag 22-09-1914 in Opsterland (Fr.), 84 jaar oud. Maaike trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 28-05-1853 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.) met Melle Theunes Oostenbrug, 25 jaar oud. Melle is geboren op maandag 05-11-1827 in Roodkerk (Dantumadeel) (Fr.), zoon van Theunis Eedses Oostenbrug en Wytske Sytzes Reitsma. Melle is overleden op zaterdag 17-02-1900 in Tietjerksteradeel (Fr.), 72 jaar oud.


Kinderen van Maaike en Melle:

 

1 Theunis Melles Oostenbrug, geboren op donderdag 09-03-1854 in Oudkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Theunis is overleden.

Notitie bij Theunis: op 08-04-1908 naar Hosper, Noord Amerika gegaan, echtgenote is in Oenkerk blijven wonen

2 Antje Melles Oostenbrug, geboren op donderdag 12-06-1856 in Tietjerksteradeel (Fr.). Antje is overleden op dinsdag 22-07-1879 in Dantumadeel, 23 jaar oud. Antje bleef ongehuwd. Antje bleef kinderloos.

3 Klaas Melles Oostenbrug, geboren op woensdag 20-06-1860 in Tietjerksteradeel (Fr.). Klaas is overleden op zondag 07-04-1889 in Iowa, Noord Amerika, 28 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl].

4 Wytze Melles Oostenbrug, geboren op zaterdag 15-11-1862 in Tietjerksteradeel (Fr.). Wytze is overleden op dinsdag 27-08-1946, 83 jaar oud.

5 Oostenbrug, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 03-10-1873 in Dantumadeel.

 


59 Jan Klazes Wijmenga is geboren op donderdag 04-10-1832 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Klaas Roels Wijmenga (zie 26) en Antje Gerrits Kooistra. Jan is overleden op zaterdag 26-06-1897 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 64 jaar oud.

Beroep:

 

 

Winkelier, koopman, vleeshouwer, kastelein

 

 

Jan trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 22-05-1858 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: Tresoar akte nr. 47] met Baukje Jans Veenstra, 21 jaar oud. Baukje is geboren op vrijdag 09-09-1836 in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Jan Harmens Veenstra en Aaltje Aukes van der Wal. Baukje is overleden op maandag 31-10-1910 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 74 jaar oud.


Kinderen van Jan en Baukje:

 

1 Antje Jans Wijmenga, geboren op woensdag 16-03-1859 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 112.

2 Jan Jans Wijmenga, geboren op zondag 14-10-1860 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 113.

3 Aaltje Jans Wijmenga, geboren op dinsdag 01-07-1862 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 114.

4 Klaas Jans Wijmenga, geboren op zondag 24-07-1864 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 115.

5 Roeltje Jans Wijmenga, geboren op vrijdag 05-01-1866 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Roeltje is overleden op donderdag 26-07-1866 in Dantumadeel, 6 maanden oud.

6 Gerrit Jans Wijmenga, geboren op donderdag 31-01-1867 in Veenwouden (Dantumadeel) (Fr.). Gerrit is overleden op vrijdag 26-06-1868 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 1 jaar oud.

7 Roeltje Jans Wijmenga, geboren op maandag 26-07-1869 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 116.

8 Gerrit Jans Wijmenga, geboren op zaterdag 11-11-1871 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 117.

9 Doedtje Jans Wijmenga, geboren op vrijdag 12-06-1874 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 118.

10 Hettje Jans Wijmenga, geboren op donderdag 18-05-1876 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 119.

11 Roelof Jans Wijmenga, geboren op donderdag 27-06-1878 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Roelof is overleden op maandag 08-07-1878 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 11 dagen oud.

12 Wijmenga, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 24-08-1879 in Tietjerksteradeel (Fr.).

13 Maaike Jans Wijmenga, geboren op woensdag 24-08-1881 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 120.

 


60 Roelof Klazes Wijmenga is geboren op donderdag 08-09-1836 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Klaas Roels Wijmenga (zie 26) en Antje Gerrits Kooistra. Roelof is overleden op zondag 14-07-1878 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 41 jaar oud. Roelof trouwde, 33 jaar oud, op maandag 20-06-1870 in Kollum (Kollumerland) (Fr.) [bron: www.cbg.nl] met Geeske Gerrits Moltmaker, 24 jaar oud. Geeske is geboren op vrijdag 29-05-1846 in Burum (Kollumerland) (Fr.), dochter van Gerrit Hendriks Moltmaker en Folkertjes Nannings Postma. Geeske is overleden op vrijdag 18-03-1921 in Leeuwarden (Fr.), 74 jaar oud. Geeske trouwde later op donderdag 22-04-1880 met Tjeerd Alberts Heidstra (1823-1882).


Kinderen van Roelof en Geeske:

 

1 Wijmenga, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 29-03-1871 in Tietjerksteradeel (Fr.).

2 Folkertje Roelofs Wijmenga, geboren op zaterdag 04-05-1872 in Bergumerdam (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 121.

3 Antje Roelofs Wijmenga, geboren op zondag 05-10-1873 in Bergumerdam (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 122.

4 Maaike Roelofs Wijmenga, geboren op vrijdag 21-05-1875 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Maaike is overleden op dinsdag 22-05-1877 in Bergumerdam (Tietjerksteradeel) (Fr.), 2 jaar oud [bron: www.cbg.nl].

 


61 Neeltje Klazes Wijmenga is geboren op donderdag 16-05-1839 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Klaas Roels Wijmenga (zie 26) en Antje Gerrits Kooistra. Neeltje is overleden op zondag 14-10-1917 in Rijperkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), 78 jaar oud. Zij is begraven in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Neeltje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 23-06-1860 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Lammert Wypkes de Jong, 22 jaar oud. Lammert is geboren op dinsdag 29-05-1838 in Rijperkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Niet publiceren en Niet publiceren. Lammert is overleden op zaterdag 16-03-1889 in Rijperkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), 50 jaar oud. Hij is begraven in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.).


Kinderen van Neeltje en Lammert:

 

1 Antje Lammerts de Jong, geboren op maandag 04-03-1861 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Antje is overleden op vrijdag 05-01-1934 in Tietjerksteradeel (Fr.), 72 jaar oud.

2 Wijpke Lammerts de Jong, geboren op zaterdag 31-01-1863 in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Wijpke is overleden op donderdag 23-07-1868 in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), 5 jaar oud.

3 Trijntje Lammerts de Jong, geboren op zaterdag 11-02-1865 in Rijperkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Trijntje is overleden op zaterdag 21-05-1949 in Rijperkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), 84 jaar oud. Zij is begraven in Rijperkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.).

4 Pieter Lammerts de Jong, geboren op donderdag 16-01-1868 in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Pieter is overleden op maandag 01-01-1951 in Giekerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), 82 jaar oud. Zij is begraven in Giekerk (Tietjerksteradeel) (Fr.).

5 Wypkje Lammerts de Jong, geboren op maandag 21-03-1870 in Tietjerksteradeel (Fr.). Wypkje is overleden op vrijdag 30-04-1926 in Tietjerksteradeel (Fr.), 56 jaar oud.

6 Wypke Lammerts de Jong, geboren op maandag 05-05-1873 in Tietjerksteradeel (Fr.). Wypke is overleden op woensdag 02-09-1914 in Tietjerksteradeel (Fr.), 41 jaar oud.

7 Klaas Lammerts de Jong, geboren op zaterdag 04-03-1876 in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Klaas is overleden op woensdag 26-07-1961 in Giekerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), 85 jaar oud. Hij is begraven in Oenkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.).

8 Doetje Lammerts de Jong, geboren op maandag 01-05-1882 in Tietjerksteradeel (Fr.). Doetje is overleden op vrijdag 09-05-1958, 76 jaar oud. Zij is begraven in Oenkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.).

 


62 Andries Klazes Wijmenga is geboren op maandag 28-11-1842 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Klaas Roels Wijmenga (zie 26) en Antje Gerrits Kooistra. Andries is overleden op zondag 10-03-1929 in Den Haag (ZH.), 86 jaar oud. Hij is begraven in Den Haag (ZH.), algemene begraafplaats. Andries:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 08-09-1866 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: www.cbg.nl] met Jeltje Ates Reitsma, 21 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op dinsdag 23-09-1884 in Amsterdam (NH.). Jeltje is geboren op maandag 26-05-1845 in Rijperkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Niet publiceren en Niet publiceren. Jeltje is overleden.

(2) trouwde, 43 jaar oud, op donderdag 17-12-1885 in Utrecht (Ut.) met Catharine Visscher, 38 jaar oud. Catharine is geboren op zaterdag 23-10-1847 in Utrecht (Ut.), dochter van Klaas Visscher en Niesje Joanna Molenaar. Catharine is overleden op zaterdag 17-01-1931 in Den Haag (ZH.), 83 jaar oud. Zij is begraven in Den Haag (ZH.), algemene begraafplaats.


Kinderen van Andries en Jeltje:

 

1 Nikolaas Ate Wijmenga, geboren op dinsdag 06-06-1871 in Wormer (Fr.). Volgt 123.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

4 Ate Andries Wijmenga, geboren op dinsdag 06-06-1871 in Wormer (Fr.). Ate is overleden.

5 Niet publiceren.

6 Marianne Catharina Margaretha Wijmenga, geboren op vrijdag 28-03-1873 in Hoorn (NH.). Marianne is overleden op vrijdag 31-01-1879 in Hoorn (NH.), 5 jaar oud (oorzaak: croup) [bron: www.cbg.nl].

7 Antje Andries Wijmenga, geboren op donderdag 20-04-1882 in Velp (Rheden). Antje is overleden.

 


63 Pieter Jans Wijmenga is geboren op dinsdag 08-06-1858 in Tietjerksteradeel (Fr.), zoon van Jan Binnes Wijmenga (zie 28) en Trijntje Pieters Grijpstra. Pieter is overleden op zaterdag 19-04-1913 in Amsterdam (NH.), 54 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 23-04-1913 in Amsterdam, Begraafplaats de Nieuwe Ooster, graf 10-2-0020. Pieter trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 10-08-1888 in Gouda [bron: www.genlias.nl] met Clasina Wilhelmina van Kluijve, 26 jaar oud. Clasina is geboren op zaterdag 15-02-1862, dochter van Abraham Willem van Kluijve en Gerrardina Helena Besselaar. Clasina is overleden op maandag 04-02-1935 in IJmuiden (Velsen)(NH.), 72 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 07-02-1935 in Amsterdam, Begraafplaats de Nieuwe Ooster, graf 10-2-0020.


Kinderen van Pieter en Clasina:

 

1 Wijmenga, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 21-06-1890 in Wonseradeel (Fr.).

2 Gerrardina Helena Wijmenga, geboren op zaterdag 12-09-1891 in Zaandam (NH.). Volgt 124.

3 Catharina Wijmenga, geboren op woensdag 24-08-1892 in Zaandam (NH.). Volgt 125.

4 Abraham Willem Wijmenga, geboren op maandag 24-08-1896. Abraham is overleden op dinsdag 18-05-1897, 8 maanden oud.

5 Jan Pieter Wijmenga, geboren op donderdag 05-05-1898 in Voorburg. Volgt 126.

6 Hermina Gerrardina Wijmenga, geboren op donderdag 06-07-1899 in Voorburg. Hermina is overleden op dinsdag 06-11-1900, 1 jaar oud.

7 Hermina Gerrardina (Mien) Wijmenga, geboren op vrijdag 22-02-1901 in Amsterdam (NH.). Volgt 127.

8 Abraham Willem Wijmenga, geboren op zaterdag 16-01-1904. Volgt 128.

 


64 Elisabeth Jans Wijmenga is geboren op zaterdag 19-05-1860 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Jan Binnes Wijmenga (zie 28) en Trijntje Pieters Grijpstra. Elisabeth is overleden op donderdag 17-02-1921 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 60 jaar oud. Zij is begraven in Bergum, Kerk. Elisabeth trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 04-09-1886 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Jan Durks de Vries, 24 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 18-02-1862 in Opeinde (Smallingerland) (Fr.), zoon van Durk Jans de Vries en Aaltje Boringa. Jan is overleden op zaterdag 07-02-1931 in Ermelo, 68 jaar oud. Hij is begraven in Bergum, Kerk.


Kinderen van Elisabeth en Jan:

 

1 de Vries, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 23-10-1887 in Tietjerksteradeel (Fr.).

2 Dirk de Vries, geboren op dinsdag 28-08-1888 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 129.

3 Jan Sipco de Vries, geboren op zaterdag 20-12-1890 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 410]. Jan is overleden op maandag 18-12-1961, 70 jaar oud.

4 Pieter de Vries, geboren op zondag 06-11-1892 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 130.

5 Aaltje de Vries, geboren op maandag 01-07-1895 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 239]. Aaltje is overleden.

6 Trijntje de Vries, geboren op woensdag 19-05-1897 in Tietjerksteradeel (Fr.). Trijntje is overleden op maandag 08-01-1900 in Tietjerksteradeel (Fr.), 2 jaar oud.

7 Mina de Vries, geboren op vrijdag 05-08-1898 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 266]. Mina is overleden.

8 Trijntje de Vries, geboren op donderdag 21-06-1900 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 131.

9 Jantje de Vries, geboren op zaterdag 23-08-1902 in Tietjerksteradeel (Fr.). Jantje is overleden op dinsdag 30-12-1902 in Tietjerksteradeel (Fr.), 4 maanden oud.

10 Jantje Geertruida de Vries, geboren in 12-1904 in Tietjerksteradeel (Fr.). Jantje is overleden op zaterdag 21-01-1905 in Tietjerksteradeel (Fr.), 1 maand oud.

 


65 Geertje Jans Wijmenga is geboren op vrijdag 09-12-1864 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Jan Binnes Wijmenga (zie 28) en Trijntje Pieters Grijpstra. Geertje is overleden op donderdag 25-10-1934 in Zeist (Ut.), 69 jaar oud. Zij is begraven in Drachten, Zuider Begraafplaats. Geertje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 23-05-1889 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Jan Kornelis van der Zee, 22 jaar oud. Jan is geboren op maandag 12-11-1866 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), zoon van Kornelis Migchiels van der Zee en Antje Jans Dijkstra. Jan is overleden op zaterdag 06-04-1912 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 45 jaar oud. Hij is begraven in Drachten, Zuider Begraafplaats.


Kinderen van Geertje en Jan:

 

1 Kornelis van der Zee, geboren op zondag 13-04-1890 in Drachten (Smallingerland) (Fr.). Volgt 132.

2 Jan van der Zee, geboren op zondag 21-06-1891 in Smallingerland (Fr.). Jan is overleden op dinsdag 21-06-1892 in Smallingerland (Fr.), 1 jaar oud.

3 Jan van der Zee, geboren op vrijdag 02-12-1892 in Smallingerland (Fr.). Jan is overleden op zaterdag 24-10-1914 in Smallingerland (Fr.), 21 jaar oud. Jan bleef ongehuwd. Jan bleef kinderloos.

4 Michiel van der Zee, geboren op zondag 29-07-1894 in Drachten (Smallingerland) (Fr.). Volgt 133.

5 Catharina van der Zee, geboren op vrijdag 11-10-1895 in Drachten (Smallingerland) (Fr.). Volgt 134.

6 Anna van der Zee, geboren op vrijdag 12-11-1897 in Drachten (Smallingerland) (Fr.). Volgt 135.

7 Pieter van der Zee, geboren op vrijdag 27-06-1902 in Drachten (Smallingerland) (Fr.). Volgt 136.

 


66 Binne Jans Wijmenga is geboren op maandag 06-09-1869 in Tietjerksteradeel (Fr.), zoon van Jan Binnes Wijmenga (zie 28) en Trijntje Pieters Grijpstra. Binne is overleden op zaterdag 10-08-1935 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 65 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk. Binne:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 28-05-1892 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Sidonia Catharina Kooistra, 23 jaar oud. Sidonia is geboren op zaterdag 13-02-1869 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Ate Hendriks Kooistra en Swaantje Jans Helder. Sidonia is overleden op vrijdag 27-01-1911 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 41 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl].

(2) trouwde, 44 jaar oud, op donderdag 23-04-1914 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Jansje Reingje Zijlstra, 35 jaar oud. Jansje is geboren op vrijdag 16-08-1878 in St. Jacobiparochie (Het Bildt) (Fr.), dochter van Rein Sipkes Zijlstra en Geeltje Jacobs Vriesema. Jansje is overleden op zondag 01-12-1946 in Dantumawoude (Dantumadeel) (Fr.), 68 jaar oud.


Kinderen van Binne en Sidonia:

 

1 Jan Binnes Wijmenga, geboren op maandag 30-04-1894 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 137.

2 Ate Binnes Wijmenga, geboren op dinsdag 14-07-1896 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 138.

3 Swaantje Wijmenga, geboren op zondag 08-10-1899 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 139.

4 Trijntje Binnes Wijmenga, geboren op maandag 19-08-1901 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 140.

5 Hendrik Wijmenga, geboren op donderdag 23-06-1904 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hendrik is overleden op zaterdag 08-04-1905 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 9 maanden oud.

6 Wijmenga, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 05-10-1908 in Tietjerksteradeel (Fr.).

 


67 Binne Roels Wijminga is geboren op maandag 23-09-1850 in Tietjerksteradeel (Fr.), zoon van Roel Binnes Wijmenga (zie 30) en Sjieuwke Edzes van der Meulen. Binne is overleden. Binne trouwde, 25 jaar oud, op zondag 28-11-1875 in Bolsward (Fr.) met Neeltje Ymes Tigchelaar, 22 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 04-05-1899 in Leeuwarden (Fr.) (scheiding van tafel en bed). Neeltje is geboren op vrijdag 29-07-1853 in Wonseradeel (Fr.), dochter van Yme Freerks Tigchelaar en Klaaske Reinders Bangma. Neeltje is overleden op vrijdag 10-09-1920, 67 jaar oud. Zij is begraven in IJmuiden, begraafplaats de Wester.


Kinderen van Binne en Neeltje:

 

1 Klaaske Binnens Wijminga, geboren op zaterdag 14-10-1876 in Wonseradeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl]. Klaaske is overleden op zaterdag 26-05-1945, 68 jaar oud. Zij is begraven in Koudum ( Nijefurd) (Fr.), kerk.

2 Sieuwke Binnes Wijminga, geboren op zondag 23-06-1878 in Wonseradeel (Fr.). Sieuwke is overleden op dinsdag 08-04-1879 in Wonseradeel (Fr.), 9 maanden oud.

3 Yme Freerk Wijminga, geboren op dinsdag 16-03-1880 in Wonseradeel (Fr.). Volgt 141.

4 Sieuwke Binnes Wijminga, geboren op vrijdag 17-02-1882 in Wonseradeel (Fr.). Sieuwke is overleden.

5 Roel Binnes Wijminga, geboren op zondag 27-04-1884 in Franekeradeel (Fr.). Roel is overleden.

6 Jan Binnes Wijminga, geboren op zondag 28-02-1886 in Hemelumer Oldeferd ( Nijefurd) (Fr.). Volgt 142.

7 Neeltje Binnes Wijminga, geboren op woensdag 12-09-1888 in Hemelumer Oldeferd ( Nijefurd) (Fr.). Neeltje is overleden op maandag 27-01-1890 in Hemelumer Oldeferd ( Nijefurd) (Fr.), 1 jaar oud. Zij is begraven in Koudum ( Nijefurd) (Fr.), kerk.

8 Neeltje Binnes Wijminga, geboren op dinsdag 10-03-1891 in Hemelumer Oldeferd ( Nijefurd) (Fr.). Volgt 143.

 


68 Edze Roels Wijmenga is geboren op maandag 27-09-1852 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roel Binnes Wijmenga (zie 30) en Sjieuwke Edzes van der Meulen. Edze is overleden op woensdag 05-02-1941 in Apeldoorn (Gld.), 88 jaar oud. Edze trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 15-05-1884 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Geertje Annes Visser, 24 jaar oud. Geertje is geboren op zaterdag 17-09-1859 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Anne Baukes Visser en Stijntje Gerks Zandberg. Geertje is overleden op zaterdag 07-05-1898 in Rotterdam (ZH.), 38 jaar oud [bron: www.rotterdam.digitalestamboom.nl].


Kinderen van Edze en Geertje:

 

1 Stijntje Wijmenga, geboren op vrijdag 11-09-1885 in Tietjerksteradeel (Fr.). Stijntje is overleden op maandag 30-07-1923 in Apeldoorn (Gld.), 37 jaar oud. Stijntje bleef ongehuwd. Stijntje bleef kinderloos.

2 Roel Wijmenga, geboren op zaterdag 28-04-1888 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 144.

3 Anton Wijmenga, geboren op vrijdag 27-10-1893 in Apeldoorn (Gld.). Volgt 145.

4 Folkert Roel Wijmenga, geboren op maandag 10-08-1896 in Apeldoorn (Gld.). Folkert is overleden op zaterdag 06-08-1898 in Rotterdam (ZH.), 1 jaar oud [bron: www.rotterdam.digitalestamboom.nl].

 


69 Jan Roels Wijmenga is geboren op zaterdag 20-01-1855 in Tietjerksteradeel (Fr.), zoon van Roel Binnes Wijmenga (zie 30) en Sjieuwke Edzes van der Meulen. Jan is overleden. Jan trouwde, 49 jaar oud, op vrijdag 03-06-1904 in Zelhem (Gld.) [bron: www.genlias.nl] met Gerritjen Berendsen, ongeveer 40 jaar oud. Gerritjen is geboren omstreeks 1864 in Zelhem (Gld.), dochter van Hendrik Berendsen en Hendrika Tijken. Gerritjen is overleden.


70 Jitske Roels Wijmenga is geboren op zondag 13-09-1857 in Tietjerksteradeel (Fr.), dochter van Roel Binnes Wijmenga (zie 30) en Sjieuwke Edzes van der Meulen. Jitske is overleden op donderdag 04-09-1919 in Amsterdam (NH.), 61 jaar oud. Jitske trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 13-06-1878 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 75] met Eelke Wiebes Wiebenga, 26 jaar oud. Zie 99 voor persoonsgegevens van Eelke.


Kinderen van Jitske en Eelke:

 

1 Wiebe Eelkes Wiebenga, geboren op woensdag 19-03-1879 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Wiebe is overleden op dinsdag 06-04-1880 in Sneek (Fr.), 1 jaar oud.

2 Wiebe Eelkes Wiebenga, geboren op dinsdag 22-02-1881 in Sneek (Fr.). Volgt 146.

3 Sjoerdina Wiebenga, geboren op donderdag 29-11-1883 in Sneek (Fr.). Sjoerdina is overleden op donderdag 23-12-1976 in Groningen (Gr.), 93 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 28-12-1976 in Groningen, Noorder begraafplaats.

4 Roelof Wiebenga, geboren op dinsdag 02-03-1886 in Sneek (Fr.). Volgt 147.

5 Rigtje Wiebenga, geboren op woensdag 04-04-1888 in Sneek (Fr.). Volgt 148.

6 Antoon Cornelus Wiebenga, geboren op donderdag 06-02-1890 in Sneek (Fr.). Antoon is overleden op zaterdag 29-04-1893 in Sneek (Fr.), 3 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl].

7 Hendrik Wiebenga, geboren op zondag 01-05-1892 in Sneek (Fr.). Hendrik is overleden op maandag 27-03-1893 in Sneek (Fr.), 10 maanden oud.

8 Anthoon Cornelis Wiebenga, geboren op donderdag 22-03-1894 in Sneek (Fr.). Volgt 149.

9 Hendrik Wiebenga, geboren op dinsdag 01-06-1897 in Sneek (Fr.). Volgt 150.

 


71 Folkert Roels Wijmenga is geboren op vrijdag 04-11-1859 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roel Binnes Wijmenga (zie 30) en Sjieuwke Edzes van der Meulen. Folkert is overleden op zaterdag 27-06-1896 in Smallingerland (Fr.), 36 jaar oud. Hij is begraven in Oudega (Smallingerland) (Fr.), Kerk.

Beroep:

 

 

Landbouwer

 

 

Folkert:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 02-05-1883 in Opeinde (Smallingerland) (Fr.) [bron: www.cbg.nl] met Baukjen Martens de Vries, 22 jaar oud. Baukjen is geboren op donderdag 18-10-1860 in Opeinde (Smallingerland) (Fr.), dochter van Marten Harmens de Vries en Froukjen Rinzes Douma. Baukjen is overleden op dinsdag 04-03-1884 in Smallingerland (Fr.), 23 jaar oud.

(2) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 17-10-1885 in Smallingerland (Fr.) met Fokje Folkerts Kramer, 23 jaar oud. Fokje is geboren op zondag 14-09-1862 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), dochter van Niet publiceren en Niet publiceren. Fokje is overleden op dinsdag 19-04-1921 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), 58 jaar oud. Zij is begraven in Oudega (Smallingerland) (Fr.), Kerk.


Kind van Folkert en Baukjen:

 

1 Baukje Wijmenga, geboren op dinsdag 04-03-1884 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Volgt 151.


Kinderen van Folkert en Fokje:

 

2 Eelkje Folkerts Wijmenga, geboren op woensdag 08-09-1886 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Volgt 152.

3 Sjieuwke Folkerts Wijmenga, geboren op maandag 26-09-1887 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Sjieuwke is overleden op maandag 25-09-1967, 79 jaar oud. Zij is begraven in Buitenpost (Achtkarspelen) (Fr.), algemene begraafplaats.

4 Gelske Folkerts Wijmenga, geboren op zondag 09-12-1888 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Gelske is overleden op zaterdag 07-01-1893 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), 4 jaar oud.

5 Folkert Folkerts Wijmenga, geboren op zondag 13-09-1891 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Volgt 153.

6 Gelske Folkerts Wijmenga, geboren op woensdag 29-11-1893 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Volgt 154.

7 Froukje Folkerts Wijmenga, geboren op woensdag 04-03-1896 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Volgt 155.

 


72 Baukje Romkes Kloosterman is geboren op zaterdag 18-09-1847 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Romke Jans Kloosterman (zie 32) en Trijntje Annes Wijmenga (zie 45). Baukje is overleden op zondag 22-06-1924 in Menaldumadeel (Fr.), 76 jaar oud. Baukje:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 10-06-1871 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Jacob Binnes Hoogstins, 39 jaar oud. Zie 35 voor persoonsgegevens van Jacob.

(2) trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 10-05-1879 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Ype Pieter Jorna, 44 jaar oud. Ype is geboren op zaterdag 06-09-1834 in Swichem (Leeuwarden) (Fr.) [bron: www.genlias.nl], zoon van Niet publiceren en Niet publiceren. Ype is overleden op woensdag 13-11-1907 in Menaldumadeel (Fr.), 73 jaar oud.

 

Kinderen van Baukje en Jacob: zie 35.

Kinderen van Baukje en Ype:

 

3 Pieter Ypes Jorna, geboren op dinsdag 30-03-1880 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Pieter is overleden op donderdag 25-12-1969 in Leeuwarden (Fr.), 89 jaar oud. Hij is begraven in Blessum (Menaldumadeel) (Fr.).

4 Trijntje Upes Jorna, geboren op maandag 09-08-1886 in Blessum (Menaldumadeel) (Fr.). Trijntje is overleden op maandag 05-12-1938 in Blessum (Menaldumadeel) (Fr.), 52 jaar oud. Zij is begraven in Blessum (Menaldumadeel) (Fr.).

5 Pietje Jorna, geboren op maandag 09-08-1886 in Tietjerksteradeel (Fr.). Pietje is overleden op maandag 13-01-1969 in Eibergen, 82 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl].

 


73 Jan Romkes Kloosterman is geboren op maandag 30-07-1849 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Romke Jans Kloosterman (zie 32) en Trijntje Annes Wijmenga (zie 45). Jan is overleden op zondag 27-11-1932 in Wonseradeel (Fr.), 83 jaar oud. Jan:

(1) trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 08-11-1884 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar] met Gepke Pieters Elzinga, 22 jaar oud. Gepke is geboren op woensdag 18-12-1861 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Niet publiceren en Niet publiceren. Gepke is overleden op dinsdag 12-07-1887 in Tietjerksteradeel (Fr.), 25 jaar oud.

(2) trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 02-02-1889 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar] met Rinskje Alberts Faber, 19 jaar oud. Rinskje is geboren op woensdag 22-09-1869 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Albert Rienks Faber en Tietje Boeles Vrij. Rinskje is overleden.


Kind van Jan en Gepke:

 

1 Rinske Kloosterman, geboren op zondag 13-09-1885 in Tietjerksteradeel (Fr.). Rinske is overleden.


Kinderen van Jan en Rinskje:

 

2 Romke Kloosterman, geboren op woensdag 23-04-1890 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Romke is overleden op vrijdag 05-05-1978 in Barneveld (Gld.), 88 jaar oud.

3 Tietje Kloosterman, geboren op maandag 06-06-1892 in Tietjerksteradeel (Fr.). Tietje is overleden.

4 Gepke Rinske Kloosterman, geboren op zaterdag 15-12-1894 in Tietjerksteradeel (Fr.). Gepke is overleden.

5 Trijntje Kloosterman, geboren op zaterdag 22-05-1897 in Tietjerksteradeel (Fr.). Trijntje is overleden.

6 Sake Romke Kloosterman, geboren op zaterdag 02-09-1899 in Tietjerksteradeel (Fr.). Sake is overleden.

7 Binne Kloosterman, geboren op zaterdag 25-01-1902 in Tietjerksteradeel (Fr.). Binne is overleden op woensdag 06-01-1904 in Tietjerksteradeel (Fr.), 1 jaar oud.

 


74 Roelofke Romkes Kloosterman is geboren op zaterdag 13-01-1855 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Romke Jans Kloosterman (zie 32) en Trijntje Annes Wijmenga (zie 45). Roelofke is overleden op dinsdag 12-09-1939 in Leeuwarden (Fr.), 84 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 15-09-1939 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Roelofke trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 16-05-1896 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 41] met Theunis Roels Wijmenga, 47 jaar oud. Zie 102 voor persoonsgegevens van Theunis.


Kind van Roelofke en Theunis:

 

1 Roel Theunis Wijmenga, geboren op woensdag 11-01-1899 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 156.

 


75 Sake Romkes Kloosterman is geboren op zaterdag 13-12-1856 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Romke Jans Kloosterman (zie 32) en Trijntje Annes Wijmenga (zie 45). Sake is overleden op donderdag 30-06-1898 in Leeuwarden (Fr.), 41 jaar oud. Sake trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 16-05-1896 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar] met Aaltje Sjoerds Teyema, 30 jaar oud. Aaltje is geboren op woensdag 28-06-1865 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Niet publiceren en Niet publiceren. Aaltje is overleden op vrijdag 25-08-1933 in Tietjerksteradeel (Fr.), 68 jaar oud. Zij is begraven in Eestrum (Tietjerksteradeel) (Fr.).


Kinderen van Sake en Aaltje:

 

1 Trijntje Sakes Kloosterman, geboren op dinsdag 20-04-1897 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Trijntje is overleden op dinsdag 02-01-1996 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 98 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 06-01-1996 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.).

2 Okje Sakes Kloosterman, geboren op donderdag 16-06-1898 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Okje is overleden op vrijdag 16-03-1900 in Tietjerksteradeel (Fr.), 1 jaar oud.

 


76 Aafke Jans Hoogstins is geboren op vrijdag 10-11-1865 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Jan Binnes Hoogstins (zie 34) en Tjerkje Pieters Algra. Aafke is overleden op vrijdag 17-01-1947 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 81 jaar oud. Zij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk. Aafke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 26-02-1887 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 7] met Jacob Roels Wijmenga, 22 jaar oud. Zie 107 voor persoonsgegevens van Jacob.


Kinderen van Aafke en Jacob:

 

1 Jan Jacobs Wijmenga, geboren op zaterdag 07-05-1887 in Tietjerksteradeel (Fr.). Jan is overleden op dinsdag 23-01-1945 in Ermelo, 57 jaar oud.

2 Janke Wijmenga, geboren op vrijdag 05-04-1889 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 157.

3 Tjerkje Wijmenga, geboren op zondag 07-02-1892 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 158.

4 Dieke Wijmenga, geboren op dinsdag 27-11-1894 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 159.

5 Roel Jacobus Wijmenga, geboren op woensdag 03-11-1897 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 160.

6 Baukje Jacobs Wijmenga, geboren op vrijdag 07-09-1900 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 161.

7 Theunis Jacobs Wijmenga, geboren op dinsdag 04-08-1903 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 162.

8 Binne Jacob Wijmenga, geboren op dinsdag 26-01-1909 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 163.

9 Grietje Wijmenga, geboren op dinsdag 24-10-1911 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 164.

 


77 Jan Roels Wijmenga is geboren op maandag 19-05-1845 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roel Jans Wijmenga (zie 37) en Trijntje Klazes Wijmenga (zie 54). Jan is overleden op woensdag 04-05-1921 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 75 jaar oud.

Beroep:

 

 

Herbergier, logementshouder

 

 

Jan trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 20-04-1871 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 7] met Japke Jans Riedstra, 17 jaar oud. Japke is geboren op zondag 31-07-1853 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Japke is overleden op vrijdag 03-03-1944 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 90 jaar oud.


Kinderen van Jan en Japke:

 

1 Roel Jans Wijmenga, geboren op maandag 22-04-1872 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 165.

2 Jan Jans Wijmenga, geboren op zondag 22-06-1873 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 166.

3 Antje Wijmenga, geboren op zondag 25-10-1874 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Antje is overleden op zondag 17-03-1963 in Smallingerland (Fr.), 88 jaar oud.

4 Trijntje Jans Wijmenga, geboren op maandag 15-11-1875 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Trijntje is overleden op maandag 10-01-1876 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 1 maand oud.

5 Trijntje Jans Wijmenga, geboren op vrijdag 20-10-1876 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Trijntje is overleden op zondag 04-12-1881 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 5 jaar oud.

6 Bintje Jans Wijmenga, geboren op zondag 22-09-1878 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 167.

7 Janke Jans Wijmenga, geboren op dinsdag 13-01-1880 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Janke is overleden op maandag 09-05-1881 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 1 jaar oud.

8 Janke Jans Wijmenga, geboren op dinsdag 14-03-1882 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Janke is overleden op woensdag 20-03-1957 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 75 jaar oud. Janke bleef ongehuwd. Janke bleef kinderloos.

9 Tinus Jans Wijmenga, geboren op dinsdag 11-03-1884 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 168.

10 Trijntje Jans Wijmenga, geboren op donderdag 08-10-1885 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 169.

11 Romkje Wijmenga, geboren op maandag 02-05-1887 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 170.

12 Japke Jans Wijmenga, geboren op zondag 14-10-1888 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 171.

13 Gerrit Jans Wijmenga, geboren op zondag 10-08-1890 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 172.

14 Romke Jans Wijmenga, geboren op zondag 10-08-1890 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 173.

15 Minze Jans Wijmenga, geboren op woensdag 18-11-1891 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Minze is overleden op maandag 29-12-1919 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 28 jaar oud. Minze bleef ongehuwd. Minze bleef kinderloos.

16 Klaas Wijmenga, geboren op woensdag 04-04-1894 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Klaas is overleden op vrijdag 08-10-1971 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 77 jaar oud. Klaas bleef ongehuwd. Klaas bleef kinderloos.

17 Maaike Wijmenga, geboren op vrijdag 11-09-1896 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Maaike is overleden op donderdag 09-11-1944 in Franeker (Fr.), 48 jaar oud. Maaike bleef ongehuwd. Maaike bleef kinderloos.

 


78 Gerrit Roels Wijmenga is geboren op zaterdag 14-09-1850 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roel Jans Wijmenga (zie 37) en Trijntje Klazes Wijmenga (zie 54). Gerrit is overleden vóór 1912, ten hoogste 62 jaar oud. Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 24-11-1882 in Haarlemmermeer (NH.) [bron: www.cbg.nl] met Flora Rijsdam, 24 jaar oud. Flora is geboren op woensdag 14-04-1858 in Aarlanderveen (ZH.) [bron: www.groenehartarchieven.nl], dochter van Arie Rijsdam en Petronella de Lange. Flora is overleden op zaterdag 15-09-1928 in Alphen aan de Rijn (ZH.), 70 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 18-09-1928 in Aarlanderveen, Lage zijde graf 183.


Kinderen van Gerrit en Flora:

 

1 Roel Wijmenga, geboren op zaterdag 29-08-1885 in Haarlemmermeer (NH.). Roel is overleden.

2 Petronella Wijmenga, geboren op zondag 01-04-1888 in Haarlemmermeer (NH.). Petronella is overleden.

3 Trijntje Wijmenga, geboren op dinsdag 25-03-1890 in Haarlemmermeer (NH.). Trijntje is overleden.

4 Arie Wijmenga, geboren op maandag 31-08-1891 in Haarlemmermeer (NH.). Arie is overleden op maandag 05-10-1891 in Haarlemmermeer (NH.), 1 maand oud.

 


79 Romke Roels Wijmenga is geboren op woensdag 10-08-1853 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roel Jans Wijmenga (zie 37) en Trijntje Klazes Wijmenga (zie 54). Romke is overleden op maandag 29-06-1896 in Oudebildtzijl, 42 jaar oud. Hij is begraven in Vrouwenparochie (Het Bildt) (Fr.). Romke trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 15-05-1879 in Barradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 17] met Eke Rommerts Tuinhof, 23 jaar oud. Eke is geboren op vrijdag 16-11-1855 in Minnertsga (Het Bildt) (Fr.), dochter van Rommert Sjoerds Tuinhof en Baukje Johannes Folkertsma. Eke is overleden op maandag 20-05-1935 in Leeuwarden (Fr.), 79 jaar oud. Zij is begraven in Vrouwenparochie (Het Bildt) (Fr.).


Kinderen van Romke en Eke:

 

1 Boukje Romkes Wijmenga, geboren op vrijdag 02-04-1880 in Oudebildtzijl. Boukje is overleden op dinsdag 04-03-1941 in Leeuwarden (Fr.), 60 jaar oud. Zij is begraven in Vrouwenparochie (Het Bildt) (Fr.). Boukje bleef ongehuwd. Boukje bleef kinderloos.

2 Roel Romkes Wijmenga, geboren op zondag 16-10-1881 in Oudebildtzijl. Volgt 174.

3 Rommert Romkes Wijmenga, geboren op maandag 29-11-1886 in Oudebildtzijl. Volgt 175.

4 Jan Romkes Wijmenga, geboren op zondag 10-03-1889 in Oudebildtzijl. Volgt 176.

5 Sjoerd Romkes Wijmenga, geboren op zaterdag 06-12-1890 in Oudebildtzijl. Sjoerd is overleden op maandag 26-01-1891 in Oudebildtzijl, 1 maand oud.

6 Sjoerd Romkes Wijmenga, geboren op maandag 03-04-1893 in Oudebildtzijl (het Bildt)(Fr.). Volgt 177.

7 Trijntje Wijmenga, geboren op zondag 07-07-1895 in Oudebildtzijl. Volgt 178.

 


80 Maaike Roels Wijmenga is geboren op donderdag 28-07-1859 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: Tresoar, akte 208], dochter van Roel Jans Wijmenga (zie 37) en Tjitske Andries Meulenbildt. Maaike is overleden op donderdag 19-11-1942 in Oenkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), 83 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Maaike trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 15-05-1884 in Leeuwarderadeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 31] met Wilt Piebes Sikma, 27 jaar oud. Wilt is geboren op zaterdag 18-10-1856 in Oudkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Niet publiceren en Niet publiceren. Wilt is overleden op vrijdag 01-11-1940 in Leeuwarden (Fr.), 84 jaar oud.


Kinderen van Maaike en Wilt:

 

1 Ruurd Sikma, geboren op maandag 01-12-1884 in Oenkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Ruurd is overleden op donderdag 13-04-1972, 87 jaar oud. Hij is begraven in Oenkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.).

2 Tjitske Sikma, geboren op vrijdag 04-02-1887 in Oenkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Tjitske is overleden op maandag 16-01-1961, 73 jaar oud. Zij is begraven in Veenwouden, Kerk.

3 Piebe Sikma, geboren op vrijdag 10-05-1889 in Oenkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Piebe is overleden op maandag 09-05-1983, 93 jaar oud. Hij is begraven in Oenkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.).

4 Roel Wilts Sikma, geboren op dinsdag 04-11-1890 in Oenkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Roel is overleden.

5 Kornelis Wilts Sikma, geboren op donderdag 07-07-1892 in Oenkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Kornelis is overleden op donderdag 16-11-1893 in Tietjerksteradeel (Fr.), 1 jaar oud.

6 Geert Wilts Sikma, geboren op dinsdag 03-10-1893 in Oenkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Geert is overleden op woensdag 26-12-1894 in Tietjerksteradeel (Fr.), 1 jaar oud.

7 Sijke Sikma, geboren op vrijdag 15-02-1895 in Oenkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Sijke is overleden op donderdag 14-06-1984, 89 jaar oud.

8 Attsje Sikma, geboren op zondag 06-12-1896 in Oenkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Attsje is overleden op vrijdag 25-01-1985 in Oenkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), 88 jaar oud. Zij is begraven in Oenkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.).

9 Sikma, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 22-03-1903 in Oenkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.).

 


81 Geert Roels Wijmenga is geboren op vrijdag 26-06-1863 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roel Jans Wijmenga (zie 37) en Stijntje Andries Meulenbildt. Geert is overleden op donderdag 01-01-1925 in Kampen (Ov.), 61 jaar oud.

Beroep:

 

 

Bakker

 

 

Geert trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 04-05-1899 in Kampen (Ov.) met Geesje van der Weerd, 26 jaar oud. Geesje is geboren op zondag 01-09-1872 in Kampen (Ov.), dochter van Niet publiceren en Niet publiceren. Geesje is overleden. Geesje is weduwe van Leendert Sjoerds Ponne (1868-1896), met wie zij trouwde op donderdag 01-11-1894 in Kampen (Ov.) [bron: www.genlias.nl].


82 Attje Klazes Wijmenga is geboren op maandag 08-02-1847 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Klaas Annes Wijmenga (zie 42) en Trijntje Jans Wijmenga (zie 38). Attje is overleden op zaterdag 14-04-1883 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 36 jaar oud. Zij is begraven in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Attje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 22-04-1871 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 8] met Klaas Sjoukes Elzinga, 37 jaar oud. Klaas is geboren op dinsdag 10-09-1833 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Sjouke Klazes Elsinga en Ybeltje Pieters Wybersma. Klaas is overleden op zondag 04-12-1904 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 71 jaar oud. Hij is begraven in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.).


Kinderen van Attje en Klaas:

 

1 Sjouke Klazes Elzinga, geboren op dinsdag 16-01-1872 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Sjouke is overleden op vrijdag 21-08-1896 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 24 jaar oud. Hij is begraven in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Sjouke bleef ongehuwd. Sjouke bleef kinderloos.

2 Trijntje Klazes Elzinga, geboren op dinsdag 30-12-1873 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Trijntje is overleden op dinsdag 26-12-1961 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 87 jaar oud. Zij is begraven in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.).

3 Ybeltje Klazes Elzinga, geboren op dinsdag 06-07-1875 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Ybeltje is overleden op donderdag 15-07-1875 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 9 dagen oud.

4 Ybeltje Klazes Elzinga, geboren op woensdag 20-09-1876 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Ybeltje is overleden op dinsdag 28-05-1940 in Menaldumadeel (Fr.), 63 jaar oud.

5 Swaantje Klazes Elzinga, geboren op woensdag 17-09-1879 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Swaantje is overleden op zondag 29-06-1958, 78 jaar oud. Zij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.

6 Klaas Klazes Elzinga, geboren op woensdag 17-09-1879 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Klaas is overleden op vrijdag 16-04-1971 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 91 jaar oud. Hij is begraven in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.).

7 Riemkje Elzinga, geboren op donderdag 21-07-1881 in Tietjerksteradeel (Fr.). Riemkje is overleden op vrijdag 10-05-1957, 75 jaar oud. Zij is begraven in Kollum (Kollumerland) (Fr.).

8 Anne Klazes Elzinga, geboren op vrijdag 23-02-1883 in Tietjerksteradeel (Fr.). Anne is overleden op zondag 19-08-1962, 79 jaar oud. Hij is begraven in Veenwouden, Kerk.

 


83 Riemkje Klazes Wijmenga is geboren op zondag 27-05-1855 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Klaas Annes Wijmenga (zie 42) en Trijntje Jans Wijmenga (zie 38). Riemkje is overleden op vrijdag 16-02-1923 in Tietjerksteradeel (Fr.), 67 jaar oud. Riemkje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 15-06-1878 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Wybe Jans Blom, 26 jaar oud. Wybe is geboren op vrijdag 16-04-1852 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Jan Geerts Blom en Baukje Tijsses Feenstra. Wybe is overleden op woensdag 30-12-1903 in Tietjerksteradeel (Fr.), 51 jaar oud.


Kinderen van Riemkje en Wybe:

 

1 Jan Wybes Blom, geboren op woensdag 02-04-1879 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden op maandag 30-01-1950, 70 jaar oud. Hij is begraven in Bergum, Kerk.

2 Klaas Wybes Blom, geboren op vrijdag 17-12-1880 in Tietjerksteradeel (Fr.). Klaas is overleden op zaterdag 25-11-1950, 69 jaar oud. Hij is begraven in Bergum, Kerk.

3 Baukje Wybes Blom, geboren op dinsdag 03-10-1882 in Tietjerksteradeel (Fr.). Baukje is overleden op vrijdag 29-07-1927 in Smallingerland (Fr.), 44 jaar oud.

4 Willem Wybes Blom, geboren op dinsdag 06-01-1885 in Gaastmaburen (Hardegarijp). Willem is overleden op woensdag 22-10-1958 in Leeuwarden (Fr.), 73 jaar oud. Hij is begraven in Bergum, Kerk.

5 Trijntje Wybes Blom, geboren op dinsdag 16-03-1886 in Tietjerksteradeel (Fr.). Trijntje is overleden.

6 Atje Wybes Blom, geboren op zaterdag 01-10-1887 in Gaastmaburen (Hardegarijp). Atje is overleden op maandag 05-02-1962, 74 jaar oud. Zij is begraven in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.).

7 Thijs Wybes Blom, geboren op zaterdag 02-07-1892 in Tietjerksteradeel (Fr.). Thijs is overleden op zondag 15-01-1893 in Gaastmaburen (Hardegarijp), 6 maanden oud.

 


84 Jan Romkes Wijmenga is geboren op zaterdag 20-01-1855 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Romke Jans Wijmenga (zie 39) en Grietje Tjipkes Fennema. Jan is overleden op vrijdag 14-12-1928 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 73 jaar oud. Jan trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 16-05-1885 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 62] met Trijntje Roels Wijmenga, 22 jaar oud. Zie 94 voor persoonsgegevens van Trijntje.


Kinderen van Jan en Trijntje:

 

1 Grietje Wijmenga, geboren op zondag 11-04-1886 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 179.

2 Romke Jans Wijmenga, geboren op woensdag 16-11-1887 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 180.

3 Roel Jans Wijmenga, geboren op zondag 08-11-1891 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 181.

4 Attje Wijmenga, geboren op woensdag 03-08-1898 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Attje is overleden op vrijdag 21-10-1898 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 2 maanden oud.

5 Riemkje Wijmenga, geboren op woensdag 03-08-1898 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 182.

6 Tjipke Wijmenga, geboren op woensdag 03-10-1900 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Tjipke is overleden op maandag 08-10-1900 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 5 dagen oud.

 


85 Tjipke Romkes Wijmenga is geboren op maandag 23-11-1857 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Romke Jans Wijmenga (zie 39) en Grietje Tjipkes Fennema. Tjipke is overleden op woensdag 21-08-1907 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 49 jaar oud. Tjipke trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 27-05-1899 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 74] met Lutske Wijbes Wester, 29 jaar oud. Lutske is geboren op zaterdag 23-04-1870 in Eernewoude (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Niet publiceren en Niet publiceren. Lutske is overleden op vrijdag 19-01-1912 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 41 jaar oud.


Kind van Tjipke en Lutske:

 

1 Romke Wijmenga, geboren op dinsdag 24-09-1901 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Romke is overleden op zaterdag 20-11-1954 in Smallingerland (Fr.), 53 jaar oud.

 


86 Roelof Romkes Wijmenga is geboren op dinsdag 05-07-1870 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Romke Jans Wijmenga (zie 39) en Grietje Tjipkes Fennema. Roelof is overleden op dinsdag 10-06-1930 in Leeuwarden (Fr.), 59 jaar oud. Roelof trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 20-05-1899 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 56] met Jacobje Lucas (Japke) Talsma, 18 jaar oud. Japke is geboren op woensdag 23-02-1881 in Warga (Idaarderadeel)(Fr.), dochter van Lucas Pieters Talsma en Antje Jans Kooystra. Japke is overleden op woensdag 29-03-1944 in Leeuwarden (Fr.), 63 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 01-04-1944 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.).


Kinderen van Roelof en Japke:

 

1 Antje Wijmenga, geboren op maandag 18-03-1901 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 183.

2 Romke Wijmenga, geboren op zaterdag 21-03-1903 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 184.

3 Lucas Wijmenga, geboren op zaterdag 20-04-1907 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 185.

4 Grietje (Grytsje) Wijmenga, geboren op woensdag 21-12-1910 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 186.

5 Hitje Wijmenga, geboren op woensdag 21-12-1910 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 187.

6 Atje Wijmenga, geboren op vrijdag 03-09-1920 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 188.

 


87 Fokke Alles Wijmenga is geboren op donderdag 03-09-1857 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Alle Jans Wijmenga (zie 40) en Maaike Fokkes Overzet. Fokke is overleden op maandag 02-12-1935 in Sneek (Fr.), 78 jaar oud.

Beroep:

 

 

Kastelein te Murmerwoude

 

 

Fokke trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 29-04-1891 in Murmerwoude (Dantumadeel) (Fr.) [bron: www.cbg.nl] met Sipkje Rinzes Teunissen, 23 jaar oud. Sipkje is geboren op donderdag 27-02-1868 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Rinze Jans Teunissen en Antje Sipkes de Roos. Sipkje is overleden op zaterdag 13-01-1951 in Sneek (Fr.), 82 jaar oud. Zij is gecremeerd op dinsdag 16-01-1951 in Velsen, Driehuis-Westerveld (NH.).


Kinderen van Fokke en Sipkje:

 

1 Antje Fokkes Wijmenga, geboren op vrijdag 26-02-1892 in Dokkum (Dongeradeel) (Fr.). Volgt 189.

2 Alle Jan Wijmenga, geboren op zaterdag 11-11-1893 in Balk (Gaasterland-Sloten) (Fr.). Volgt 190.

3 Johan Wijmenga, geboren op woensdag 29-07-1903 in Sneek (Fr.). Volgt 191.

 


88 Attje Alles Wijmenga is geboren op vrijdag 14-11-1862 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Alle Jans Wijmenga (zie 40) en Maaike Fokkes Overzet. Attje is overleden op woensdag 15-07-1936 in Bolsward (Fr.), 73 jaar oud. Attje trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 23-02-1881 in Veenwouden (Dantumadeel) (Fr.) [bron: Tresoar, akte 2] met Harke Gabes Wiersma, 23 jaar oud. Harke is geboren op zaterdag 14-03-1857 in Hallum (Ferwerderadeel) (Fr.), zoon van Gabe Klazes Wiersma en Geertje Harkes Eisma. Harke is overleden op donderdag 13-03-1941 in Weststellingwerf (Fr.), 83 jaar oud.


Kinderen van Attje en Harke:

 

1 Henriette Geertruida Johanna Wiersma, geboren op zondag 16-10-1881 in Katerveer bij Zwolle. Volgt 192.

2 Gabe Klaas Wiersma, geboren op woensdag 27-09-1882 in Deventer (Ov.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Gabe is overleden op maandag 16-10-1882 in Deventer (Ov.), 19 dagen oud.

3 Wiersma, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 29-07-1883 in Deventer (Ov.).

4 Maaike Wiersma, geboren in 07-1884 in Deventer (Ov.). Maaike is overleden op maandag 09-02-1885 in Deventer (Ov.), 7 maanden oud.

5 Gabe Klaas Wiersma, geboren omstreeks 1886 in Deventer (Ov.). Gabe is overleden op vrijdag 06-04-1888 in Deventer (Ov.), ongeveer 2 jaar oud.

6 Alle Jans Wiersma, geboren omstreeks 07-1886 in Deventer (Ov.). Alle is overleden op zaterdag 31-03-1888 in Deventer (Ov.), ongeveer 1 jaar oud.

7 Maaike Catharina Wiersma, geboren in 02-1888 in Deventer (Ov.). Maaike is overleden op zaterdag 05-05-1888 in Deventer (Ov.), 3 maanden oud.

8 Maaike Trijntje Wiersma, geboren op maandag 08-07-1889 in Sliedrecht (ZH.). Volgt 193.

9 Gabe Klaas Wiersma, geboren op vrijdag 26-09-1890 in Aengwirden (Heerenveen) (Fr.). Gabe is overleden op vrijdag 27-06-1980 in Leeuwarden (Fr.), 89 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is gecremeerd op dinsdag 01-07-1980 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.).

10 Geertje Anna Wiersma, geboren op maandag 04-09-1893 in Aengwirden (Heerenveen) (Fr.). Geertje is overleden.

11 Ruurdtje Attje Wiersma, geboren op woensdag 10-03-1897 in Aengwirden (Heerenveen) (Fr.). Volgt 194.

12 Jan Alle Wiersma, geboren omstreeks 1905 in Bolsward (Fr.). Volgt 195.

 


89 Jan Deknatel is geboren op dinsdag 12-06-1849 in Smallingerland (Fr.) [bron: Tresoar akte 87], zoon van Antoni Abrahams Deknatel en Maaike Jans Wijmenga (zie 41). Jan is overleden. Jan trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 21-06-1878 in Smallingerland (Fr.) [bron: Tresoar] met Wietske Mulder, 27 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Wietske is geboren op dinsdag 24-09-1850 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), dochter van Niet publiceren en Niet publiceren. Wietske is overleden op dinsdag 31-08-1926 in Leeuwarden (Fr.), 75 jaar oud.


Kinderen van Jan en Wietske:

 

1 Antoni Deknatel, geboren op woensdag 16-04-1879 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Volgt 196.

2 Deknatel, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 22-12-1880 in Smallingerland (Fr.) [bron: Tresoar akte 160].

3 Deknatel, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 08-03-1882 in Smallingerland (Fr.).

4 Deknatel, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 19-12-1883 in Tietjerksteradeel (Fr.).

5 Deknatel, levenloos geboren dochter [bron: Tresoar akte 30].

 


90 Attje Antoons Deknatel is geboren op zondag 10-09-1854 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), dochter van Antoni Abrahams Deknatel en Maaike Jans Wijmenga (zie 41). Attje is overleden op donderdag 31-07-1913 in Ureterp (Opsterland) (Fr.), 58 jaar oud. Attje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 17-05-1878 in Smallingerland (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Gjalt Hendriks Nieuwdam, 24 jaar oud. Gjalt is geboren op zondag 12-06-1853 in Nijega (Smallingerland) (Fr.). Gjalt is overleden op zaterdag 12-03-1927 in Opsterland (Fr.), 73 jaar oud.


Kinderen van Attje en Gjalt:

 

1 Hendrik Nieuwdam, geboren op donderdag 06-03-1879 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Hendrik is overleden op woensdag 29-12-1965, 86 jaar oud. Hij is begraven in Ureterp (Opsterland), kerk.

2 Antoon Nieuwdam, geboren op vrijdag 30-07-1880 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Antoon is overleden op vrijdag 27-11-1942, 62 jaar oud. Hij is begraven in Ureterp (Opsterland), kerk.

3 Minke Nieuwdam, geboren op vrijdag 29-09-1882 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Minke is overleden op dinsdag 05-03-1963, 80 jaar oud. Zij is begraven in Ureterp (Opsterland), kerk.

4 Maaike Nieuwdam, geboren op donderdag 19-03-1885 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Maaike is overleden op donderdag 05-02-1953 in Hallum (Ferwerderadeel) (Fr.), 67 jaar oud. Zij is begraven in Hallum (Ferwerderadeel) (Fr.).

5 Hiltje Nieuwdam, geboren op dinsdag 01-03-1887 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Hiltje is overleden op zaterdag 27-10-1956, 69 jaar oud. Zij is begraven in Ureterp (Opsterland), kerk.

6 Hylkje Nieuwdam, geboren op zaterdag 08-06-1889 in Ureterp (Opsterland) (Fr.). Hylkje is overleden op maandag 17-06-1985, 96 jaar oud. Zij is begraven in Boornbergum (Smallingerland) (Fr.).

7 Wimke Nieuwdam, geboren op dinsdag 08-09-1891 in Ureterp (Opsterland) (Fr.). Wimke is overleden op zaterdag 06-01-1951, 59 jaar oud. Zij is begraven in Ureterp (Opsterland), kerk.

 


91 Hielkjen Deknatel is geboren op vrijdag 30-07-1858 in Smallingerland (Fr.), dochter van Antoni Abrahams Deknatel en Maaike Jans Wijmenga (zie 41). Hielkjen is overleden op dinsdag 21-08-1928 in Leeuwarderadeel (Fr.), 70 jaar oud. Zij is begraven in Oudega (Smallingerland) (Fr.), Kerk. Hielkjen trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 16-05-1879 in Smallingerland (Fr.) [bron: Tresoar akte 32] met Gerrit Atzes Bosma, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op zaterdag 01-10-1853 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), zoon van Atze Klazes Bosma en Trijntje Gerrits Gerritsma. Gerrit is overleden. Hij is begraven in Oudega (Smallingerland) (Fr.), Kerk.


Kinderen van Hielkjen en Gerrit:

 

1 Atze Gerrits Bosma, geboren op zondag 20-06-1880 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Atze is overleden op maandag 24-04-1961, 80 jaar oud. Hij is begraven in Noordbergum (Tietjerksteradeel) (Fr.).

2 Maaike Bosma, geboren op maandag 28-11-1881 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Maaike is overleden.

3 Abraham Bosma, geboren op dinsdag 28-09-1886 in Smallingerland (Fr.) [bron: Tresoar akte 251]. Abraham is overleden op dinsdag 07-12-1886 in Smallingerland (Fr.), 2 maanden oud [bron: Tresoar akte 168].

4 Abraham Bosma, geboren op maandag 28-07-1890 in Achtkarspelen (Fr.). Abraham is overleden op woensdag 13-08-1890 in Achtkarspelen (Fr.), 16 dagen oud.

5 Atje Bosma, geboren op woensdag 12-08-1891 in Twijzel (Achtkarspelen) (Fr.). Atje is overleden op zaterdag 26-02-1972, 80 jaar oud. Zij is begraven in Ureterp (Opsterland), kerk.

6 Wimke Bosma, geboren op woensdag 08-11-1893 in Twijzel (Achtkarspelen) (Fr.) [bron: Tresoar akte 311]. Wimke is overleden op zaterdag 19-01-1985, 91 jaar oud. Zij is begraven in Jelsum (Leeuwarderadeel) (Fr.), Kerk.

7 Abraham Bosma, geboren op dinsdag 22-08-1899 in Tietjerksteradeel (Fr.). Abraham is overleden.

 


92 Wimke Deknatel is geboren op vrijdag 04-05-1860 in Smallingerland (Fr.) [bron: Tresoar akte 303], dochter van Antoni Abrahams Deknatel en Maaike Jans Wijmenga (zie 41). Wimke is overleden op woensdag 31-08-1927 in Smalle Ee (Smallingerland) (Fr.), 67 jaar oud. Wimke trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 09-05-1883 in Idaarderadeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 10] met Sybren Jans Tilma, 26 jaar oud. Sybren is geboren op dinsdag 27-05-1856 in Warga (Idaarderadeel)(Fr.) [bron: Tresoar akte 196], zoon van Jan Sybrens Tilma en Ybeltje Jans Kooistra. Sybren is overleden op maandag 08-11-1920 in Smalle Ee (Smallingerland)(Fr.), 64 jaar oud.

Beroep:

 

 

boer te Warga, brugwachter, winkelier te Garijp, herbergier te Eestrum, koemelker te Zwaagwesteinde, koopman te Smalle Ee

 

 


Kinderen van Wimke en Sybren:

 

1 Ybeltje Tilma, geboren op woensdag 16-01-1884 in Wartena (Idaarderadeel) (Fr.) [bron: Tresoar blad nr. 4]. Ybeltje is overleden op donderdag 02-02-1933 in Smallingerland (Fr.), 49 jaar oud [bron: Tresoar akte 16]. Zij is begraven in Boornbergum (Smallingerland) (Fr.).

2 Antje Tilma, geboren op zaterdag 18-04-1885 in Idaarderadeel (Fr.) [bron: Tresoar blad nr. 31]. Antje is overleden.

3 Maaike Tilma, geboren op zaterdag 21-05-1887 in Idaarderadeel (Fr.) [bron: Tresoar blad nr. 39]. Maaike is overleden op vrijdag 29-01-1960, 72 jaar oud. Zij is begraven in Boornbergum (Smallingerland) (Fr.).

4 Jan Tilma, geboren op dinsdag 28-05-1889 in Idaarderadeel (Fr.). Jan is overleden op maandag 28-07-1890 in Idaarderadeel (Fr.), 1 jaar oud.

5 Eelkje Tilma, geboren op dinsdag 22-09-1891 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: Tresoar akte 324]. Eelkje is overleden op woensdag 23-12-1981 in Leeuwarden (Fr.), 90 jaar oud.

6 Jan Tilma, geboren op dinsdag 29-11-1892 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 347]. Jan is overleden.

7 Atje Tilma, geboren op dinsdag 28-05-1895 in Tietjerksteradeel (Fr.). Atje is overleden op dinsdag 06-03-1984, 88 jaar oud. Zij is begraven in Grouw (Idaarderadeel)(Fr.).

8 Anthoni Abraham Tilma, geboren op woensdag 14-04-1897 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 130]. Anthoni is overleden op woensdag 08-05-1901 in Tietjerksteradeel (Fr.), 4 jaar oud [bron: www.genlias.nl].

9 Hendrik Tilma, geboren op maandag 29-08-1898 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 290]. Hendrik is overleden op dinsdag 17-01-1967, 68 jaar oud. Hij is begraven in Boornbergum (Smallingerland) (Fr.).

10 Antoon Abraham Tilma, geboren op zondag 27-10-1901 in Dantumadeel. Antoon is overleden op zondag 08-05-1994, 92 jaar oud. Hij is begraven in Boornbergum (Smallingerland) (Fr.).

 


93 Riemkje Roels Wijmenga is geboren op maandag 18-02-1861 in Tietjerksteradeel (Fr.), dochter van Roel Annes Wijmenga (zie 43) en Grietje Jacobs Bouma. Riemkje is overleden. Riemkje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 20-05-1882 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 34] met Tijs Harmens Feenstra, 23 jaar oud. Tijs is geboren op zondag 14-11-1858 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Harmen Jans Feenstra en Tjitske Jansma. Tijs is overleden op maandag 20-06-1927 in Tietjerksteradeel (Fr.), 68 jaar oud.


Kinderen van Riemkje en Tijs:

 

1 Roel Tijsses Feenstra, geboren op dinsdag 06-02-1883 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Roel is overleden op vrijdag 02-08-1889 in Tietjerksteradeel (Fr.), 6 jaar oud.

2 Harmen Feenstra, geboren op vrijdag 23-05-1884 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Harmen is overleden.

3 Grietje Feenstra, geboren op maandag 18-04-1887 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Grietje is overleden op woensdag 02-05-1973, 86 jaar oud. Zij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.

4 Tjitske Feenstra, geboren op woensdag 06-08-1890 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Tjitske is overleden op donderdag 13-05-1965 in Leeuwarden (Fr.), 74 jaar oud.

5 Roel Tijsses Feenstra, geboren op dinsdag 15-03-1898 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Roel is overleden op zondag 16-12-1979 in Vermilion Alta, Canada, 81 jaar oud.

6 Jan Feenstra, geboren op maandag 25-02-1901 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden.

 


94 Trijntje Roels Wijmenga is geboren op woensdag 04-03-1863 in Tietjerksteradeel (Fr.), dochter van Roel Annes Wijmenga (zie 43) en Grietje Jacobs Bouma. Trijntje is overleden op zaterdag 27-08-1927 in Tietjerksteradeel (Fr.), 64 jaar oud. Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 16-05-1885 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 62] met Jan Romkes Wijmenga, 30 jaar oud. Zie 84 voor persoonsgegevens van Jan.

 

Kinderen van Trijntje en Jan: zie 84.


95 Anne Roels Wijmenga is geboren op dinsdag 14-08-1866 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roel Annes Wijmenga (zie 43) en Grietje Jacobs Bouma. Anne is overleden op maandag 19-07-1937 in Wymbritseradeel (Fr.), 70 jaar oud. Anne trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 17-05-1890 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 52] met Vokeltje de Vries, 21 jaar oud. Vokeltje is geboren op vrijdag 23-10-1868 in Kooten (Achtkarspelen)(Fr.), dochter van Keimpe Wolters de Vries en Antje Teunis van der Wal. Vokeltje is overleden op zondag 10-04-1910, 41 jaar oud.


Kinderen van Anne en Vokeltje:

 

1 Wijmenga, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 22-04-1891 in Tietjerksteradeel (Fr.).

2 Roel Annes Wijmenga, geboren op donderdag 07-07-1892 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 197.

3 Keimpe Wijmenga, geboren op woensdag 26-12-1894 in Smallingerland (Fr.). Keimpe is overleden op zaterdag 29-12-1894 in Smallingerland (Fr.), 3 dagen oud.

4 Grietje Wijmenga, geboren op woensdag 18-03-1896 in Drachten (Smallingerland) (Fr.). Volgt 198.

5 Keimpe Wijmenga, geboren op donderdag 02-06-1898 in Opsterland (Fr.). Keimpe is overleden op dinsdag 07-06-1898 in Opsterland (Fr.), 5 dagen oud.

6 Wijmenga, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 21-07-1900 in Tietjerksteradeel (Fr.).

7 Keimpe Annes Wijmenga, geboren op zondag 03-11-1901 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 199.

8 Wolter Wijmenga, geboren op woensdag 18-01-1905 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 200.

9 Anne Wijmenga, geboren op dinsdag 24-12-1907 in Opeinde (Smallingerland) (Fr.). Anne is overleden op maandag 01-03-1909 in Opeinde (Smallingerland) (Fr.), 1 jaar oud.

10 Anne Wijmenga, geboren op woensdag 26-01-1910 in Smallingerland (Fr.). Anne is overleden op donderdag 03-02-1910 in Smallingerland (Fr.), 8 dagen oud.

 


96 Maria Wiebes Wiebenga is geboren op vrijdag 09-05-1845 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Wiebe Hendriks Wiebenga en Rixtje Teunis Wijmenga (zie 49). Maria is overleden op zondag 20-02-1910 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 64 jaar oud. Maria trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 30-06-1866 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.) met Harmen Petrus Bosma, 21 jaar oud. Harmen is geboren op zondag 15-06-1845 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Harmen is overleden op dinsdag 15-01-1918 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 72 jaar oud.


Kinderen van Maria en Harmen:

 

1 Petrus Harmens Bosma, geboren op zondag 05-05-1867 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Petrus is overleden op dinsdag 31-03-1953 in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.), 85 jaar oud. Hij is begraven in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.).

2 Rigtje Harmens Bosma, geboren op dinsdag 25-08-1868 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Rigtje is overleden op woensdag 31-01-1900 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 31 jaar oud. Zij is begraven in Drachten, Noorder Begraafplaats.

3 Wiebe Harmens Bosma, geboren op woensdag 02-03-1870 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Wiebe is overleden op woensdag 22-03-1950 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 80 jaar oud.

4 Jacob Harmens Bosma, geboren op dinsdag 13-08-1872 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jacob is overleden.

5 Teunis Harmens Bosma, geboren op donderdag 24-12-1874 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Teunis is overleden op woensdag 08-01-1879 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 4 jaar oud.

6 Jan Harmens Bosma, geboren op vrijdag 06-07-1877 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden op woensdag 05-09-1877 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 1 maand oud.

7 Jan Harmens Bosma, geboren op woensdag 28-08-1878 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden.

8 Wytske Harmens Bosma, geboren op zaterdag 09-07-1881 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Wytske is overleden.

9 Antje Harmens Bosma, geboren op donderdag 16-08-1883 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Antje is overleden op zondag 26-12-1954 in Leeuwarden (Fr.), 71 jaar oud. Zij is begraven in Oosterend (Littenseradeel) (Fr.).

10 Cornelia Bosma, geboren op zaterdag 07-11-1885 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Cornelia is overleden op donderdag 18-06-1891 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 5 jaar oud.

11 Teunis Bosma, geboren op zondag 20-02-1887 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Teunis is overleden op vrijdag 26-04-1946 in Gouda, 59 jaar oud.

12 Trijntje Bosma, geboren op maandag 19-11-1888 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Trijntje is overleden op zondag 11-06-1978 in Veenwouden (Dantumadeel) (Fr.), 89 jaar oud. Zij is begraven in Heerenveen (Fr.), algemene begraafplaats.

 


97 Teunis Wiebes Wiebenga is geboren op maandag 10-05-1847 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Wiebe Hendriks Wiebenga en Rixtje Teunis Wijmenga (zie 49). Teunis is overleden op maandag 10-04-1882 in Tietjerksteradeel (Fr.), 34 jaar oud. Teunis trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 08-05-1873 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Pietje Tjibbes van der Veer, 23 jaar oud. Pietje is geboren op zaterdag 27-10-1849 in Eestrum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Pietje is overleden op zondag 30-04-1905 in Kollumerland (Fr.), 55 jaar oud.


Kinderen van Teunis en Pietje:

 

1 Wiebe Theunis Wiebenga, geboren op maandag 09-03-1874 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Wiebe is overleden op maandag 11-08-1975 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 101 jaar oud.

2 Rigtje Teunis Wiebenga, geboren op dinsdag 29-02-1876 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Rigtje is overleden.

3 Geeske Teunis Wiebenga, geboren op dinsdag 12-02-1878 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Geeske is overleden op vrijdag 28-01-1955 in Kollum (Kollumerland) (Fr.), 76 jaar oud. Zij is begraven in Kollum (Kollumerland) (Fr.).

4 Cornelia Teunis Wiebenga, geboren op donderdag 03-06-1880 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Cornelia is overleden.

5 Teuniske Teunis Wiebenga, geboren op donderdag 13-07-1882 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Teuniske is overleden op zaterdag 22-03-1958, 75 jaar oud. Zij is begraven in Haren (Gr.), Begraafplaats de Eshof.

 


98 Cornelia Wiebes Wiebenga is geboren op maandag 03-12-1849 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Wiebe Hendriks Wiebenga en Rixtje Teunis Wijmenga (zie 49). Cornelia is overleden op maandag 08-08-1870 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 20 jaar oud. Cornelia bleef kinderloos. Cornelia trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 12-05-1870 in Opsterland (Fr.) met Egbert Hendriks Kuiper, 24 jaar oud. Egbert is geboren op vrijdag 16-05-1845 in Beetsterzwaag (Opsterland) (Fr.). Egbert is overleden op vrijdag 03-08-1883 in Tietjerksteradeel (Fr.), 38 jaar oud.


99 Eelke Wiebes Wiebenga is geboren op vrijdag 30-04-1852 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Wiebe Hendriks Wiebenga en Rixtje Teunis Wijmenga (zie 49). Eelke is overleden op vrijdag 29-10-1920 in Amsterdam (NH.), 68 jaar oud.

Beroep:

 

 

Koopman, winkelier (eigenaar zaak in woninginrichting, dames- en herenmode te Sneek circa 1880-1903)

 

 

Eelke trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 13-06-1878 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 75] met Jitske Roels Wijmenga, 20 jaar oud. Zie 70 voor persoonsgegevens van Jitske.

 

Kinderen van Eelke en Jitske: zie 70.


100 Femmigje Wiebes Wiebenga is geboren op zaterdag 07-03-1863 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Wiebe Hendriks Wiebenga en Rixtje Teunis Wijmenga (zie 49). Femmigje is overleden op woensdag 03-10-1900 in Assen (Dr.), 37 jaar oud [bron: www.drenlias.nl].

Notitie bij Femmigje: woonplaats: Paterson (Noord Amerika)

Femmigje trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 30-01-1892 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) met Douwe Pieters Boersma, 23 jaar oud, nadat zij op zaterdag 16-01-1892 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) in ondertrouw zijn gegaan [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Douwe is geboren op donderdag 09-04-1868 in St. Annaparochie (Het Bildt) (Fr.). Douwe is overleden.


Kinderen van Femmigje en Douwe:

 

1 Rigtje Catharina Boersma, geboren op zaterdag 01-04-1893 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Rigtje is overleden.

2 Boersma, levenloos geboren kind, geboren op woensdag 13-02-1895 in Assen (Dr.).

 


101 Dieke Roels Wijmenga is geboren op woensdag 23-12-1846 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Roel Theunis Wijmenga (zie 50) en Janke Reinders Jacobi. Dieke is overleden op maandag 15-05-1905 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 58 jaar oud. Zij is begraven in Marrum (Ferwerderadeel), Kerk. Dieke:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 13-05-1868 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 30] met Hermanus Taedes Sibma, 20 jaar oud. Hermanus is geboren op woensdag 11-08-1847 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Taede Douwes Sibma en Aaltje Kornelis Bosma. Hermanus is overleden op woensdag 24-01-1877 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 29 jaar oud.

(2) trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 22-05-1880 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 59] met Dirk Dirks Koopmans, 48 jaar oud. Dirk is geboren op donderdag 05-04-1832 in Hallum (Ferwerderadeel) (Fr.). Dirk is overleden op dinsdag 28-08-1906 in Minnertsga (Het Bildt) (Fr.), 74 jaar oud. Dirk is weduwnaar van Trijntje Jans Galema (1832-1864), met wie hij trouwde op donderdag 25-05-1854 in Ferwerderadeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl]. Dirk is weduwnaar van Wiepkje van der Meulen (1834-1875), met wie hij trouwde op donderdag 30-09-1869 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl].


Kinderen van Dieke en Hermanus:

 

1 Janke Harmanus Sibma, geboren op vrijdag 19-02-1869 in Tietjerksteradeel (Fr.). Janke is overleden op zondag 30-05-1869 in Tietjerksteradeel (Fr.), 3 maanden oud.

2 Janke Hermanus Sibma, geboren op zaterdag 18-06-1870 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Janke is overleden op vrijdag 14-09-1888 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 18 jaar oud.

3 Taede Hermanus Sibma, geboren op woensdag 15-05-1872 in Tietjerksteradeel (Fr.). Taede is overleden op donderdag 08-08-1912 in Tietjerksteradeel (Fr.), 40 jaar oud [bron: Tresoar, akte nr. 127].

4 Aaltje Hermanus Sibma, geboren op woensdag 14-10-1874 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar]. Aaltje is overleden op donderdag 29-11-1934 in Tietjerksteradeel (Fr.), 60 jaar oud [bron: Tresoar].

5 Hermania Maria Sibma, geboren op woensdag 21-02-1877 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 201.


Kind van Dieke en Dirk:

 

6 Roelof Koopmans, geboren op vrijdag 12-12-1884 in Minnertsga (Het Bildt) (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Roelof is overleden.

 


102 Theunis Roels Wijmenga is geboren op zondag 09-07-1848 in Tietjerksteradeel (Fr.), zoon van Roel Theunis Wijmenga (zie 50) en Janke Reinders Jacobi. Theunis is overleden op vrijdag 14-08-1914 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 66 jaar oud. Theunis:

(1) trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 14-05-1881 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 28] met Dieke Teyes Jacobi, 21 jaar oud. Dieke is geboren op dinsdag 28-02-1860 in Nijega (Smallingerland) (Fr.), dochter van Teye Reinders Jacobi en Baukje Jans Feenstra. Dieke is overleden op maandag 19-02-1894 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 33 jaar oud.

(2) trouwde, 47 jaar oud, op zaterdag 16-05-1896 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 41] met Roelofke Romkes Kloosterman, 41 jaar oud. Zie 74 voor persoonsgegevens van Roelofke.


Kind van Theunis en Dieke:

 

1 Baukje Theunis Wijmenga, geboren op maandag 15-05-1882 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 202.

 

Kind van Theunis en Roelofke: zie 74.


103 Maria Roels Wijmenga is geboren op dinsdag 14-05-1850 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Roel Theunis Wijmenga (zie 50) en Janke Reinders Jacobi. Maria is overleden op zaterdag 15-03-1873 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 22 jaar oud. Maria trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 11-05-1871 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 21] met Gerlof Rommerts Boonstra, 24 jaar oud. Gerlof is geboren op donderdag 18-02-1847 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Rommert Eelkes Boonstra en Hinke Gerlofs Jellema. Gerlof is overleden op woensdag 25-03-1885 in Tietjerksteradeel (Fr.), 38 jaar oud. Gerlof trouwde later op zaterdag 20-06-1874 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 65] met Dieke Sjoerds Mulder (1849-1931).


104 Reinder Roels Wijmenga is geboren op zondag 30-05-1852 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roel Theunis Wijmenga (zie 50) en Janke Reinders Jacobi. Reinder is overleden op woensdag 04-12-1918 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 66 jaar oud. Reinder trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 13-05-1876 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 30] met Albertje Gjalts Bosma, 20 jaar oud. Albertje is geboren op woensdag 31-10-1855 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Gjalt Joukes Bosma en Rinske Annes Smedes. Albertje is overleden op woensdag 07-08-1918 in Tietjerksteradeel (Fr.), 62 jaar oud [bron: Tresoar akte A 137]. Albertje is weduwe van Jacob Wybrens Hoekstra (1846-1874), met wie zij trouwde op woensdag 13-05-1874 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 31].


Kinderen van Reinder en Albertje:

 

1 Gjalt Reinders Wijmenga, geboren op maandag 23-07-1877 in Tietjerksteradeel (Fr.). Gjalt is overleden op zaterdag 15-04-1882 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 4 jaar oud.

2 Roel Reinders Wijmenga, geboren op dinsdag 15-10-1878 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 203.

3 Rinske Reinders Wijmenga, geboren op vrijdag 06-02-1880 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 204.

4 Janke Reinders Wijmenga, geboren op dinsdag 29-11-1881 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 205.

5 Gjalt Reinders Wijmenga, geboren op dinsdag 17-02-1885 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 206.

6 Teunis Reinders Wijmenga, geboren op vrijdag 27-05-1887 in Tietjerksteradeel (Fr.). Teunis is overleden op zaterdag 16-04-1904 in Tietjerksteradeel (Fr.), 16 jaar oud.

7 Jouke Reinders Wijmenga, geboren op maandag 10-06-1889 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jouke is overleden op maandag 31-03-1890 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 9 maanden oud.

8 Dieke Geertje Wijmenga, geboren op zondag 21-09-1890 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 207.

9 Joukje Wijmenga, geboren op zaterdag 09-12-1893 in Tietjerksteradeel (Fr.). Joukje is overleden op donderdag 17-01-1918 in Tietjerksteradeel (Fr.), 24 jaar oud. Joukje bleef ongehuwd. Joukje bleef kinderloos.

10 Maria Reinders Wijmenga, geboren op woensdag 16-12-1896 in Tietjerksteradeel (Fr.). Maria is overleden op vrijdag 09-10-1987, 90 jaar oud. Zij is begraven in Soest, algemene begraafplaats.

 


105 Jan Roels Wijmenga is geboren op donderdag 29-06-1854 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roel Theunis Wijmenga (zie 50) en Janke Reinders Jacobi. Jan is overleden op woensdag 26-10-1904 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 50 jaar oud. Jan trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 12-05-1877 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: www.cbg.nl] met Johanna Uitzes Tjeerdsma, 19 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 04-01-1858 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), dochter van Uitze Johannes Tjeerdsma en Leentje Jans van Berkum. Johanna is overleden op maandag 16-03-1936 in Tietjerksteradeel (Fr.), 78 jaar oud.


Kinderen van Jan en Johanna:

 

1 Roel Jans Wijmenga, geboren op donderdag 23-05-1878 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 208.

2 Uitze Jans Wijmenga, geboren op dinsdag 22-07-1879 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 209.

3 Teunis Jans Wijmenga, geboren op woensdag 02-05-1883 in Tietjerksteradeel (Fr.). Volgt 210.

4 Jan Jans Wijmenga, geboren op donderdag 17-12-1885 in Tietjerksteradeel (Fr.). Jan is overleden op donderdag 28-06-1888 in Tietjerksteradeel (Fr.), 2 jaar oud. Jan bleef ongehuwd. Jan bleef kinderloos.

5 Jan Wijmenga, geboren op dinsdag 31-07-1888 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 211.

6 Reinder Wijmenga, geboren op vrijdag 02-10-1891 in Smallingerland (Fr.). Reinder is overleden op maandag 14-12-1891 in Smallingerland (Fr.), 2 maanden oud.

7 Reinder Wijmenga, geboren op vrijdag 11-08-1893 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Volgt 212.

8 Leentje Wijmenga, geboren op zondag 23-05-1897 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Volgt 213.

9 Maaike Wijmenga, geboren op zondag 11-11-1900 in Smallingerland (Fr.). Volgt 214.

 


106 Grietje Roels Wijmenga is geboren op donderdag 28-11-1861 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Roel Theunis Wijmenga (zie 50) en Janke Reinders Jacobi. Grietje is overleden op woensdag 23-09-1931, 69 jaar oud. Zij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk. Grietje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 12-05-1881 in Smallingerland (Fr.) [bron: Tresoar akte 7] met Jan Uitze Tjeerdsma, 21 jaar oud. Jan is geboren op maandag 16-01-1860 in Smallingerland (Fr.) [bron: Tresoar akte A 373], zoon van Uitze Johannes Tjeerdsma en Leentje Jans van Berkum. Jan is overleden op zaterdag 04-06-1927 in Smallingerland (Fr.), 67 jaar oud.


Kinderen van Grietje en Jan:

 

1 Jan Uitzes Tjeerdsma, geboren op zondag 06-11-1881 in Smalle Ee (Smallingerland) (Fr.) [bron: Tresoar akte A 236]. Jan is overleden.

2 Leentje Jans Tjeerdsma, geboren op zaterdag 23-12-1882 in Tietjerksteradeel (Fr.). Leentje is overleden op donderdag 25-05-1961 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 78 jaar oud. Zij is begraven in Drachten, Zuider Begraafplaats.

3 Uitze Tjeerdsma, geboren op dinsdag 26-08-1884 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte A 240]. Uitze is overleden vóór 1894, ten hoogste 10 jaar oud.

4 Janke Tjeerdsma, geboren op woensdag 28-07-1886 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte A 254]. Janke is overleden op vrijdag 07-01-1887 in Tietjerksteradeel (Fr.), 5 maanden oud.

5 Janke Tjeerdsma, geboren op vrijdag 03-08-1888 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte A 260]. Janke is overleden op zondag 16-02-1890 in Tietjerksteradeel (Fr.), 1 jaar oud.

6 Janke Tjeerdsma, geboren op dinsdag 10-06-1890 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte A 193]. Janke is overleden op woensdag 10-09-1890 in Tietjerksteradeel (Fr.), 3 maanden oud.

7 Roelof Tjeerdsma, geboren op zaterdag 28-05-1892 in Opsterland (Fr.) [bron: Tresoar akte A 180]. Roelof is overleden.

8 Uitze Tjeerdsma, geboren op zaterdag 10-11-1894 in Opsterland (Fr.) [bron: Tresoar akte A 407]. Uitze is overleden op dinsdag 08-06-1971, 76 jaar oud. Hij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.

9 Janke Tjeerdsma, geboren op maandag 05-04-1897 in Opsterland (Fr.) [bron: Tresoar akte A 132]. Janke is overleden.

10 Johannes Tjeerdsma, geboren op zaterdag 09-09-1899 in Opsterland (Fr.) [bron: Tresoar akte A 277]. Johannes is overleden op woensdag 11-09-1968, 69 jaar oud. Hij is begraven in Terwispel (Opsterland) (Fr.).

 


107 Jacob Roels Wijmenga is geboren op woensdag 16-03-1864 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roel Theunis Wijmenga (zie 50) en Janke Reinders Jacobi. Jacob is overleden op zaterdag 03-12-1927 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 63 jaar oud. Hij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk. Jacob trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 26-02-1887 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 7] met Aafke Jans Hoogstins, 21 jaar oud. Zie 76 voor persoonsgegevens van Aafke.

 

Kinderen van Jacob en Aafke: zie 76.


108 Cathrinus Heidstra is geboren op zondag 05-04-1857 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Tjeerd Alberts Heidstra en Doetje Klazes Wijmenga (zie 55). Cathrinus is overleden op zondag 02-11-1884 in Leeuwarderadeel (Fr.), 27 jaar oud. Cathrinus trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 07-06-1879 in Leeuwarderadeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Pietertje Martens van der Wal, 22 jaar oud. Pietertje is geboren op vrijdag 05-06-1857 in Wirdum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.) [bron: Tresoar, Geboorteakte blad nr. 43], dochter van Marten Hendriks van der Wal en Wilhelmina Johannes Swart. Pietertje is overleden.


Kinderen van Cathrinus en Pietertje:

 

1 Marten Cathrinus Heidstra, geboren op vrijdag 24-09-1880 in Wirdum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.). Volgt 215.

2 Albert Heidstra, geboren op donderdag 26-07-1883 in Wirdum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.). Albert is overleden op maandag 02-02-1959, 75 jaar oud. Hij is begraven in Huizum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.).

 


109 Trijntje Gerrits Wijmenga is geboren op woensdag 23-04-1856 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Gerrit Klazes Wijmenga (zie 57) en Minke Reinders Jacobi. Trijntje is overleden op dinsdag 17-06-1930 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 74 jaar oud. Trijntje:

(1) trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 12-05-1877 in Dantumadeel met Albert Tjipkes Sikkema, 27 jaar oud. Albert is geboren op maandag 25-03-1850 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Albert is overleden op zaterdag 06-06-1885 in Veenwouden (Dantumadeel) (Fr.), 35 jaar oud.

(2) trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 05-06-1886 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Feije Hoekstra, 25 jaar oud. Feije is geboren op zaterdag 07-07-1860 in Veenwouden (Dantumadeel) (Fr.). Feije is overleden.


Kinderen van Trijntje en Albert:

 

1 Tjipke Alberts Sikkema, geboren op dinsdag 07-05-1878 in Dantumadeel. Tjipke is overleden op dinsdag 21-03-1899 in Dantumadeel, 20 jaar oud. Tjipke bleef ongehuwd. Tjipke bleef kinderloos.

2 Minke Alberts Sikkema, geboren op zaterdag 19-07-1879 in Veenwouden (Dantumadeel) (Fr.). Minke is overleden op zaterdag 02-07-1955 in Leeuwarden (Fr.), 75 jaar oud. Zij is begraven in Kollum (Kollumerland) (Fr.).

3 Gerrit Alberts Sikkema, geboren op dinsdag 13-09-1881 in Dantumadeel. Gerrit is overleden op zaterdag 23-01-1954, 72 jaar oud. Hij is begraven in Veenwouden, Kerk.

4 Anne Alberts Sikkema, geboren op zaterdag 24-11-1883 in Veenwouden (Dantumadeel) (Fr.). Volgt 216.


Kind van Trijntje en Feije:

 

5 Frans Hoekstra, geboren op zondag 20-03-1887 in Veenwouden (Dantumadeel) (Fr.). Frans is overleden op woensdag 24-09-1969, 82 jaar oud. Hij is begraven in Sexbierum (Franekeradeel) (Fr.).

 


110 Dieke Gerrits Wijmenga is geboren op zondag 25-04-1858 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Gerrit Klazes Wijmenga (zie 57) en Minke Reinders Jacobi. Dieke is overleden op dinsdag 09-02-1937 in Noordbergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 78 jaar oud. Dieke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 17-05-1879 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Sijtze Gerrits de Vries, 26 jaar oud. Sijtze is geboren op dinsdag 05-04-1853 in Giekerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Sijtze is overleden op woensdag 08-02-1933 in Leeuwarden (Fr.), 79 jaar oud.


Kinderen van Dieke en Sijtze:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

4 Minke Sijtzes de Vries, geboren op vrijdag 25-03-1881 in Giekerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Minke is overleden.

5 Gerritje Sijtzes de Vries, geboren op woensdag 31-01-1883 in Giekerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Gerritje is overleden.

 


111 Reinder Gerrits Wijmenga is geboren op vrijdag 30-10-1863 in Veenwouden (Dantumadeel) (Fr.), zoon van Gerrit Klazes Wijmenga (zie 57) en Minke Reinders Jacobi. Reinder is overleden op dinsdag 03-08-1937 in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), 73 jaar oud. Reinder trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 09-05-1889 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Taetske Gjalts de Vries, 23 jaar oud. Taetske is geboren op zondag 28-05-1865 in Giekerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Taetske is overleden op dinsdag 11-07-1944 in Veenwouden (Dantumadeel) (Fr.), 79 jaar oud. Zij is begraven in Giekerk (Tietjerksteradeel) (Fr.).


Kinderen van Reinder en Taetske:

 

1 Trijntje Reinders Wijmenga, geboren op maandag 17-02-1890 in Giekerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 217.

2 Minke Reinders Wijmenga, geboren op zaterdag 30-09-1893 in Giekerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 218.

3 Gerrit Reinders Wijmenga, geboren op zondag 30-09-1900 in Rijperkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 219.

4 Gjalt Theunis Wijmenga, geboren op zaterdag 15-06-1907 in Rijperkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 220.

 


112 Antje Jans Wijmenga is geboren op woensdag 16-03-1859 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Jan Klazes Wijmenga (zie 59) en Baukje Jans Veenstra. Antje is overleden op maandag 29-06-1885 in Leeuwarden (Fr.), 26 jaar oud.


Kind van Antje uit onbekende relatie:

 

1 Andries Klazes Wijmenga, geboren op donderdag 10-04-1884 in Leeuwarden (Fr.). Andries is overleden op zaterdag 29-08-1885 in Leeuwarden (Fr.), 1 jaar oud.

 


113 Jan Jans Wijmenga is geboren op zondag 14-10-1860 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Jan Klazes Wijmenga (zie 59) en Baukje Jans Veenstra. Jan is overleden.

Beroep:

 

 

Vleeshouwer

 

 

Jan trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 13-05-1899 in Leeuwarden (Fr.) met Sjoukje Tietes Jansma, 37 jaar oud. Sjoukje is geboren op donderdag 20-02-1862 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Sjoukje is overleden op maandag 16-07-1928 in Erken-Wiek, Westfalen, Duitsland, 66 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl].


Kinderen van Jan en Sjoukje:

 

1 Jan Klazes Wijmenga, geboren op maandag 12-02-1900 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden.

2 Anna Wijmenga, geboren op vrijdag 31-03-1905 in Recklinghausen, Erkenswich, Duitsland. Volgt 221.

 


114 Aaltje Jans Wijmenga is geboren op dinsdag 01-07-1862 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Jan Klazes Wijmenga (zie 59) en Baukje Jans Veenstra. Aaltje is overleden op dinsdag 17-08-1915 in Leeuwarden (Fr.), 53 jaar oud. Aaltje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 29-11-1884 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Rinse Barteles Reitsma, 46 jaar oud. Rinse is geboren op woensdag 28-02-1838 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Bartele Sytzes Reitsma en Hinke Egberts Westra. Rinse is overleden op dinsdag 24-06-1913 in Leeuwarden (Fr.), 75 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl].


Kinderen van Aaltje en Rinse:

 

1 Bartele Reitsma, geboren op zaterdag 03-01-1885 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 222.

2 Baukje Reitsma, geboren op donderdag 28-10-1886 in Tietjerksteradeel (Fr.). Baukje is overleden op zondag 19-01-1947, 60 jaar oud. Zij is begraven in Lekkum Huizum (Leeuwarden) (Fr.).

3 Reitsma, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 27-09-1888 in Tietjerksteradeel (Fr.).

4 Jan Reitsma, geboren op donderdag 19-09-1889 in Tietjerksteradeel (Fr.). Jan is overleden in Noord - Amerika.

5 Hinke Reitsma, geboren op woensdag 03-02-1892 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hinke is overleden op dinsdag 03-03-1953 in Leeuwarden (Fr.), 61 jaar oud. Hij is begraven in Huizum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.).

6 Antje Reitsma, geboren op dinsdag 16-01-1894 in Tietjerksteradeel (Fr.). Antje is overleden op woensdag 16-07-1958 in Leeuwarden (Fr.), 64 jaar oud. Zij is gecremeerd op zaterdag 19-07-1958 in Driehuis-Westerveld (NH.).

7 Jeltje Reitsma, geboren op zaterdag 15-02-1902 in Leeuwarden (Fr.). Jeltje is overleden op vrijdag 14-03-1902 in Leeuwarden (Fr.), 27 dagen oud.

 


115 Klaas Jans Wijmenga is geboren op zondag 24-07-1864 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Jan Klazes Wijmenga (zie 59) en Baukje Jans Veenstra. Klaas is overleden op maandag 25-07-1910 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 46 jaar oud. Klaas trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 26-11-1892 in Voorst (Gld.) [bron: www.genlias.nl] met Wytske Boomsma, 26 jaar oud. Wytske is geboren op zondag 14-01-1866 in Het Bildt (Fr.), dochter van Aart Boomsma en Pietje Dijkstra. Wytske is overleden.


Kinderen van Klaas en Wytske:

 

1 Petronella Cateau Wijmenga, geboren op vrijdag 16-02-1894 in Voorst (Gld.). Petronella is overleden.

2 Jan Klaas Wijmenga, geboren omstreeks 1897 in Diepenveen (Ov.). Volgt 223.

 


116 Roeltje Jans Wijmenga is geboren op maandag 26-07-1869 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Jan Klazes Wijmenga (zie 59) en Baukje Jans Veenstra. Roeltje is overleden op zondag 10-04-1932 in Amsterdam (NH.), 62 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Zij is begraven op donderdag 14-04-1932 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Roeltje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 10-06-1899 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Willem Bruinsma, 32 jaar oud. Willem is geboren op donderdag 06-06-1867 in Buitenpost (Achtkarspelen) (Fr.), zoon van Ate Arjens Bruinsma en Grietje Willems Oostra. Willem is overleden na 1932, minstens 65 jaar oud.


Kinderen van Roeltje en Willem:

 

1 Bruinsma, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 09-11-1900 in Leeuwarden (Fr.).

2 Baukje Bruinsma, geboren op vrijdag 09-11-1900 in Leeuwarden (Fr.). Volgt 224.

 


117 Gerrit Jans Wijmenga is geboren op zaterdag 11-11-1871 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Jan Klazes Wijmenga (zie 59) en Baukje Jans Veenstra. Gerrit is overleden op woensdag 07-01-1948 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 76 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 10-01-1948 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.).

Beroep:

 

 

Stationschef NS

 

 

Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 02-05-1896 in Leek (Gr.) [bron: www.genlias.nl] met Janke de Vries, 21 jaar oud. Janke is geboren op dinsdag 14-07-1874 in Lutjegast (Grootegast), dochter van Sierk Freerks de Vries en Sijke Martens de Vries. Janke is overleden op vrijdag 16-07-1937 in Leeuwarden (Fr.), 63 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 20-07-1937 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.).


Kinderen van Gerrit en Janke:

 

1 Niet publiceren. Volgt 225.

2 Sijke Wijmenga, geboren op woensdag 03-02-1897 in Echten (Gemeente Ruinen). Volgt 226.

3 Jan Wijmenga, geboren op vrijdag 15-04-1898 in Echten (Gemeente Ruinen). Volgt 227.

4 Baukje Wijmenga, geboren op zondag 21-05-1899 in Scheemda (Gr.). Volgt 228.

5 Aaltje Wijmenga, geboren op woensdag 06-11-1901 in Marrum (Ferwerderadeel) (Fr.). Volgt 229.

6 Sikko Wijmenga, geboren op dinsdag 07-07-1903 in Ternaard (Dongeradeel) (Fr.). Volgt 230.

 


118 Doedtje Jans Wijmenga is geboren op vrijdag 12-06-1874 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Jan Klazes Wijmenga (zie 59) en Baukje Jans Veenstra. Doedtje is overleden op zaterdag 25-10-1947 in Leeuwarden (Fr.), 73 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 28-10-1947 in Huizum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.). Doedtje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 04-08-1900 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Jan Bruinsma, 23 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 25-11-1876 in Buitenpost (Achtkarspelen) (Fr.), zoon van Ate Arjens Bruinsma en Grietje Willems Oostra. Jan is overleden op zondag 10-03-1940 in Leeuwarden (Fr.), 63 jaar oud. Hij is begraven in Huizum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.).


Kinderen van Doedtje en Jan:

 

1 Baukje Bruinsma, geboren op woensdag 17-07-1901 in Ferwerderadeel (Fr.). Baukje is overleden.

2 Baukje Bruinsma, geboren op donderdag 05-02-1903 in Holwerd (Dongeradeel) (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Baukje is overleden.

 


119 Hettje Jans Wijmenga is geboren op donderdag 18-05-1876 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Jan Klazes Wijmenga (zie 59) en Baukje Jans Veenstra. Hettje is overleden op donderdag 12-04-1945 in Wirdum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.), 68 jaar oud. Zij is begraven in Wirdum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.), Kerk. Hettje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 30-05-1903 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Marten Cathrinus Heidstra, 22 jaar oud. Zie 215 voor persoonsgegevens van Marten.


Kinderen van Hettje en Marten:

 

1 Baukje Heidstra, geboren in 01-1904 in Tietjerksteradeel (Fr.). Baukje is overleden op zaterdag 20-08-1904 in Tietjerksteradeel (Fr.), 7 maanden oud.

2 Baukje Heidstra, geboren in 02-1906 in Tietjerksteradeel (Fr.). Baukje is overleden op donderdag 24-01-1907 in Tietjerksteradeel (Fr.), 11 maanden oud.

3 Baukje Pietertje Heidstra, geboren op dinsdag 12-11-1907 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Baukje is overleden op zondag 16-06-1985 in Norg (Dr.), 77 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 20-06-1985 in Assen, crematorium de Boskamp.

Notitie bij overlijden van Baukje: Urn bijgezet te Ee, algemene begraafplaats

4 Pietertje Heidstra, geboren op dinsdag 25-07-1911 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Pietertje is overleden op zaterdag 27-05-2000 in Goes, 88 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Zij is begraven op vrijdag 02-06-2000 in Bilthoven, begraafplaats Den en Rust.

 


120 Maaike Jans Wijmenga is geboren op woensdag 24-08-1881 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Jan Klazes Wijmenga (zie 59) en Baukje Jans Veenstra. Maaike is overleden op maandag 28-12-1953, 72 jaar oud. Zij is begraven in Heemstede, Algemene Begraafplaats, graf AB 061 H. Maaike trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 06-02-1904 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Roelof Brink, ongeveer 20 jaar oud. Roelof is geboren omstreeks 1884 in Vries. Roelof is overleden op zondag 07-02-1965 in Zandvoort (NH.), ongeveer 81 jaar oud.

Beroep:

 

 

Stationschef NS

 

 


Kind van Maaike en Roelof:

 

1 Baukje Brink, geboren omstreeks 1905. Baukje is overleden op dinsdag 18-01-1949 in Heemstede, ongeveer 44 jaar oud.

 


121 Folkertje Roelofs Wijmenga is geboren op zaterdag 04-05-1872 in Bergumerdam (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Roelof Klazes Wijmenga (zie 60) en Geeske Gerrits Moltmaker. Folkertje is overleden op vrijdag 30-06-1944 in Coevorden (Dr.), 72 jaar oud [bron: www.genlias.nl]. Zij is begraven in Leeuwarden, Begraafplaats Huizemdorp. Folkertje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 30-05-1891 in Kollum (Kollumerland) (Fr.) [bron: www.cbg.nl] met Klaas Louwes Gorter, 29 jaar oud. Klaas is geboren op vrijdag 18-04-1862 in Kollum (Kollumerland) (Fr.), zoon van Niet publiceren en Niet publiceren. Klaas is overleden op zondag 09-04-1950, 87 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden, Begraafplaats Huizemdorp.


Kinderen van Folkertje en Klaas:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Gorter, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 17-09-1893 in Kollumerland (Fr.).

4 Geeske Trijntje Gorter, geboren op donderdag 15-10-1896 in Kollum (Kollumerland) (Fr.). Geeske is overleden op woensdag 09-12-1970, 74 jaar oud. Zij is begraven in Haren (Gr.), Begraafplaats de Eshof.

5 Trijntje Gorter, geboren op woensdag 09-11-1898 in Kollumerland (Fr.). Trijntje is overleden.

 


122 Antje Roelofs Wijmenga is geboren op zondag 05-10-1873 in Bergumerdam (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Roelof Klazes Wijmenga (zie 60) en Geeske Gerrits Moltmaker. Antje is overleden op vrijdag 17-02-1956 in Leeuwarden (Fr.), 82 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden, Noorder begraafplaats. Antje trouwde, 22 jaar oud, op maandag 11-05-1896 in Ee (Oostdongeradeel) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Jan Johannes Huizenga, 25 jaar oud. Jan is geboren op zondag 24-07-1870 in Ee (Oostdongeradeel). Jan is overleden op maandag 22-08-1949 in Leeuwarden (Fr.), 79 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden, Noorder begraafplaats. Antje en Jan bleven kinderloos.


123 Nikolaas Ate Wijmenga is geboren op dinsdag 06-06-1871 in Wormer (Fr.), zoon van Andries Klazes Wijmenga (zie 62) en Jeltje Ates Reitsma. Nikolaas is overleden op zaterdag 16-07-1955 in Bergen (NH.), 84 jaar oud.

Beroep:

 

 

ambtenaar bij de N.Z.A.S.M. te Pretoria

 

 

Nikolaas:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 19-05-1899 in Den Haag (ZH.) [bron: www.cbg.nl] met Johanna C. Webb.

Notitie bij het huwelijk van Nikolaas en Johanna: Getrouwd bij volmacht

(2) trouwde, minstens 28 jaar oud, na 1899 met Anne Madeleine Bos. Anne is overleden.


Kinderen van Nikolaas en Johanna:

 

1 Wijmenga, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 15-05-1900 in Pertobia, Zuid Afrika.

2 Wijmenga, geboren op dinsdag 16-09-1902 in Pattie, Java, Indonesië. Zij is overleden.

3 Albertine Wijmenga, geboren op dinsdag 07-06-1904 in Djatllega-Poerwakarta, Indonesie. Albertine is overleden op maandag 05-09-1904 in Djatllega-Poerwakarta, Indonesie, 2 maanden oud.

 


124 Gerrardina Helena Wijmenga is geboren op zaterdag 12-09-1891 in Zaandam (NH.), dochter van Pieter Jans Wijmenga (zie 63) en Clasina Wilhelmina van Kluijve. Gerrardina is overleden op zondag 09-11-1924 in Amsterdam (NH.), 33 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 13-11-1924 in Amsterdam, Begraafplaats de Nieuwe Ooster, graf 10-2-0020. Gerrardina trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 28-11-1916 in Watergraafsmeer (NH.) [bron: www.genlias.nl] met Barteld Hendrik Blankenberg, 28 jaar oud. Barteld is geboren op dinsdag 24-07-1888 in Amsterdam (NH.), zoon van Johannes Bernardus Blankenberg en Maria Elisabeth Groenendijk. Barteld is overleden op zaterdag 02-06-1951, 62 jaar oud.


Kinderen van Gerrardina en Barteld:

 

1 Niet publiceren.

2 Maria Elisabeth Blankenberg, geboren in 10-1917 in Weesp (NH.). Maria is overleden.

 


125 Catharina Wijmenga is geboren op woensdag 24-08-1892 in Zaandam (NH.), dochter van Pieter Jans Wijmenga (zie 63) en Clasina Wilhelmina van Kluijve. Catharina is overleden op dinsdag 05-06-1979 in Amsterdam (NH.), 86 jaar oud. Catharina trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 20-11-1924 in Watergraafsmeer (NH.) met Pieter Ouwehand, 30 jaar oud. Pieter is geboren op woensdag 11-04-1894 in Amsterdam (NH.), zoon van Niet publiceren en Niet publiceren. Pieter is overleden op woensdag 28-07-1965 in Amsterdam (NH.), 71 jaar oud. Hij is begraven op maandag 02-08-1965 in Amsterdam, Begraafplaats de Nieuwe Ooster, graf 3-72-B-230.

Beroep:

 

 

Arts

 

 


Kinderen van Catharina en Pieter:

 

1 Johanna Rosina Ouwehand. Johanna is overleden.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

4 Niet publiceren.

5 Pieter Ouwehand, geboren op vrijdag 12-05-1933 in Amsterdam (NH.). Pieter is overleden op woensdag 28-08-2002 in Amstelveen (NH.), 69 jaar oud.

 


126 Jan Pieter Wijmenga is geboren op donderdag 05-05-1898 in Voorburg, zoon van Pieter Jans Wijmenga (zie 63) en Clasina Wilhelmina van Kluijve. Jan is overleden op zaterdag 10-04-1976, 77 jaar oud. Jan trouwde, 25 jaar oud, op zondag 17-06-1923 in Watergraafsmeer (NH.) [bron: www.genlias.nl] met Cornelia Maria Elisabeth Wüstenhoff, 25 jaar oud. Cornelia is geboren op zaterdag 25-12-1897. Cornelia is overleden op maandag 05-12-1983, 85 jaar oud.


127 Hermina Gerrardina (Mien) Wijmenga is geboren op vrijdag 22-02-1901 in Amsterdam (NH.), dochter van Pieter Jans Wijmenga (zie 63) en Clasina Wilhelmina van Kluijve. Mien is overleden op woensdag 30-08-2000 in Oegstgeest, 99 jaar oud. Mien trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 14-10-1926 in Watergraafsmeer (NH.) met Albert Frederik (Ab) Kok, 28 jaar oud. Ab is geboren op maandag 28-03-1898 in Kampen (Ov.), zoon van Jan Hendrikus Kok en Geertrui Cornelia de Waal. Ab is overleden op zaterdag 14-08-1971 in Oegstgeest, 73 jaar oud.

Beroep:

 

 

Huisarts (Huisarts te Enschede van 1926-1967)

 

 


Kind van Mien en Ab:

 

1 Clazina Wilhelmina (Wil) Kok, geboren omstreeks 1927. Wil is overleden omstreeks 1997, ongeveer 70 jaar oud.

 


128 Abraham Willem Wijmenga is geboren op zaterdag 16-01-1904, zoon van Pieter Jans Wijmenga (zie 63) en Clasina Wilhelmina van Kluijve. Abraham is overleden op donderdag 29-01-1959 in Curaçao, 55 jaar oud [bron: www.cbg.nl].

Beroep:

 

 

Gereformeerd predikant

 

 

Abraham trouwde, 32 jaar oud, op maandag 27-04-1936 in Hommerts (Sneek) (Fr.) [bron: www.cbg.nl] met Jantina Hendrika (Tini) Thomas, 24 jaar oud. Tini is geboren op maandag 12-02-1912. Tini is overleden op donderdag 21-08-2003, 91 jaar oud [bron: www.online-familieberichten.nl].


Kind van Abraham en Tini:

 

1 Annelies Wyminga, geboren op woensdag 19-05-1943 in Hommerts (Sneek) (Fr.). Volgt 231.

 


129 Dirk de Vries is geboren op dinsdag 28-08-1888 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte nr. 292], zoon van Jan Durks de Vries en Elisabeth Jans Wijmenga (zie 64). Dirk is overleden op zaterdag 07-02-1931, 42 jaar oud. Dirk trouwde, 41 jaar oud, op dinsdag 14-01-1930 in Amsterdam (NH.) [bron: www.genlias.nl] met Margaretha Balhuizen, ongeveer 33 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1897 in Amsterdam (NH.). Margaretha is overleden.


130 Pieter de Vries is geboren op zondag 06-11-1892 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 328], zoon van Jan Durks de Vries en Elisabeth Jans Wijmenga (zie 64). Pieter is overleden op dinsdag 29-12-1964, 72 jaar oud. Hij is begraven in Voorburg, Oosterbegraafplaats. Pieter trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 15-08-1922 met Wilhelmina Parmentier, 25 jaar oud. Wilhelmina is geboren op maandag 22-03-1897. Wilhelmina is overleden op woensdag 28-11-1979, 82 jaar oud. Zij is begraven in Voorburg, Oosterbegraafplaats.


Kind van Pieter en Wilhelmina:

 

1 Johannes Hendrik Christoffel de Vries, geboren op maandag 13-07-1936. Johannes is overleden op vrijdag 19-01-1962, 25 jaar oud. Hij is begraven in Voorburg, Oosterbegraafplaats. Johannes bleef ongehuwd. Johannes bleef kinderloos.

 


131 Trijntje de Vries is geboren op donderdag 21-06-1900 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: Tresoar akte 212], dochter van Jan Durks de Vries en Elisabeth Jans Wijmenga (zie 64). Trijntje is overleden op zondag 23-01-1977 in Groningen (Gr.), 76 jaar oud. Zij is begraven in Loppersum (Gr.). Trijntje trouwde met Jan Daniël van der Munnik. Jan is geboren op donderdag 30-07-1896 in Leens (Gr.). Jan is overleden op dinsdag 24-11-1959, 63 jaar oud [bron: www.graftombe.nl]. Hij is begraven in Loppersum (Gr.).

Beroep:

 

 

Burgermeester te Loppersum (van 1928-1959)

 

 


132 Kornelis van der Zee is geboren op zondag 13-04-1890 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), zoon van Jan Kornelis van der Zee en Geertje Jans Wijmenga (zie 65). Kornelis is overleden op donderdag 23-11-1922 in Smallingerland (Fr.), 32 jaar oud. Kornelis trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 29-04-1913 in Woerden (Utr.) [bron: roland.wijmenga.com] met Hendrika Wilhelmina Engel, 46 jaar oud. Hendrika is geboren op dinsdag 03-07-1866 in Woerden (Utr.). Hendrika is overleden op maandag 05-12-1966, 100 jaar oud.


Kind van Kornelis en Hendrika:

 

1 Niet publiceren.

 


133 Michiel van der Zee is geboren op zondag 29-07-1894 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), zoon van Jan Kornelis van der Zee en Geertje Jans Wijmenga (zie 65). Michiel is overleden op dinsdag 12-12-1967 in Smallingerland (Fr.), 73 jaar oud. Hij is begraven in Drachten, Zuider Begraafplaats. Michiel trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 10-06-1920 in Veendam (Gr.) [bron: www.genlias.nl] met Jantina Klaassina Wolda, 25 jaar oud. Jantina is geboren op woensdag 29-08-1894 in Veendam (Gr.), dochter van Niet publiceren en Niet publiceren. Jantina is overleden op vrijdag 09-09-1983 in Smallingerland (Fr.), 89 jaar oud. Zij is begraven in Drachten, Zuider Begraafplaats.


Kinderen van Michiel en Jantina:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

4 Niet publiceren.

 


134 Catharina van der Zee is geboren op vrijdag 11-10-1895 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), dochter van Jan Kornelis van der Zee en Geertje Jans Wijmenga (zie 65). Catharina is overleden op maandag 22-12-1969 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 74 jaar oud. Zij is begraven in Drachten, Zuider Begraafplaats. Catharina trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 10-11-1920 in Smallingerland (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Eddo Abels, 28 jaar oud. Eddo is geboren op zondag 09-10-1892 in Nieuwolda (Gr.), zoon van Berend Abels en Lummechien Lenting. Eddo is overleden op zondag 20-02-1983 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 90 jaar oud. Hij is begraven in Drachten, Zuider Begraafplaats.


Kinderen van Catharina en Eddo:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

 


135 Anna van der Zee is geboren op vrijdag 12-11-1897 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), dochter van Jan Kornelis van der Zee en Geertje Jans Wijmenga (zie 65). Anna is overleden. Anna trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 18-05-1920 in Smallingerland (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Henderikus Johannes Gerardus Siertsema, 23 jaar oud. Henderikus is geboren op zaterdag 20-06-1896 in Drachten (Smallingerland) (Fr.) [bron: www.genlias.nl], zoon van Niet publiceren en Niet publiceren. Henderikus is overleden.


136 Pieter van der Zee is geboren op vrijdag 27-06-1902 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), zoon van Jan Kornelis van der Zee en Geertje Jans Wijmenga (zie 65). Pieter is overleden op zaterdag 21-01-1933 in Groningen (Gr.), 30 jaar oud. Pieter trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1932 met Saapke de Haan. Saapke is overleden op woensdag 15-08-1990 in Apeldoorn (Gld.). Zij is begraven in Apeldoorn, Begraafplaats de Heidehof, Graf 02/304 oude klassegraven 2. Saapke trouwde later omstreeks 1937 met Berend Marinus Karreman (ovl. 1982).


137 Jan Binnes Wijmenga is geboren op maandag 30-04-1894 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Binne Jans Wijmenga (zie 66) en Sidonia Catharina Kooistra. Jan is overleden op dinsdag 02-01-1951 in Scheveningen, 56 jaar oud. Hij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.

Beroep:

 

 

Predikant van de gereformeerde kerk

 

 

Jan trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 20-03-1919 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Margaretha Johanna Zwolle, 26 jaar oud. Margaretha is geboren op zaterdag 09-04-1892 in Amsterdam (NH.), dochter van Niet publiceren en Niet publiceren. Margaretha is overleden op woensdag 30-08-1972 in Scheveningen, 80 jaar oud. Zij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.


Kinderen van Jan en Margaretha:

 

1 Sidonia Catharina Wijmenga, geboren op maandag 27-08-1923 in Rotterdam (ZH.). Sidonia is overleden op vrijdag 26-05-2006 in Tilburg (NB.), 82 jaar oud [bron: roland.wijmenga.com].

2 Agatha Margaretha Wijmenga, geboren op vrijdag 25-09-1925 in Rotterdam (ZH.). Volgt 232.

3 Niet publiceren.

4 Swaantje Wijmenga, geboren op zondag 04-11-1928 in Rotterdam (ZH.). Volgt 233.

 


138 Ate Binnes Wijmenga is geboren op dinsdag 14-07-1896 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Binne Jans Wijmenga (zie 66) en Sidonia Catharina Kooistra. Ate is overleden op donderdag 18-04-1946 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 49 jaar oud. Hij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk. Ate trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 24-08-1922 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Trijntje Antonides, 22 jaar oud. Trijntje is geboren op woensdag 25-04-1900 in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Luitzen Franciscus Antonides en Antje Pieters Hoekstra. Trijntje is overleden op donderdag 08-03-1973 in Oenkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), 72 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 13-03-1973 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.


Kinderen van Ate en Trijntje:

 

1 Binne Jan Wijmenga, geboren op zondag 08-06-1924 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 234.

2 Luutzen Franciscus (Luut) Wymenga, geboren op donderdag 14-01-1926 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 235.

3 Jan Hendrik Wijmenga, geboren op vrijdag 14-10-1927 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 236.

4 Pieter Ates Wijmenga, geboren op vrijdag 07-03-1930 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 237.

 


139 Swaantje Wijmenga is geboren op zondag 08-10-1899 in Tietjerksteradeel (Fr.), dochter van Binne Jans Wijmenga (zie 66) en Sidonia Catharina Kooistra. Swaantje is overleden op zondag 25-12-1955 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 56 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 29-12-1955 in Drachten, Zuider Begraafplaats. Swaantje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 08-11-1923 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Douwe Rijpkema, 29 jaar oud. Douwe is geboren op zondag 09-09-1894 in Sneek (Fr.). Douwe is overleden op donderdag 12-04-1984 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 89 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 17-04-1984 in Drachten, Zuider Begraafplaats.

Beroep:

 

 

Dierenarts

 

 


Kinderen van Swaantje en Douwe:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

4 Niet publiceren.

 


140 Trijntje Binnes Wijmenga is geboren op maandag 19-08-1901 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Binne Jans Wijmenga (zie 66) en Sidonia Catharina Kooistra. Trijntje is overleden op donderdag 28-01-1982 in Leeuwarden (Fr.), 80 jaar oud. Zij is begraven in Oenkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Trijntje trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 16-01-1929 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Ype Nauta, 28 jaar oud. Ype is geboren op donderdag 03-05-1900 in Terzool (Boornsterhem) (Fr.), zoon van Jan Nauta en Hinke Sybrandy. Ype is overleden op dinsdag 23-05-1972 in Giekerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), 72 jaar oud. Hij is begraven in Oenkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.).


Kinderen van Trijntje en Ype:

 

1 Nauta, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 11-04-1931 in Ternaard (Dongeradeel) (Fr.).

2 Sidonia Catharina Nauta, geboren op vrijdag 10-03-1933 in Ternaard (Dongeradeel) (Fr.). Sidonia is overleden op donderdag 01-01-2009 in Bolsward (Fr.), 75 jaar oud [bron: www.mensenlinq.nl]. Zij is begraven op dinsdag 06-01-2009 in Oenkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Sidonia bleef ongehuwd. Sidonia bleef kinderloos.

 


141 Yme Freerk Wijminga is geboren op dinsdag 16-03-1880 in Wonseradeel (Fr.), zoon van Binne Roels Wijminga (zie 67) en Neeltje Ymes Tigchelaar. Yme is overleden. Yme trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 20-04-1910 in Alkmaar (NH.) [bron: www.genlias.nl] met Anna Postma, ongeveer 30 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1880 in Engwierum (Dongeradeel)(Fr.), dochter van Niet publiceren en Niet publiceren. Anna is overleden.


142 Jan Binnes Wijminga is geboren op zondag 28-02-1886 in Hemelumer Oldeferd ( Nijefurd) (Fr.), zoon van Binne Roels Wijminga (zie 67) en Neeltje Ymes Tigchelaar. Jan is overleden op zaterdag 09-11-1918 in IJmuiden (Velsen)(NH.), 32 jaar oud. Hij is begraven in IJmuiden, begraafplaats de Wester.

Beroep:

 

 

Koopman

 

 

Jan trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 14-08-1913 in Velsen (NH.) [bron: www.genlias.nl] met Catharina Johanna Apetz, 28 jaar oud. Catharina is geboren op maandag 13-10-1884 in Velsen (NH.), dochter van Pieter Hendrik Apetz en Jannetje Los. Catharina is overleden.


Kind van Jan en Catharina:

 

1 Binne Roels Wijminga, geboren op vrijdag 30-11-1917. Binne is overleden op dinsdag 19-11-1918, 11 maanden oud. Hij is begraven in IJmuiden, begraafplaats de Wester.

 


143 Neeltje Binnes Wijminga is geboren op dinsdag 10-03-1891 in Hemelumer Oldeferd ( Nijefurd) (Fr.), dochter van Binne Roels Wijminga (zie 67) en Neeltje Ymes Tigchelaar. Neeltje is overleden.

Beroep:

 

 

Onderwijzeres

 

 

Neeltje trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 12-04-1922 in Velsen (NH.) [bron: www.genlias.nl] met Johannes Anthonij Gouweleeuw, 43 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 02-12-1878 in Delft [bron: Delft Akte Jaar 1878 Nummer 908], zoon van Johannes Anthonij Gouweleeuw en Gijsberta Johanna Muldert. Johannes is overleden. Johannes is weduwnaar van Maria Sophia Margaretha Zeeventer van (geb. 1879), met wie hij trouwde op woensdag 24-07-1907 in Delft [bron: Digitaal archief Delft].


144 Roel Wijmenga is geboren op zaterdag 28-04-1888 in Tietjerksteradeel (Fr.), zoon van Edze Roels Wijmenga (zie 68) en Geertje Annes Visser. Roel is overleden op woensdag 05-09-1917 in Apeldoorn (Gld.), 29 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 08-09-1917 in Apeldoorn, Begraafplaats aan de Soerenseweg, klasse 03, graf 535. Roel trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 11-05-1916 in Apeldoorn (Gld.) met Wilhelmina Jansonius, 23 jaar oud. Wilhelmina is geboren op maandag 19-12-1892 in Harderwijk (Gld.), dochter van Gerrit Jansonius en Geertruida Catharina Margaretha van der Aa. Wilhelmina is overleden op vrijdag 20-03-1925 in Apeldoorn (Gld.), 32 jaar oud [bron: www.genlias.nl]. Zij is begraven in Apeldoorn, Begraafplaats aan de Soerenseweg, graf 03, graf 926.


Kinderen van Roel en Wilhelmina:

 

1 Trijntje Wijmenga. Trijntje is overleden op zondag 29-07-1923 in Apeldoorn (Gld.). Zij is begraven op donderdag 02-08-1923 in Apeldoorn, Begraafplaats aan de Soerenseweg, klasse 03, graf 926.

2 Roel Wijmenga, geboren op woensdag 07-02-1917 in Apeldoorn (Gld.). Volgt 238.

 


145 Anton Wijmenga is geboren op vrijdag 27-10-1893 in Apeldoorn (Gld.), zoon van Edze Roels Wijmenga (zie 68) en Geertje Annes Visser. Anton is overleden op zondag 02-07-1978, 84 jaar oud. Hij is begraven in Apeldoorn, Begraafplaats de Heidehof HU/1113. Anton trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 06-11-1919 in Enkhuizen (NH.) [bron: www.genlias.nl] met Naatje Schreuder, ongeveer 19 jaar oud. Naatje is geboren omstreeks 1900 in Enkhuizen (NH.), dochter van Willem Schreuder en Maretje Teetje de Graaff. Naatje is overleden op vrijdag 05-08-1983, ongeveer 83 jaar oud. Zij is begraven in Apeldoorn, Begraafplaats de Heidehof HU/1113.


Kinderen van Anton en Naatje:

 

1 Willem Wijmenga, geboren op maandag 30-04-1923. Volgt 239.

2 Roelof Folkert Wijmenga, geboren op dinsdag 07-07-1925. Volgt 240.

 


146 Wiebe Eelkes Wiebenga is geboren op dinsdag 22-02-1881 in Sneek (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl], zoon van Eelke Wiebes Wiebenga (zie 99) en Jitske Roels Wijmenga (zie 70). Wiebe is overleden op zaterdag 13-03-1954 in Den Haag (ZH.), 73 jaar oud. Wiebe trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 25-02-1904 in Dokkum (Dongeradeel) (Fr.) [bron: Digitale stamboom Den Haag] met Engelina Doornbos, 23 jaar oud. Engelina is geboren op maandag 21-02-1881 in Dokkum (Dongeradeel) (Fr.). Engelina is overleden op dinsdag 30-05-1967 in Heiloo (NH.), 86 jaar oud.


Kinderen van Wiebe en Engelina:

 

1 Eelke Wiebenga, geboren op vrijdag 16-12-1904 in Sneek (Fr.). Eelke is overleden op donderdag 23-02-1905 in Sneek (Fr.), 2 maanden oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl].

2 Eelko Wiebenga, geboren op donderdag 30-11-1905 in Sneek (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Eelko is overleden.

3 Grietje Wiebenga, geboren op donderdag 23-05-1907 in Sneek (Fr.). Grietje is overleden.

4 Jet Wiebenga, geboren op maandag 03-08-1908 in Sneek (Fr.). Jet is overleden.

5 Meene Pieter Wiebenga, geboren op donderdag 01-07-1909 in Sneek (Fr.). Meene is overleden op dinsdag 08-08-1961, 52 jaar oud.

6 Sjoerdina Wiebenga, geboren op dinsdag 10-09-1912 in Amsterdam (NH.). Sjoerdina is overleden.

7 Engelina Wiebenga, geboren op donderdag 16-05-1918 in Velsen (NH.). Engelina is overleden op zaterdag 24-02-2001 in Heiloo (NH.), 82 jaar oud [bron: Alkmaarse Courant].

8 Wiebe (Jack) Wiebenga, geboren op donderdag 15-02-1923 in Beverwijk (NH.). Jack is overleden in Langweer (Fr.).

9 Jan Wiebenga, geboren op woensdag 15-10-1924 in Beverwijk (NH.). Jan is overleden.

 


147 Roelof Wiebenga is geboren op dinsdag 02-03-1886 in Sneek (Fr.), zoon van Eelke Wiebes Wiebenga (zie 99) en Jitske Roels Wijmenga (zie 70). Roelof is overleden omstreeks 1957 in Nigtevegt (Ut.), ongeveer 71 jaar oud. Roelof trouwde, 26 jaar oud, op maandag 04-11-1912 in Sneek (Fr.) met Akke Zijlstra, 25 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op donderdag 05-04-1951 in Amsterdam (NH.). Akke is geboren op donderdag 31-03-1887 in Sneek (Fr.). Akke is overleden op donderdag 15-07-1971 in Sneek (Fr.), 84 jaar oud.


148 Rigtje Wiebenga is geboren op woensdag 04-04-1888 in Sneek (Fr.), dochter van Eelke Wiebes Wiebenga (zie 99) en Jitske Roels Wijmenga (zie 70). Rigtje is overleden op maandag 04-03-1929 in Groningen (Gr.), 40 jaar oud. Rigtje trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 17-10-1917 in Amsterdam (NH.) [bron: www.genlias.nl] met Roelof Everts de Haan, 26 jaar oud. Roelof is geboren op donderdag 25-12-1890 in Haulerwijk (Ooststellingwerf)(Fr.). Roelof is overleden op woensdag 21-08-1974 in Nunspeet, 83 jaar oud.

Beroep:

 

 

Handelsreiziger

 

 


Kinderen van Rigtje en Roelof:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

 


149 Anthoon Cornelis Wiebenga is geboren op donderdag 22-03-1894 in Sneek (Fr.), zoon van Eelke Wiebes Wiebenga (zie 99) en Jitske Roels Wijmenga (zie 70). Anthoon is overleden.

Beroep:

 

 

Handelsreiziger

 

 

Anthoon trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 16-08-1922 in Amsterdam (NH.) [bron: www.genlias.nl] met Hedwig Frindt, ongeveer 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op dinsdag 26-11-1940 in Amsterdam (NH.) [bron: www.genlias.nl]. Hedwig is geboren omstreeks 1899 in Frankenberg (Duitsland). Hedwig is overleden.


150 Hendrik Wiebenga is geboren op dinsdag 01-06-1897 in Sneek (Fr.), zoon van Eelke Wiebes Wiebenga (zie 99) en Jitske Roels Wijmenga (zie 70). Hendrik is overleden op zondag 22-12-1963 in Amsterdam (NH.), 66 jaar oud. Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 17-08-1922 in Amsterdam (NH.) met Cornelia Wilhelmina Vroonland, 28 jaar oud. Cornelia is geboren op woensdag 02-05-1894 in Wissenkerke. Cornelia is overleden op woensdag 27-11-1968 in Amsterdam (NH.), 74 jaar oud. Cornelia trouwde voorheen vóór 1922 met Dirk Hollander. De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken.


Kinderen van Hendrik en Cornelia:

 

1 Jet Wiebenga, geboren op zaterdag 03-03-1923 in Amsterdam (NH.).

2 Hendrik Wiebenga, geboren op donderdag 04-09-1924 in Amsterdam (NH.).

3 Eduard Wiebenga, geboren op maandag 30-09-1929 in Amsterdam (NH.). Eduard is overleden op zondag 04-05-1986 in Amsterdam (NH.), 56 jaar oud.

4 Hans Wiebenga, geboren op maandag 12-09-1932 in Amsterdam (NH.).

5 Cornelia (Corry) Wiebenga, geboren op zaterdag 14-09-1935 in Amsterdam (NH.).

6 Wilhelmina (Willie) Wiebenga, geboren op vrijdag 24-06-1938 in Amsterdam (NH.).

 


151 Baukje Wijmenga is geboren op dinsdag 04-03-1884 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), dochter van Folkert Roels Wijmenga (zie 71) en Baukjen Martens de Vries. Baukje is overleden op donderdag 20-07-1939 in Heerlen (L.), 55 jaar oud. Baukje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 31-10-1907 in Smallingerland (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Jelle van der Laan, 24 jaar oud. Jelle is geboren op dinsdag 06-03-1883 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), zoon van Tije van der Laan en Auktje Jelles Klok. Jelle is overleden op dinsdag 05-10-1920 in Heerlen (L.), 37 jaar oud.


Kinderen van Baukje en Jelle:

 

1 Aukje van der Laan, geboren op maandag 10-05-1909 in Weststellingwerf (Fr.). Aukje is overleden.

2 Folkert van der Laan, geboren op zondag 25-04-1915 in Herne (Fr.). Folkert is overleden op woensdag 14-02-2001, 85 jaar oud.

3 Grietje van der Laan, geboren op zaterdag 22-02-1919 in Heerlen (L.). Grietje is overleden op zondag 12-09-1920 in Heerlen (L.), 1 jaar oud.

4 Fokje van der Laan, geboren op donderdag 17-06-1920 in Heerlen (L.). Fokje is overleden.

 


152 Eelkje Folkerts Wijmenga is geboren op woensdag 08-09-1886 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), dochter van Folkert Roels Wijmenga (zie 71) en Fokje Folkerts Kramer. Eelkje is overleden op zaterdag 20-06-1959 in Amsterdam (NH.), 72 jaar oud. Zij is begraven in Oudega (Smallingerland) (Fr.), Kerk. Eelkje trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 15-05-1914 in Smallingerland (Fr.) met Rinze Hendriks Harmsma, 24 jaar oud. Rinze is geboren op donderdag 17-10-1889 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), zoon van Hendrik Rinzes Harmsma en Antje Poppes van der Meulen. Rinze is overleden op dinsdag 19-01-1943 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), 53 jaar oud. Hij is begraven in Oudega (Smallingerland) (Fr.), Kerk.


Kinderen van Eelkje en Rinze:

 

1 Fokje Harmsma, geboren op vrijdag 11-08-1916 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Fokje is overleden op donderdag 18-02-1993 in Oldemarkt (Ov.), 76 jaar oud.

2 Antje Harmsma, geboren op zaterdag 21-12-1918 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Antje is overleden op vrijdag 27-01-1989 in Schagen (NH.), 70 jaar oud.

3 Froukje Harmsma, geboren op woensdag 15-12-1920 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Froukje is overleden op dinsdag 18-10-1994 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 73 jaar oud.

4 Hendrik Harmsma, geboren op woensdag 21-11-1923 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Hendrik is overleden op zaterdag 09-09-2000, 76 jaar oud. Hij is begraven in Oudega (Smallingerland) (Fr.), Kerk.

5 Folkert Harmsma, geboren op zondag 17-01-1926 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Folkert is overleden op zaterdag 23-12-2000 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 74 jaar oud. Hij is begraven in Oudega (Smallingerland) (Fr.), Kerk.

 


153 Folkert Folkerts Wijmenga is geboren op zondag 13-09-1891 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), zoon van Folkert Roels Wijmenga (zie 71) en Fokje Folkerts Kramer. Folkert is overleden. Folkert trouwde met Boukje Hoekstra. Boukje is geboren op dinsdag 05-06-1900 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Boukje is overleden op woensdag 12-01-1949 in Den Haag (ZH.), 48 jaar oud. Zij is begraven op maandag 17-01-1949 in Den Haag (ZH.), begraafplaats Oud Eik en Duinen.


154 Gelske Folkerts Wijmenga is geboren op woensdag 29-11-1893 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), dochter van Folkert Roels Wijmenga (zie 71) en Fokje Folkerts Kramer. Gelske is overleden op dinsdag 04-07-1978 in Rinsumageest (Dantumadeel) (Fr.), 84 jaar oud. Zij is begraven in Rinsumageest (Dantumadeel) (Fr.), kerk. Gelske trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 10-05-1919 [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Auke Kooistra, 29 jaar oud. Auke is geboren op zondag 22-12-1889 in Rinsumageest (Dantumadeel) (Fr.). Auke is overleden op zondag 30-01-1977, 87 jaar oud. Hij is begraven in Rinsumageest (Dantumadeel) (Fr.), kerk.


Kinderen van Gelske en Auke:

 

1 Niet publiceren.

2 Dick Kooistra, geboren op zondag 22-02-1920 in Rinsumageest (Dantumadeel) (Fr.). Dick is overleden op zaterdag 30-12-2006 in Whatcom County, Washington, USA, 86 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 05-01-2007 in Lynden, Washington, Monumenta Cemetary.

Notitie bij Dick: Dick Kooistra, age 86, of Sumas peacefully met his Lord and Savior in his sleep, early Saturday morning, December 30, 2006.

He was born on February 22, 1920 in Rinsumageest, The Netherlands, to Auke and Gelske (Wymenga) Kooistra.

He married Alice Kingma on July 21, 1948. In February of 1949 they immigrated by boat to New York, on their way to new opportunities in Canada.

They settled in Milner, B.C., where Dick worked as a farm hand and they began their family, while together they adjusted to life in their new country.

In April of 1960 the family immigrated to the United States where he continued working as a farm hand. In 1965 he bought his own herd and the family of 5 sons and 2 daughters made one final move to a farm of their own on the North Pass Rd in Sumas, where they have lived for over 40 years.

Dick retired from farming in 1981 and was able to enjoy the things that gave him pleasure
– his grandchildren, family, reading, music, gardening and being around the cattle on his farm.

He was a longtime member of Faith Christian Fellowship in Everson (formerly Everson CRC) and a strong supporter of the Lynden Christian Schools.

He was preceded in death by his parents, an infant son and daughter, and a brother and sister in The Netherlands.

Dick is survived by Alice, his wife of 58 years; his children, August (Patricia) Kooistra of Ephrata, Louis (Evelyn) Kooistra of Bellingham, Ida (Larry) Van Andel of Lynden, Fred (Elaine) Kooistra of Everson, Marvin (Shannon) of Quincy, Ronald (Laura) Kooistra of Carnation and Carol (Matthew) Walton of Bridgewater, MA.; sixteen grandchildren and one great-grandchild; a brother and two sisters in The Netherlands, Rense Kooistra, Fokje Doornbos and Eke Dekker.

Memorials in Dick’s honor may be made to the Lynden Christian School, 417 Nooksack Ave., Lynden, WA 98264.

Visitation will be at Gillies Funeral Home on Thursday, January 4, from 2:00 to 8:00 pm.

Burial will be at Monumenta Cemetary at 1:00 on Friday, January 5 with a memorial service at Faith Christian Fellowship, 109 W. 3rd St, Everson at 2:00.

3 Fokje Kooistra, geboren op zondag 20-05-1923 in Rinsumageest (Dantumadeel) (Fr.). Fokje is overleden op zondag 17-10-2010 in Zuidhorn (Gr.), 87 jaar oud [bron: www.mensenlinq.nl]. Zij is begraven op vrijdag 22-10-2010 in Dokkum (Dongeradeel) (Fr.), begraafplaats Lindenhof.

4 Renze Kooistra, geboren op dinsdag 23-03-1926 in Rinsumageest (Dantumadeel) (Fr.). Renze is overleden op woensdag 10-06-2009 in Zaandam (NH.), 83 jaar oud. Hij is begraven op maandag 15-06-2009 in Zaandam (NH.), Algemene begraafplaats.

5 Taetske Kooistra, geboren op zaterdag 31-03-1928 in Rinsumageest (Dantumadeel) (Fr.). Taetske is overleden op donderdag 02-10-2003, 75 jaar oud.

 


155 Froukje Folkerts Wijmenga is geboren op woensdag 04-03-1896 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), dochter van Folkert Roels Wijmenga (zie 71) en Fokje Folkerts Kramer. Froukje is overleden op zondag 17-11-1918 in Smallingerland (Fr.), 22 jaar oud. Zij is begraven in Oudega (Smallingerland) (Fr.), Kerk. Froukje bleef kinderloos. Froukje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 25-05-1918 in Smallingerland (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Elle Hedzers Geerligs, 25 jaar oud. Elle is geboren op dinsdag 13-12-1892 in Achtkarspelen (Fr.). Elle is overleden op zondag 14-09-1969 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), 76 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 17-09-1969 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), Kerk.


156 Roel Theunis Wijmenga is geboren op woensdag 11-01-1899 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Theunis Roels Wijmenga (zie 102) en Roelofke Romkes Kloosterman (zie 74). Roel is overleden op zondag 26-12-1965 in Den Haag (ZH.), 66 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 29-12-1965 in Voorburg.

Beroep:

 

 

Werktuigkundige

 

 

Roel trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 23-09-1925 in Amsterdam (NH.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Trijntje (Tine) de Hoop, 23 jaar oud. Tine is geboren op zondag 10-11-1901 in Workum ( Nijefurd) (Fr.), dochter van Lieuwe Jans de Hoop en GrietjeJelles van der Veen. Tine is overleden op maandag 25-06-1984 in Den Haag (ZH.), 82 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 29-06-1984 in Voorburg.


Kinderen van Roel en Tine:

 

1 Theunis Wijmenga, geboren op vrijdag 15-10-1926 in Leeuwarden (Fr.). Volgt 241.

2 Lieuwe Wijmenga, geboren op zaterdag 11-02-1928 in Leeuwarden (Fr.). Lieuwe is overleden. Lieuwe bleef ongehuwd. Lieuwe bleef kinderloos.

3 Wijmenga, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 19-03-1938 in Voorburg.

 


157 Janke Wijmenga is geboren op vrijdag 05-04-1889 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl], dochter van Jacob Roels Wijmenga (zie 107) en Aafke Jans Hoogstins (zie 76). Janke is overleden op vrijdag 17-08-1979 in Soestdijk, 90 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 21-08-1979 in Abbega, kerk. Janke trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 22-05-1913 in Abbega (Wymbritseradeel) (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Harmen Haagsma, 25 jaar oud. Harmen is geboren op maandag 23-04-1888 in Workum ( Nijefurd) (Fr.), zoon van Bauke Haagsma en Antje Wierda. Harmen is overleden op zondag 30-09-1962 in Soestdijk, 74 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 04-10-1962 in Abbega (Wymbritseradeel) (Fr.).


Kinderen van Janke en Harmen:

 

1 Niet publiceren. Volgt 242.

2 Aafje Griet Haagsma, geboren omstreeks 1915. Aafje is overleden op zaterdag 18-03-2006 in Reduzum, ongeveer 91 jaar oud. Zij is begraven in Idaard. Aafje bleef ongehuwd. Aafje bleef kinderloos.

3 Antje Haagsma, geboren op maandag 21-10-1918. Antje is overleden op dinsdag 15-01-1985 in Breukelen, 66 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 19-01-1985 in Abbega (Wymbritseradeel) (Fr.). Antje bleef ongehuwd. Antje bleef kinderloos.

4 Jacob Haagsma, geboren op zaterdag 19-02-1921. Volgt 243.

5 Bauke Uiltje Haagsma, geboren op maandag 24-09-1928 in Abbega (Wymbritseradeel) (Fr.). Volgt 244.

 


158 Tjerkje Wijmenga is geboren op zondag 07-02-1892 in Tietjerksteradeel (Fr.), dochter van Jacob Roels Wijmenga (zie 107) en Aafke Jans Hoogstins (zie 76). Tjerkje is overleden op zaterdag 05-07-1975 in Leeuwarden (Fr.), 83 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Zij is begraven op woensdag 09-07-1975 in Oudega (Smallingerland) (Fr.).

Notitie bij Tjerkje: Geboortedatum staat fout op haar graf? volgens de geboorte gegevens en de overlijdensdatum (ze is 83 jaar geworden) moet ze in 1892 geboren zijn.

Tjerkje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 27-05-1915 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Jan Gerrit Lautenbach, 26 jaar oud. Jan is geboren op zondag 10-03-1889 in Berlikum (Menaldumadeel) (Fr.). Jan is overleden op woensdag 07-06-1939 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), 50 jaar oud. Hij is begraven in Oudega (Smallingerland) (Fr.).


Kinderen van Tjerkje en Jan:

 

1 Aafke Lautenbach, geboren op maandag 01-11-1915 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Aafke is overleden op dinsdag 30-01-2007 in Amersfoort (Ut.), 91 jaar oud.

2 Martzen Lautenbach, geboren op woensdag 19-09-1917 in Folsgare (Wymbritseradeel) (Fr.). Martzen is overleden op vrijdag 01-09-2000 in Heerenveen (Fr.), 82 jaar oud.

3 Janke Lautenbach, geboren op vrijdag 14-10-1921 in Folsgare (Wymbritseradeel) (Fr.). Janke is overleden op zaterdag 08-07-1944 in Leeuwarden (Fr.), 22 jaar oud. Janke bleef ongehuwd. Janke bleef kinderloos.

4 Niet publiceren.

5 Dieke Lautenbach, geboren op zaterdag 23-05-1925. Dieke is overleden op vrijdag 02-06-1972 in Leeuwarden (Fr.), 47 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Zij is begraven op woensdag 07-06-1972 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Dieke bleef ongehuwd. Dieke bleef kinderloos.

6 Niet publiceren.

 


159 Dieke Wijmenga is geboren op dinsdag 27-11-1894 in Tietjerksteradeel (Fr.), dochter van Jacob Roels Wijmenga (zie 107) en Aafke Jans Hoogstins (zie 76). Dieke is overleden op woensdag 22-09-1954, 59 jaar oud. Zij is begraven in Loenga, begraafplaats Klokkestoel. Dieke trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 18-05-1916 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Pieter Bouwes de Jong, 25 jaar oud. Pieter is geboren op dinsdag 21-10-1890 in Uitwellingerga (Wymbritseradeel) (Fr.), zoon van Niet publiceren en Niet publiceren. Pieter is overleden op zondag 24-02-1963 in Loenga, 72 jaar oud.


Kinderen van Dieke en Pieter:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

4 Niet publiceren.

 


160 Roel Jacobus Wijmenga is geboren op woensdag 03-11-1897 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Jacob Roels Wijmenga (zie 107) en Aafke Jans Hoogstins (zie 76). Roel is overleden op maandag 18-06-1962 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 64 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 21-06-1962 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk. Roel trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 19-05-1921 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Dieke Wybrens Hoekstra, 21 jaar oud. Zie 294 voor persoonsgegevens van Dieke.


Kinderen van Roel en Dieke:

 

1 Jacob Roels (Jaap) Wijmenga, geboren op donderdag 23-02-1922 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 245.

2 Hermania Maria Wijmenga, geboren op zondag 14-10-1923 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hermania is overleden op zondag 11-11-1923 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 28 dagen oud.

3 Wijmenga, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 14-10-1923 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.).

4 Hermania Maria Wijmenga, geboren op zaterdag 01-11-1924 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 246.

 


161 Baukje Jacobs Wijmenga is geboren op vrijdag 07-09-1900 in Tietjerksteradeel (Fr.), dochter van Jacob Roels Wijmenga (zie 107) en Aafke Jans Hoogstins (zie 76). Baukje is overleden op vrijdag 19-11-1965 in Oosterend (Littenseradeel) (Fr.), 65 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 23-11-1965 in Oosterend (Littenseradeel) (Fr.). Baukje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 10-05-1924 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Siebren Annes Jacobi, 23 jaar oud. Siebren is geboren op woensdag 16-01-1901 in Nijega (Smallingerland) (Fr.), zoon van Anne Jelkes Jacobi en Gooitske Bartels de Boer. Siebren is overleden op zondag 16-10-1966 in Oosterend (Littenseradeel) (Fr.), 65 jaar oud. Hij is begraven in Oosterend (Littenseradeel) (Fr.).


Kinderen van Baukje en Siebren:

 

1 Anne Jacobi, geboren op dinsdag 03-02-1925 in Oosterend (Littenseradeel) (Fr.). Anne is overleden op dinsdag 30-10-2007, 82 jaar oud [bron: www.mensenlinq.nl].

2 Jacob (Jap) Jacobi, geboren op zondag 04-04-1926 [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Jap is overleden op dinsdag 18-05-1993 in IJlst (Wymbritseradeel) (Fr.), 67 jaar oud. Hij is begraven in Westhem (Wymbritseradeel) (Fr.).

3 Bareld Jan (Bart) Jacobi, geboren op woensdag 26-02-1930. Bart is overleden op dinsdag 14-09-1999 in Nijega (Smallingerland) (Fr.), 69 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is begraven op zaterdag 18-09-1999 in Nijega (Smallingerland) (Fr.), kerk.

 


162 Theunis Jacobs Wijmenga is geboren op dinsdag 04-08-1903 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Jacob Roels Wijmenga (zie 107) en Aafke Jans Hoogstins (zie 76). Theunis is overleden op zondag 11-02-1962 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 58 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 15-02-1962 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk. Theunis:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 18-08-1927 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Rigtje Ruurds Sijtema, 23 jaar oud. Rigtje is geboren op donderdag 07-04-1904 in Giekerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Rigtje is overleden op maandag 31-05-1943 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 39 jaar oud. Zij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.

(2) trouwde, 42 jaar oud, op donderdag 27-12-1945 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Riemkje de Vries, 25 jaar oud. Riemkje is geboren op donderdag 25-03-1920 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Riemkje is overleden op dinsdag 07-08-2001 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 81 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 11-08-2001 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk. Riemkje trouwde later na 1962 met Geert van der Vliet (±1915-1984).


Kinderen van Theunis en Rigtje:

 

1 Aukje Wijmenga, geboren op maandag 16-04-1928 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 247.

2 Jacob (Jaap) Wijmenga, geboren op maandag 05-03-1934 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 248.

 


163 Binne Jacob Wijmenga is geboren op dinsdag 26-01-1909 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Jacob Roels Wijmenga (zie 107) en Aafke Jans Hoogstins (zie 76). Binne is overleden op maandag 07-02-1972 in Rinsumageest (Dantumadeel) (Fr.), 63 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is begraven op donderdag 10-02-1972 in Birdaard (Ferwerderadeel) (Fr.), algemene begraafplaats. Binne trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 25-05-1935 in Birdaard (Ferwerderadeel) (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Richtje Hoekstra, 26 jaar oud. Richtje is geboren op maandag 24-08-1908 in Birdaard (Ferwerderadeel) (Fr.). Richtje is overleden op maandag 29-09-1980 in Rinsumageest (Dantumadeel) (Fr.), 72 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 04-10-1980 in Birdaard (Ferwerderadeel) (Fr.), algemene begraafplaats.


164 Grietje Wijmenga is geboren op dinsdag 24-10-1911 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Jacob Roels Wijmenga (zie 107) en Aafke Jans Hoogstins (zie 76). Grietje is overleden op maandag 13-09-1971 in Lynden, Washington, Amerika, 59 jaar oud.

Notitie bij Grietje: Bevolking Tietjerksteradeel
Grietje Wymenga, te Garijp
geb: 24 oktober 1911 te Garijp
Vertrokken naar British Columbia, Canada, 26 mei 1952

Grietje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 23-05-1936 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Wopke Sjoukes Zwaagstra, 23 jaar oud. Wopke is geboren op maandag 10-03-1913 in Boornbergum (Smallingerland) (Fr.). Wopke is overleden in 09-1977 in B.C. Canada, 64 jaar oud.

Notitie bij Wopke: op 26-05-1952 vertrokken naar Brits Columbia, Canada


165 Roel Jans Wijmenga is geboren op maandag 22-04-1872 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Jan Roels Wijmenga (zie 77) en Japke Jans Riedstra. Roel is overleden op donderdag 24-06-1937 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), 65 jaar oud. Hij is begraven in Oudega (Smallingerland) (Fr.), Kerk. Roel trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 16-05-1901 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Antje Jans Mulder, 21 jaar oud. Antje is geboren op donderdag 27-11-1879 in Nijega (Smallingerland) (Fr.), dochter van Jan Mulder en Wipke Veenstra. Antje is overleden op donderdag 23-02-1950 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 70 jaar oud. Zij is begraven in Oudega (Smallingerland) (Fr.), Kerk.


Kinderen van Roel en Antje:

 

1 Wijmenga, levenloos geboren kind, geboren op zondag 02-03-1902.

2 Japke Wijmenga, geboren omstreeks 1905. Volgt 249.

3 Niet publiceren.

4 Jan R. Wijmenga, geboren op dinsdag 02-07-1907. Volgt 250.

5 Klaas Wijmenga, geboren op zaterdag 04-11-1911 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Volgt 251.

6 Wijmenga, levenloos geboren kind, geboren op vrijdag 15-12-1916.

 


166 Jan Jans Wijmenga is geboren op zondag 22-06-1873 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Jan Roels Wijmenga (zie 77) en Japke Jans Riedstra. Jan is overleden op donderdag 03-11-1966 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), 93 jaar oud. Hij is begraven in Oudega (Smallingerland) (Fr.), Kerk.

Notitie bij Jan: Uit de Leeuwardercourant (5-11-1966):

Oudste inwoner (93) van Oudega overleden.
Gistermorgen is na een kortstondige ziekte de heer J. Wijmenga in Oudega overleden. Hij werd 93 jaar en was de oudste inwoner van het dorp. Tot voor enkele weken maakte de heer Wijmenga nog zijn dagelijkse wandeling door Oudega. Hij was vroeger bakker in Boornbergum en later veehouder in Oudega. Sinds het overlijden van zijn echtgenote, meer dan dertig jaar geleden, was hij in huis bij zijn schoonzoon G. Kuipers.

Jan trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 14-05-1897 in Smallingerland (Fr.) met Riemkje Drenth, 18 jaar oud. Riemkje is geboren op dinsdag 14-01-1879 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), dochter van Albert Hedzers Drenth en Trijntje Klazes Veenstra. Riemkje is overleden op donderdag 17-10-1929 in Smallingerland (Fr.), 50 jaar oud. Zij is begraven in Oudega (Smallingerland) (Fr.), Kerk.


Kinderen van Jan en Riemkje:

 

1 Trijntje Wijmenga, geboren op zondag 20-03-1898 in Boornbergum (Smallingerland) (Fr.). Volgt 252.

2 Japke Wijmenga, geboren op woensdag 10-10-1900 in Boornbergum (Smallingerland) (Fr.). Volgt 253.

3 Anna Wijmenga, geboren op maandag 29-12-1902 in Boornbergum (Smallingerland) (Fr.). Volgt 254.

4 Albert Wijmenga, geboren op maandag 24-10-1904 in Boornbergum (Smallingerland) (Fr.). Volgt 255.

5 Janna Wijmenga, geboren op vrijdag 14-06-1907 in Boornbergum (Smallingerland) (Fr.). Volgt 256.

6 Riemkje Wijmenga, geboren op dinsdag 21-12-1909 in Boornbergum (Smallingerland) (Fr.). Volgt 257.

7 Bintje Wijmenga, geboren op vrijdag 29-10-1915 in Boornbergum (Smallingerland) (Fr.). Volgt 258.

 


167 Bintje Jans Wijmenga is geboren op zondag 22-09-1878 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Jan Roels Wijmenga (zie 77) en Japke Jans Riedstra. Bintje is overleden op vrijdag 28-10-1960 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 82 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Zij is begraven op maandag 31-10-1960 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Bintje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 23-05-1903 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Harmen Rinzes Teunissen, 30 jaar oud. Harmen is geboren op dinsdag 13-08-1872 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Rinze Jans Teunissen en Antje Sipkes de Roos. Harmen is overleden op dinsdag 02-11-1943 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 71 jaar oud.


Kinderen van Bintje en Harmen:

 

1 Japke Harmens Teunissen, geboren omstreeks 1905 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Japke is overleden op donderdag 12-12-1918 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), ongeveer 13 jaar oud.

2 Rinze Teunissen, geboren op maandag 12-03-1906 in Nederland. Rinze is overleden op zaterdag 03-02-1973 in Chilliwack, BC, Canada, 66 jaar oud [bron: www.familysearch.org].

3 Niet publiceren.

4 Antje Teunissen, geboren op vrijdag 23-07-1909. Antje is overleden op maandag 15-02-1993, 83 jaar oud. Zij is begraven in Beesterzwaag, algemene begraafplaats.

5 Roel Teunissen, geboren omstreeks 1912. Roel is overleden op vrijdag 21-10-1977 in Leeuwarden (Fr.), ongeveer 65 jaar oud.

6 Niet publiceren.

 


168 Tinus Jans Wijmenga is geboren op dinsdag 11-03-1884 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Jan Roels Wijmenga (zie 77) en Japke Jans Riedstra. Tinus is overleden op zondag 12-01-1958 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 73 jaar oud. Hij is begraven in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Tinus trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 15-11-1907 in Smallingerland (Fr.) [bron: roland.wijmenga.com] met Tietje Sybrens Algersma, 24 jaar oud. Tietje is geboren op maandag 02-04-1883 in Swichem (Leeuwarden) (Fr.), dochter van Sijbren Jans Algersma en Aaltje Gerbens de Jong. Tietje is overleden op zondag 10-08-1975 in Ureterp (Opsterland) (Fr.), 92 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 14-08-1975 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.).


Kinderen van Tinus en Tietje:

 

1 Aaltje Wijmenga, geboren op dinsdag 04-02-1908 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 259.

2 Japke Wijmenga, geboren op vrijdag 13-08-1909 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 260.

3 Sjoerdje Wijmenga, geboren op woensdag 26-04-1911 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Sjoerdje is overleden op maandag 20-11-1972 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 61 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 23-11-1972 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Sjoerdje bleef ongehuwd. Sjoerdje bleef kinderloos.

4 Antje Wijmenga, geboren op woensdag 08-01-1913 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 261.

5 Sijbren Wijmenga, geboren op donderdag 10-06-1915 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 262.

6 Jan Wijmenga, geboren op donderdag 06-02-1919 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 263.

7 Minze Jans Wijmenga, geboren op donderdag 02-09-1926 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 264.

 


169 Trijntje Jans Wijmenga is geboren op donderdag 08-10-1885 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Jan Roels Wijmenga (zie 77) en Japke Jans Riedstra. Trijntje is overleden op dinsdag 19-01-1943 in Akkerwoude (Dantumadeel) (Fr.), 57 jaar oud. Zij is begraven in Akkerwoude (Dantumadeel) (Fr.), Kerk. Trijntje trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 18-05-1922 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: roland.wijmenga.com] met Willem Hendrik Miedema, 39 jaar oud. Willem is geboren op zaterdag 05-08-1882 in Akkerwoude (Dantumadeel) (Fr.). Willem is overleden op vrijdag 25-05-1951 in Akkerwoude (Dantumadeel) (Fr.), 68 jaar oud. Hij is begraven in Akkerwoude (Dantumadeel) (Fr.), Kerk.


170 Romkje Wijmenga is geboren op maandag 02-05-1887 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Jan Roels Wijmenga (zie 77) en Japke Jans Riedstra. Romkje is overleden op zaterdag 05-07-1958 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 71 jaar oud. Romkje trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 23-08-1917 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: roland.wijmenga.com] met Bouwe Mients Boonstra, 62 jaar oud. Bouwe is geboren op zondag 25-03-1855 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Bouwe is overleden op vrijdag 28-08-1942 in Tietjerksteradeel (Fr.), 87 jaar oud.


171 Japke Jans Wijmenga is geboren op zondag 14-10-1888 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Jan Roels Wijmenga (zie 77) en Japke Jans Riedstra. Japke is overleden op woensdag 27-11-1974 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 86 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Japke trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 07-03-1919 [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Aize Sybolts Tolman, 35 jaar oud. Aize is geboren op zondag 19-08-1883 in Boornbergum (Smallingerland) (Fr.). Aize is overleden op dinsdag 23-04-1968 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 84 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is gecremeerd op vrijdag 26-04-1968 in Groningen (Gr.).


172 Gerrit Jans Wijmenga is geboren op zondag 10-08-1890 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Jan Roels Wijmenga (zie 77) en Japke Jans Riedstra. Gerrit is overleden op zaterdag 17-06-1978 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 87 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is begraven op woensdag 21-06-1978 in Nijega (Smallingerland) (Fr.), kerk.

Notitie bij overlijden van Gerrit: zie artikel www.archiefleeuwardercourant.nl dd. 10-08-1972 blz. 17

Gerrit trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 17-05-1918 in Smallingerland (Fr.) met Hiltje Wiebes Mulder, 25 jaar oud. Hiltje is geboren op zaterdag 16-07-1892 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), dochter van Wiebe Jeens Mulder en Feikje Hendriks van der Ploeg. Hiltje is overleden op woensdag 08-09-1926 in Smallingerland (Fr.), 34 jaar oud. Zij is begraven in Nijega (Smallingerland) (Fr.), kerk.


Kind van Gerrit en Hiltje:

 

1 Jan Wijmenga, geboren op maandag 10-11-1919 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 265.

 


173 Romke Jans Wijmenga is geboren op zondag 10-08-1890 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Jan Roels Wijmenga (zie 77) en Japke Jans Riedstra. Romke is overleden op zondag 27-08-1978 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 88 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl].

Notitie bij overlijden van Romke: zie artikel www.archiefleeuwardercourant.nl dd. 10-08-1972 blz. 17

Romke trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 16-05-1929 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Froukje Jantje Brouwer, 30 jaar oud. Froukje is geboren op woensdag 10-08-1898 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Froukje is overleden op woensdag 29-03-1967 in Leeuwarden (Fr.), 68 jaar oud.


Kind van Romke en Froukje:

 

1 Jan Romkes Wijmenga, geboren op zondag 04-01-1931 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 266.

 


174 Roel Romkes Wijmenga is geboren op zondag 16-10-1881 in Oudebildtzijl, zoon van Romke Roels Wijmenga (zie 79) en Eke Rommerts Tuinhof. Roel is overleden op maandag 30-06-1947 in Oudebildtzijl, 65 jaar oud. Roel trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 28-05-1903 in Het Bildt (Fr.) [bron: Tresoar, akte 52] met Jacobje Kornelis Bierma, 24 jaar oud. Jacobje is geboren op vrijdag 21-06-1878 in Het Bildt (Fr.), dochter van Kornelis Bierma en Tjitske de Kuur. Jacobje is overleden op zaterdag 09-04-1927 in Oudebildtzijl, 48 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl].


Kinderen van Roel en Jacobje:

 

1 Romke Roels Wijmenga, geboren op woensdag 23-03-1904 in Oudebildtzijl. Volgt 267.

2 Tjitske (Tjik) Wijmenga, geboren op donderdag 18-10-1906 in Oudebildtzijl. Volgt 268.

3 Kornelis (Kees) Wijmenga, geboren op maandag 12-04-1909 in Oudebildtzijl. Volgt 269.

 


175 Rommert Romkes Wijmenga is geboren op maandag 29-11-1886 in Oudebildtzijl, zoon van Romke Roels Wijmenga (zie 79) en Eke Rommerts Tuinhof. Rommert is overleden op maandag 26-11-1956 in ’s-Gravenhage (ZH.), 69 jaar oud. Rommert trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 26-05-1916 in Den Haag (ZH.) met Ella Albertine Henriëtte Dam, 23 jaar oud. Ella is geboren op woensdag 29-06-1892 in Amsterdam (NH.), dochter van Harmen Henrich Dam en Gerardine Theodora Hering. Ella is overleden op dinsdag 06-08-1963 in Den Haag (ZH.), 71 jaar oud.


Kinderen van Rommert en Ella:

 

1 Harry Gerard Wijmenga, geboren op zaterdag 23-03-1918 in Den Haag (ZH.). Volgt 270.

2 Eke Ella Wijmenga, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 15-06-1922 in Den Haag (ZH.).

 


176 Jan Romkes Wijmenga is geboren op zondag 10-03-1889 in Oudebildtzijl, zoon van Romke Roels Wijmenga (zie 79) en Eke Rommerts Tuinhof. Jan is overleden op maandag 04-01-1965 in Oudebildtzijl, 75 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 06-01-1965 in Vrouwenparochie (Het Bildt) (Fr.).

Notitie bij Jan: Jan had een huishoudster Jeltsje, die na de dood van zijn vrouw de zorg van Romke op zich heeft genomen. Voor de buitenwereld was het een gezin, maar Jeltsje en Jan zijn nooit getrouwd.

Jan trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 25-07-1918 in Het Bildt (Fr.) met Hildina Anna van der Werf, 38 jaar oud. Hildina is geboren op donderdag 04-12-1879 in Leeuwarden (Fr.), dochter van Anne van der Werf en Jannigje Kas. Hildina is overleden op woensdag 24-11-1920 in Oudebildtzijl, 40 jaar oud. Zij is begraven in Vrouwenparochie (Het Bildt) (Fr.).


Kinderen van Jan en Hildina:

 

1 Niet publiceren.

2 Romke Wijmenga, geboren op donderdag 07-10-1920 in Het Bildt (Fr.). Romke is overleden op maandag 20-12-2010 in Winterswijk (Gld.), 90 jaar oud [bron: www.mensenlinq.nl]. Hij is gecremeerd op maandag 27-12-2010 in Aalten (Gld.), crematurium GUV Berkenhove.

Beroep:

 

 

Landbouwkundig ingenieur

 

 

 


177 Sjoerd Romkes Wijmenga is geboren op maandag 03-04-1893 in Oudebildtzijl (het Bildt)(Fr.), zoon van Romke Roels Wijmenga (zie 79) en Eke Rommerts Tuinhof. Sjoerd is overleden op donderdag 17-06-1965 in Leeuwarden (Fr.), 72 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 21-06-1965 in Groningen (Gr.).

Notitie bij overlijden van Sjoerd: As verstrooid op 10 juli 1990 te Goutum

Notitie bij Sjoerd: SJOERD (ROMKES) WIJMENGA, geboren te Oudebildtzijl op 3 april 1893, overleden 17 juni 1965 te Leeuwarden. Beroep onderwijzer. Opleiding kweekschool te Deventer, 1922 , schoolhoofd te Wijdenes, 1925 in de graangroothandel van zijn zwager Klaas de With, 1930 leraar in Indonesie, 1942-1945 aldaar geinterneerd, 1946 terugkeer naar Nederland, actief (reserve) kapitein te Leeuwarden, 1945-1951 leraar te Indonesie.

Beroep:

 

 

Onderwijzer

 

 

Sjoerd trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 14-10-1920 in Amsterdam (NH.) met Maria Ida (Zus) Schotsman, 19 jaar oud. Zus is geboren op dinsdag 12-03-1901 in Utrecht (Ut.) [bron: Archief Utrecht akte 682], dochter van Dirk Schotsman en Willemtje Zwakenburg. Zus is overleden op zaterdag 02-01-1993 in Leeuwarden (Fr.), 91 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 06-01-1993 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.).


Kinderen van Sjoerd en Zus:

 

1 Eke Boukje Yvonda (Eby) Wijmenga, geboren op vrijdag 27-05-1921 in Wijdenes (NH.). Volgt 271.

2 Sonja Maria Ida (Sonja) Wijmenga, geboren op vrijdag 06-10-1922 in Wijdenes (NH.). Volgt 272.

3 Robert Syward (Rob) Wijmenga, geboren op donderdag 11-02-1926 in Leeuwarden (Fr.). Volgt 273.

4 Ivonda Willy Gerarda Wijmenga, geboren op maandag 11-11-1929 in Leeuwarden (Fr.) [bron: privé]. Ivonda is overleden op vrijdag 31-07-1998 in Ugchelen (Apeldoorn) (Gld.), 68 jaar oud. Zij is begraven in Bennekom (Gld.).

Notitie bij overlijden van Ivonda: Overleden in hospice de Rozenheuvel te Ugchelen

Ivonda bleef ongehuwd. Ivonda bleef kinderloos.

Beroep:

 

 

Kleuterleidster

 

 

5 Sjoerd Menno Wijmenga, geboren op zaterdag 13-01-1934 in Malang (Indonesië). Sjoerd is overleden op vrijdag 18-01-2002 in Aalst (België), 68 jaar oud (oorzaak: Hartoperatie). Hij is gecremeerd op maandag 28-01-2002 in Antwerpen, crematorium Wilrijk.

Notitie bij Sjoerd: Met veel verdriet nemen wij afscheid van onze lieve vader, schoonvader en pake

Sjoerd Menno WIJMENGA

Geboren te Malang, Indonesië op 13 januari 1934 Overleden te Aalst, België op 18 januari 2002.

Afscheid nemen is met dankbare handen meedragen al wat herinnering waard is. Harlingen: Roel Wijmenga Terschelling: Aldert en Ida Wijmenga Lisa Esther Menzo Arnhem: Marieke Wijmenga Ayse Malik Leeuwarden: Sjoerd en Vivi-Anne Wijmenga Evelina Simon Arnhem: Welmoed Wijmenga en Amir Avital Noa Yuval. U wordt vriendelijk uitgenodigd om samen met ons afscheid te nemen van Sjoerd tijdens de plechtigheid in de Aula Aster van het crematorium te Wilrijk, Antwerpen op vrijdag 28 januari 2002 om 14.30 uur. Samenkomst in het crematorium, J. Moretuslei 2, om 14.15 uur.

 


178 Trijntje Wijmenga is geboren op zondag 07-07-1895 in Oudebildtzijl, dochter van Romke Roels Wijmenga (zie 79) en Eke Rommerts Tuinhof. Trijntje is overleden op zondag 10-08-1975 in Leeuwarden (Fr.), 80 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 11-04-1922 in Leeuwarden (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Klaas de With, 26 jaar oud. Klaas is geboren op dinsdag 10-03-1896 in Het Bildt (Fr.), zoon van Bouwe de With en Pietje Klazes Brolsma. Klaas is overleden na 1975, minstens 79 jaar oud.


Kinderen van Trijntje en Klaas:

 

1 Bouwe Romke de With, geboren op donderdag 31-07-1924 in Leeuwarden (Fr.). Volgt 274.

2 Rob de With, geboren op donderdag 05-09-1929 in Oudebildtzijl. Rob is overleden op zaterdag 16-03-1991 in Groningen (Gr.), 61 jaar oud. Hij is gecremeerd op donderdag 21-03-1991 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.). Rob bleef ongehuwd. Rob bleef kinderloos.

 


179 Grietje Wijmenga is geboren op zondag 11-04-1886 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Jan Romkes Wijmenga (zie 84) en Trijntje Roels Wijmenga (zie 94). Grietje is overleden op zondag 04-07-1954 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 68 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 08-07-1954 in Ureterp (Opsterland), kerk. Grietje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 29-04-1909 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Uitze Jans Wijmenga, 29 jaar oud. Zie 209 voor persoonsgegevens van Uitze.


Kinderen van Grietje en Uitze:

 

1 Jan Wijmenga, geboren op donderdag 29-07-1909. Volgt 275.

2 Teunis Wijmenga, geboren op dinsdag 14-02-1911 in Leeuwarderadeel (Fr.). Volgt 276.

3 Trijntje Wijmenga, geboren op maandag 04-01-1915. Volgt 277.

4 Johanna Wijmenga, geboren op maandag 21-07-1924 in Ureterp (Opsterland) (Fr.). Volgt 278.

5 Niet publiceren. Volgt 279.

6 R. Wijmenga. Volgt 280.

 


180 Romke Jans Wijmenga is geboren op woensdag 16-11-1887 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Jan Romkes Wijmenga (zie 84) en Trijntje Roels Wijmenga (zie 94). Romke is overleden op dinsdag 30-03-1976 in Leeuwarden (Fr.), 88 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is begraven op zaterdag 03-04-1976 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk. Romke trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 31-05-1919 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar, akte 82] met Gaitske van der Kooi, 24 jaar oud. Gaitske is geboren op dinsdag 25-12-1894 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), dochter van Jelke van der Kooi en Trijntje Bouma. Gaitske is overleden op donderdag 08-03-1973 in Assen (Dr.), 78 jaar oud. Zij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.


Kinderen van Romke en Gaitske:

 

1 Jan Wijmenga, geboren op zondag 22-02-1920 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 281.

2 Jelke Wijmenga, geboren op vrijdag 03-03-1922 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 282.

3 Roel Wijmenga, geboren op donderdag 17-04-1924 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 283.

4 Jacob Wijmenga, geboren op zaterdag 12-03-1927 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 284.

5 Katrienus Wijmenga, geboren op zondag 16-12-1928 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Katrienus is overleden op maandag 20-12-1999 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 71 jaar oud. Hij is begraven in Oudega (Smallingerland) (Fr.), Kerk.

 


181 Roel Jans Wijmenga is geboren op zondag 08-11-1891 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Jan Romkes Wijmenga (zie 84) en Trijntje Roels Wijmenga (zie 94). Roel is overleden op zaterdag 05-04-1975 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 83 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is begraven op woensdag 09-04-1975 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Roel:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 18-05-1916 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Baukje Sybrens Douma, 23 jaar oud. Baukje is geboren op maandag 12-12-1892 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Sybren Binderts Douma en Hiltje Jans van der Veen. Baukje is overleden op woensdag 14-07-1948 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 55 jaar oud.

(2) trouwde, 59 jaar oud, op donderdag 07-06-1951 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: www.cbg.nl] met Wipkje Veenstra, 50 jaar oud. Wipkje is geboren op maandag 21-01-1901 in Twijzel (Achtkarspelen) (Fr.). Wipkje is overleden op vrijdag 01-07-1983 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 82 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 05-07-1983 in Veenwouden (Dantumadeel) (Fr.), Algemene Begraafplaats. Wipkje is weduwe van Wytse Romkes Postma (1897-1944), met wie zij trouwde op zaterdag 29-05-1920 in Dantumadeel [bron: www.genlias.nl].


Kinderen van Roel en Baukje:

 

1 Jan Wijmenga, geboren op vrijdag 16-05-1919 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 285.

2 Hiltje Wijmenga, geboren op zaterdag 12-02-1921 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 286.

3 Sijbren Wijmenga, geboren op zaterdag 19-05-1923 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 287.

4 Trijntje Wijmenga, geboren op zondag 05-10-1924 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 288.

5 Romke Wijmenga, geboren op donderdag 14-01-1926 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 289.

6 Roel Wijmenga, geboren op donderdag 25-08-1927 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 290.

7 Tjip Wijmenga, geboren op woensdag 20-07-1932 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Tjip is overleden omstreeks 1994 in Canada, ongeveer 62 jaar oud.

Notitie bij Tjip: Bevolking Tietjerksteradeel
Tjip Wymenga, slager te Garijp
geb: 20 juli 1932 te Garijp
Vertrokken naar, Canada, 7 december 1954

Beroep:

 

 

Slager

 

 

 


182 Riemkje Wijmenga is geboren op woensdag 03-08-1898 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Jan Romkes Wijmenga (zie 84) en Trijntje Roels Wijmenga (zie 94). Riemkje is overleden op woensdag 30-06-1982 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 83 jaar oud. Zij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk. Riemkje trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 16-05-1929 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: roland.wijmenga.com] met Hielke Jongsma, 28 jaar oud. Hielke is geboren op dinsdag 26-02-1901 in Opeinde (Smallingerland) (Fr.). Hielke is overleden op woensdag 02-08-1967 in Leeuwarden (Fr.), 66 jaar oud. Hij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk. Riemkje en Hielke bleven kinderloos.


183 Antje Wijmenga is geboren op maandag 18-03-1901 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Roelof Romkes Wijmenga (zie 86) en Jacobje Lucas (Japke) Talsma. Antje is overleden op maandag 02-11-1959 in Grouw (Idaarderadeel)(Fr.), 58 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Antje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 26-11-1927 met Anne Bergsma, 31 jaar oud. Anne is geboren op woensdag 09-09-1896 in Irnsum (Boornsterhem) (Fr.), zoon van Niet publiceren en Niet publiceren. Anne is overleden op maandag 29-03-1993 in Akkrum (Boornsterhem) (Fr.), 96 jaar oud.


Kinderen van Antje en Anne:

 

1 Niet publiceren.

2 Jacobje (Japke) Bergsma, geboren op zondag 16-09-1928 in Irnsum (Boornsterhem) (Fr.). Japke is overleden op zaterdag 15-04-2006 in Leeuwarden (Fr.), 77 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 20-04-2006 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.).

 


184 Romke Wijmenga is geboren op zaterdag 21-03-1903 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roelof Romkes Wijmenga (zie 86) en Jacobje Lucas (Japke) Talsma. Romke is overleden op maandag 19-07-1982 in Leeuwarden (Fr.), 79 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is gecremeerd op vrijdag 23-07-1982 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.). Romke trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 08-07-1926 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Janke Mud, 25 jaar oud. Janke is geboren op dinsdag 18-06-1901 in Drachten (Smallingerland) (Fr.). Janke is overleden op zondag 08-08-1982 in Leeuwarden (Fr.), 81 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Zij is gecremeerd op donderdag 12-08-1982 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.).


Kinderen van Romke en Janke:

 

1 Lamkje (Lammie) Wijmenga, geboren op maandag 08-11-1926 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 291.

2 Roel Wijmenga, geboren op zondag 20-04-1930 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 292.

 


185 Lucas Wijmenga is geboren op zaterdag 20-04-1907 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roelof Romkes Wijmenga (zie 86) en Jacobje Lucas (Japke) Talsma. Lucas is overleden op maandag 30-11-1992 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 85 jaar oud. Hij is gecremeerd op donderdag 03-12-1992 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.). Lucas trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 30-01-1930 met Wiggerdina (Dine) Horsman, 22 jaar oud. Dine is geboren op zaterdag 06-04-1907 in Leeuwarden (Fr.). Dine is overleden op maandag 30-03-2009 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 101 jaar oud [bron: www.mensenlinq.nl]. Zij is gecremeerd op vrijdag 03-04-2009 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.).


186 Grietje (Grytsje) Wijmenga is geboren op woensdag 21-12-1910 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Roelof Romkes Wijmenga (zie 86) en Jacobje Lucas (Japke) Talsma. Grietje is overleden op maandag 21-10-1996 in Leeuwarden (Fr.), 85 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 24-10-1996 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.). Grietje trouwde, 32 jaar oud, op dinsdag 05-01-1943 met Jan Slofstra, 32 jaar oud. Jan is geboren op zondag 27-03-1910 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden op donderdag 15-07-1999 in Leeuwarden (Fr.), 89 jaar oud. Hij is gecremeerd op dinsdag 20-07-1999 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.).


Kinderen van Grietje en Jan:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

 


187 Hitje Wijmenga is geboren op woensdag 21-12-1910 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Roelof Romkes Wijmenga (zie 86) en Jacobje Lucas (Japke) Talsma. Hitje is overleden op zaterdag 17-03-2001 in Lemmer (Lemsterland) (Fr.), 90 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 21-03-2001 in Lemmer, algemene nieuwe begraafplaats. Hitje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 19-02-1931 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Melle Pebesma, 25 jaar oud. Melle is geboren op donderdag 30-03-1905 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Niet publiceren en Niet publiceren. Melle is overleden op zondag 09-06-1974 in Sneek (Fr.), 69 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is begraven in Lemmer, algemene nieuwe begraafplaats.

Beroep:

 

 

Brugwachter, sluismeester

 

 


Kinderen van Hitje en Melle:

 

1 Niet publiceren.

2 Roelof Pebesma, geboren op donderdag 02-04-1936. Roelof is overleden op zaterdag 14-03-1998 in Lemmer (Lemsterland) (Fr.), 61 jaar oud.

 


188 Atje Wijmenga is geboren op vrijdag 03-09-1920 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Roelof Romkes Wijmenga (zie 86) en Jacobje Lucas (Japke) Talsma. Atje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 17-05-1944 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Wiltje Siderius, 24 jaar oud. Wiltje is geboren op zondag 03-08-1919 in Dronrijp (Menaldumadeel) (Fr.).


Kinderen van Atje en Wiltje:

 

1 Japke Siderius, geboren op vrijdag 28-09-1951 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Japke is overleden op woensdag 26-01-1977 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), 25 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 29-01-1977 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk. Japke bleef ongehuwd. Japke bleef kinderloos.

2 Anneke Siderius, geboren op maandag 21-12-1953 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Anneke is overleden op woensdag 02-08-1961 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 7 jaar oud.

 


189 Antje Fokkes Wijmenga is geboren op vrijdag 26-02-1892 in Dokkum (Dongeradeel) (Fr.), dochter van Fokke Alles Wijmenga (zie 87) en Sipkje Rinzes Teunissen. Antje is overleden op maandag 14-07-1947 in Rotterdam (ZH.), 55 jaar oud (oorzaak: ongeval). Zij is gecremeerd op vrijdag 18-07-1947 in Velsen, Driehuis-Westerveld (NH.). Antje trouwde, 21 jaar oud, op maandag 18-08-1913 in Sneek (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Doeke Zijlstra, 24 jaar oud. Doeke is geboren op vrijdag 03-05-1889 in Sneek (Fr.). Doeke is overleden op zondag 12-05-1940 in Hillegersberg (ZH.), 51 jaar oud [bron: www.rotterdam.digitalestamboom.nl].


Kinderen van Antje en Doeke:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

 


190 Alle Jan Wijmenga is geboren op zaterdag 11-11-1893 in Balk (Gaasterland-Sloten) (Fr.), zoon van Fokke Alles Wijmenga (zie 87) en Sipkje Rinzes Teunissen. Alle is overleden op vrijdag 02-05-1941 in Rotterdam (ZH.), 47 jaar oud.

Beroep:

 

 

rechercheur bij de politie in Rotterdam, Hoofdinspecteur van Politie, Waarnemend commissaris van Rotterdam Zuid.

 

 

Alle trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 02-01-1920 in Sneek (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Anna de Graaf. Anna is overleden op maandag 06-04-1964 in Rotterdam (ZH.).


Kind van Alle en Anna:

 

1 Niet publiceren.

 


191 Johan Wijmenga is geboren op woensdag 29-07-1903 in Sneek (Fr.), zoon van Fokke Alles Wijmenga (zie 87) en Sipkje Rinzes Teunissen. Johan is overleden op dinsdag 21-01-1986 in Joure (Scharsterland) (Fr.), 82 jaar oud.

Beroep:

 

 

Directeur van Clichéfabriek "Centraal" van de N.R.C. in Rotterdam

 

 

Johan trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 16-12-1931 in Rotterdam (ZH.) [bron: www.cbg.nl] met Maria Johanna Alexandra Köhler, 32 jaar oud. Maria is geboren op maandag 20-03-1899 in Rotterdam (ZH.), dochter van Niet publiceren en Niet publiceren. Maria is overleden op maandag 13-12-1993 in Rotterdam (ZH.), 94 jaar oud.


192 Henriette Geertruida Johanna Wiersma is geboren op zondag 16-10-1881 in Katerveer bij Zwolle [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl], dochter van Harke Gabes Wiersma en Attje Alles Wijmenga (zie 88). Henriette is overleden. Henriette trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 18-08-1915 in Rotterdam (ZH.) [bron: www.digitalestamboom.nl] met Pieter Cornelis de Waard. Pieter is geboren in Schiedam (ZH.).


193 Maaike Trijntje Wiersma is geboren op maandag 08-07-1889 in Sliedrecht (ZH.), dochter van Harke Gabes Wiersma en Attje Alles Wijmenga (zie 88). Maaike is overleden op donderdag 05-11-1925 in Zwolle (Ov.), 36 jaar oud. Zij is begraven in Zwolle (Ov.), begraafplaats Meppelerstraat. Maaike trouwde met Arnold Wilhelm Sikkel. Arnold is geboren op zaterdag 05-01-1895. Arnold is overleden op maandag 24-08-1931 in Zwolle (Ov.), 36 jaar oud. Hij is begraven in Zwolle (Ov.), begraafplaats Meppelerstraat.


Kind van Maaike en Arnold:

 

1 Arnolda Wilhelmina Sikkel, geboren op zaterdag 05-03-1921. Arnolda is overleden op donderdag 15-10-2009, 88 jaar oud.

 


194 Ruurdtje Attje Wiersma is geboren op woensdag 10-03-1897 in Aengwirden (Heerenveen) (Fr.), dochter van Harke Gabes Wiersma en Attje Alles Wijmenga (zie 88). Ruurdtje is overleden op zondag 18-12-1927 in Hengelo (Ov.), 30 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Zij is begraven op donderdag 22-12-1927 in Bolsward (Fr.). Ruurdtje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 09-01-1919 in Amsterdam (NH.) [bron: www.genlias.nl] met Wytze Lambertus Kijlstra, 25 jaar oud. Wytze is geboren op zaterdag 10-06-1893 in Drachten (Smallingerland) (Fr.) [bron: Gezinskaart archief Hengelo], zoon van Reinder Willem Kijlstra en Baukjen Brandsma. Wytze is overleden omstreeks 1982, ongeveer 89 jaar oud. Wytze trouwde later omstreeks 1929 met Agatha Kat (1904-2000).

Beroep:

 

 

Arts

 

 


Kinderen van Ruurdtje en Wytze:

 

1 Reinder Anne Kijlstra, geboren op maandag 17-05-1920 in Apeldoorn (Gld.). Reinder is overleden op zondag 21-05-1950 in Hengelo (Ov.), 30 jaar oud.

2 Harke Ruurd Kijlstra, geboren op donderdag 14-07-1921 in Hengelo (Ov.). Harke is overleden op zondag 30-03-2003 in La Jolla, San Diego, California, Amerika, 81 jaar oud [bron: www.worldvitalrecords.com].

Notitie bij Harke: Woont in La Jolla, California

 


195 Jan Alle Wiersma is geboren omstreeks 1905 in Bolsward (Fr.), zoon van Harke Gabes Wiersma en Attje Alles Wijmenga (zie 88). Jan is overleden. Jan trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op donderdag 15-10-1931 in Watergraafsmeer (NH.) [bron: www.genlias.nl] met Aaltje Geesje Brommer, ongeveer 22 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1909 in Hengelo (Ov.). Aaltje is overleden.


196 Antoni Deknatel is geboren op woensdag 16-04-1879 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), zoon van Jan Deknatel (zie 89) en Wietske Mulder. Antoni is overleden. Antoni trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 18-05-1906 in Smallingerland (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Hinke Spoelstra, 22 jaar oud. Hinke is geboren op zondag 20-01-1884 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), dochter van Niet publiceren en Niet publiceren. Hinke is overleden.


197 Roel Annes Wijmenga is geboren op donderdag 07-07-1892 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Anne Roels Wijmenga (zie 95) en Vokeltje de Vries. Roel is overleden op dinsdag 03-05-1949 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 56 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 06-05-1949 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk. Roel trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 20-05-1925 met Klaaske van der Land, 25 jaar oud. Klaaske is geboren op woensdag 06-09-1899 in Augsbuurt (Kollumerland) (Fr.). Klaaske is overleden op vrijdag 21-03-1986 in Leeuwarden (Fr.), 86 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 25-03-1986 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.


Kinderen van Roel en Klaaske:

 

1 Anne Wijmenga, geboren op donderdag 18-08-1927 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Anne is overleden op zondag 17-01-1988 in Leeuwarden (Fr.), 60 jaar oud.

2 Tjitske Wijmenga, geboren op dinsdag 09-07-1929 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 293.

 


198 Grietje Wijmenga is geboren op woensdag 18-03-1896 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), dochter van Anne Roels Wijmenga (zie 95) en Vokeltje de Vries. Grietje is overleden op zondag 22-08-1954 in Hommerts (Sneek) (Fr.), 58 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 28-08-1954 in Jutrijp (Wymbritseradeel) (Fr.). Grietje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 13-05-1916 in Wymbritseradeel (Fr.) met Anne Johannes Huitema, 31 jaar oud. Anne is geboren op donderdag 23-04-1885 in Jutrijp (Wymbritseradeel) (Fr.), zoon van Johannes Tjitses Huitema en Tietje Vink. Anne is overleden omstreeks 1969, ongeveer 84 jaar oud.


199 Keimpe Annes Wijmenga is geboren op zondag 03-11-1901 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Anne Roels Wijmenga (zie 95) en Vokeltje de Vries. Keimpe is overleden op donderdag 01-09-1960 in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.), 58 jaar oud. Hij is begraven op maandag 05-09-1960 in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.). Keimpe trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 08-05-1930 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Geertje Algra, 23 jaar oud. Geertje is geboren op donderdag 22-11-1906 in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Geertje is overleden op vrijdag 16-06-1972 in Leeuwarden (Fr.), 65 jaar oud. Zij is begraven in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.). Keimpe en Geertje bleven kinderloos.


200 Wolter Wijmenga is geboren op woensdag 18-01-1905 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Anne Roels Wijmenga (zie 95) en Vokeltje de Vries. Wolter is overleden op maandag 06-10-1969 in Jubbega (Heerenveen) (Fr.), 64 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 09-10-1969 in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.). Wolter trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 02-06-1932 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Lolkje van Dijk, 27 jaar oud. Lolkje is geboren op dinsdag 13-09-1904 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Lolkje is overleden op vrijdag 16-12-1994 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 90 jaar oud. Zij is begraven in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.).


201 Hermania Maria Sibma is geboren op woensdag 21-02-1877 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Hermanus Taedes Sibma en Dieke Roels Wijmenga (zie 101). Hermania is overleden op zondag 16-06-1963 in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), 86 jaar oud. Zij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk. Hermania trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 27-05-1899 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar] met Wybren Oeges Hoekstra, 25 jaar oud. Wybren is geboren op zondag 08-03-1874 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar], zoon van Oege Wybrens Hoekstra en Antje Jelles Veenstra. Wybren is overleden op donderdag 09-01-1947, 72 jaar oud. Hij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.


Kinderen van Hermania en Wybren:

 

1 Dieke Wybrens Hoekstra, geboren op zaterdag 21-04-1900 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 294.

2 Antje Hoekstra, geboren op woensdag 18-09-1901 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Antje is overleden op zondag 19-02-1978 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 76 jaar oud. Zij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.

 


202 Baukje Theunis Wijmenga is geboren op maandag 15-05-1882 in Tietjerksteradeel (Fr.), dochter van Theunis Roels Wijmenga (zie 102) en Dieke Teyes Jacobi. Baukje is overleden op zondag 01-07-1928 in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.), 46 jaar oud [bron: www.genlias.nl]. Baukje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 11-05-1905 in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Jelle Aukes Hoekstra, 27 jaar oud. Jelle is geboren op vrijdag 22-02-1878 in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Auke Symens Hoekstra en Trijntje Jelles Veenstra. Jelle is overleden op dinsdag 21-12-1943 in Rijperkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), 65 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Baukje en Jelle bleven kinderloos.


203 Roel Reinders Wijmenga is geboren op dinsdag 15-10-1878 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Reinder Roels Wijmenga (zie 104) en Albertje Gjalts Bosma. Roel is overleden op dinsdag 15-01-1946 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), 67 jaar oud. Hij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk. Roel trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 11-05-1911 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: Tresoar akte 33] met Taltje Berends Tabak, 24 jaar oud. Taltje is geboren op woensdag 12-01-1887 in Surhuizem (Achtkarspelen) (Fr.), dochter van Berend Hendriks Tabak en Durkje Willems Weening. Taltje is overleden op woensdag 25-02-1920 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 33 jaar oud. Zij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.


Kinderen van Roel en Taltje:

 

1 Reinder Wijmenga, geboren op zondag 15-02-1914 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 295.

2 Berend Roels Wijmenga, geboren op donderdag 06-05-1915 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 296.

3 Gjalt Wijmenga, geboren op woensdag 10-07-1918 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Gjalt is overleden op woensdag 26-05-1920 in Leeuwarden (Fr.), 1 jaar oud. Hij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.

 


204 Rinske Reinders Wijmenga is geboren op vrijdag 06-02-1880 in Tietjerksteradeel (Fr.), dochter van Reinder Roels Wijmenga (zie 104) en Albertje Gjalts Bosma. Rinske is overleden. Rinske trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 12-05-1904 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Klaas Pieters de Boer, 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op vrijdag 22-08-1947 in Groningen (Gr.) [bron: www.genlias.nl]. Klaas is geboren op vrijdag 09-07-1880 in Rijperkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Pieter Klazes de Boer en Grietje Gerrits van der Veen. Klaas is overleden.


Kind van Rinske en Klaas:

 

1 Grietje de Boer, geboren op vrijdag 28-05-1909 in Gaastmaburen (Hardegarijp). Grietje is overleden.

 


205 Janke Reinders Wijmenga is geboren op dinsdag 29-11-1881 in Tietjerksteradeel (Fr.), dochter van Reinder Roels Wijmenga (zie 104) en Albertje Gjalts Bosma. Janke is overleden. Janke trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 07-05-1908 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Cornelis Willem Bokma, 24 jaar oud. Cornelis is geboren op dinsdag 07-08-1883 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Willem Cornelis Bokma en Baukje Harmens Faber. Cornelis is overleden op maandag 21-03-1955 in Leeuwarden (Fr.), 71 jaar oud [bron: www.cbg.nl]. Hij is begraven op donderdag 24-03-1955 in Leeuwarden, Noorder begraafplaats.


Kind van Janke en Cornelis:

 

1 Albertje Bokma, geboren omstreeks 10-1911. Albertje is overleden op vrijdag 02-02-1912 in Tietjerksteradeel (Fr.), ongeveer 4 maanden oud.

 


206 Gjalt Reinders Wijmenga is geboren op dinsdag 17-02-1885 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Reinder Roels Wijmenga (zie 104) en Albertje Gjalts Bosma. Gjalt is overleden op vrijdag 26-06-1959 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 74 jaar oud. Hij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk. Gjalt trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 11-05-1911 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Grietje Riemersma, 25 jaar oud. Grietje is geboren op zondag 17-01-1886 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), dochter van Eeuwe Sjoukes Riemersma en Aaltje Douma. Grietje is overleden op vrijdag 05-12-1980 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 94 jaar oud. Zij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.


Kinderen van Gjalt en Grietje:

 

1 Reinder (Ray) Wijmenga, geboren op donderdag 22-02-1912 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 297.

2 Eeuwe Wijmenga, geboren op donderdag 22-02-1912 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Eeuwe is overleden op woensdag 12-11-1913 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 1 jaar oud.

3 Eeuwe Wijmenga, geboren omstreeks 1914. Eeuwe is overleden op zaterdag 03-07-1915 in Tietjerksteradeel (Fr.), ongeveer 1 jaar oud.

4 Eeuwe (Joe) Wijmenga, geboren op zaterdag 21-08-1915 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 298.

5 Roelof Wijmenga, geboren op zaterdag 23-06-1917 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 299.

6 Sjouke Wijmenga, geboren op dinsdag 20-05-1919 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 300.

7 Jacob (Jake) Wymenga, geboren op donderdag 28-10-1920 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.).

Notitie bij de geboorte van Jake: 18 juni 1948 naar Canada vertrokken

Jake is overleden op zaterdag 23-10-2004 in Chatham-Kent Health Alliance, Chatham, Ontario, 83 jaar oud.

Notitie bij Jake: Op 18-06-1948 vertrokken naar Canada
WYMENGA, Jacob "Jake"
"Fear not, for I have redeemed you, I have summoned you by name; you are mine" (Isaiah 43:1b)
Jacob (Jake) WYMENGA of Blenheim passed away peacefully with his family at his side on Saturday, October 23, 2004 at the Chatham-Kent Health Alliance, Chatham, Ontario. Born in Friesland, Holland, 83 years ago, he was the son of the late Gjalt WYMENGA and Griet JE REIMERSMA. He is survived by his dear wife Wietske (Wendy) HERDER and his loved children: Jerry and his wife Carol of R.R.#4 Blenheim; Bill and his wife Marlene of R.R.#2 Blenheim, Rick (Gus) and his wife Annamarie of Blenheim; Sylvia MAYNARD of London; Margaret WYMENGA of Brampton; 13 grandchildren and 1 great-grandchild.
Dear brother of Eeuwe (Joe) of Saint Thomas; in Holland: Roelof and Myndert; sisters Aaltje, Albertje, Renske, and Joukje. Predeceased by 2 brothers Sjouke and Reinder (Ray). Resting at the J. L. Ford Funeral Home in Blenheim for visitation on Monday from 2-4 and 7-9 p.m. A funeral service officiated by Rev. Dirk MIEDEMA will be held on Tuesday at 1 p.m. at the Blenheim Christian Reformed Church where Jake was a founding member. Interment in the Evergreen Cemetery. Memorials to the Christian Reformed World Relief Committee or to the Heart and Stroke Foundation would be appreciated.

8 Aaltje Wijmenga, geboren op zondag 07-05-1922 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 301.

9 Albertje Wijmenga, geboren op vrijdag 28-12-1923 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 302.

10 Renske Wijmenga, geboren op donderdag 09-04-1925 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 303.

11 Joukje Wijmenga, geboren op woensdag 16-03-1927 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 304.

 


207 Dieke Geertje Wijmenga is geboren op zondag 21-09-1890 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Reinder Roels Wijmenga (zie 104) en Albertje Gjalts Bosma. Dieke is overleden op dinsdag 16-07-1968, 77 jaar oud. Zij is begraven in Soest, algemene begraafplaats. Dieke trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 13-03-1919 in Leeuwarden (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Willem Hogeboom, 25 jaar oud. Willem is geboren op woensdag 17-05-1893 in Gaastermeer (Wymbritseradeel) (Fr.), zoon van Willem Hogeboom en Jetske Faber. Willem is overleden op maandag 20-08-1973, 80 jaar oud. Hij is begraven in Soest, algemene begraafplaats.


Kinderen van Dieke en Willem:

 

1 Willem Reinder Hogeboom, geboren op dinsdag 09-12-1919 in Leeuwarden (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Willem is overleden op woensdag 24-05-1944 in Soest (Ut.), 24 jaar oud. Hij is begraven in Leeuwarden, Noorder begraafplaats. Willem bleef ongehuwd. Willem bleef kinderloos.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

4 Jacob Willem Hogeboom, geboren op vrijdag 15-05-1925 in Leeuwarden (Fr.). Volgt 305.

 


208 Roel Jans Wijmenga is geboren op donderdag 23-05-1878 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Jan Roels Wijmenga (zie 105) en Johanna Uitzes Tjeerdsma. Roel is overleden op dinsdag 16-09-1952 in Bergen (NH.), 74 jaar oud. Roel trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 30-04-1904 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Minke Pieters Hoekstra, 22 jaar oud. Minke is geboren op maandag 03-10-1881 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel) (Fr.), dochter van Pieter Ykes Hoekstra en Antje Willems Ruisch. Minke is overleden op woensdag 02-05-1951 in Hoorn (NH.), 69 jaar oud.


Kinderen van Roel en Minke:

 

1 Pieter Wijmenga, geboren op maandag 21-07-1902 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 306.

2 Antje Wijmenga, geboren op zondag 09-04-1905 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Antje is overleden op maandag 12-09-1910 in Dantumadeel, 5 jaar oud.

3 Jan Wijmenga, geboren op maandag 11-06-1906 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden.

4 Johanna Wijmenga, geboren op woensdag 02-10-1907 in Swichem (Leeuwarden) (Fr.). Johanna is overleden.

5 Anne Wijmenga, geboren op zaterdag 11-02-1911 in Oudkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Anne is overleden.

Notitie bij Anne: Wymenga, A.
geboren 11 februari 1911, heeft de reis gemaakt met het schip Johan van Oldenbarnevelt, aangekomen in Australië op 10 februari 1954, emigratiekaart in kaartenbak Brisbane.

6 Reinder Wijmenga, geboren op maandag 23-09-1912 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 307.

7 Anna Lena Wijmenga, geboren omstreeks 1915. Anna is overleden op zaterdag 19-02-1916 in Heerlen (L.), ongeveer 1 jaar oud.

8 Wilmke Wijmenga, geboren omstreeks 03-1918. Wilmke is overleden op maandag 23-09-1918 in Heerlen (L.), ongeveer 6 maanden oud.

 


209 Uitze Jans Wijmenga is geboren op dinsdag 22-07-1879 in Tietjerksteradeel (Fr.), zoon van Jan Roels Wijmenga (zie 105) en Johanna Uitzes Tjeerdsma. Uitze is overleden op woensdag 16-07-1958 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 78 jaar oud. Hij is begraven in Ureterp (Opsterland), kerk. Uitze trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 29-04-1909 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Grietje Wijmenga, 23 jaar oud. Zie 179 voor persoonsgegevens van Grietje.

 

Kinderen van Uitze en Grietje: zie 179.


210 Teunis Jans Wijmenga is geboren op woensdag 02-05-1883 in Tietjerksteradeel (Fr.), zoon van Jan Roels Wijmenga (zie 105) en Johanna Uitzes Tjeerdsma. Teunis is overleden op woensdag 17-03-1937 in Smallingerland (Fr.), 53 jaar oud. Hij is begraven in Drachten, Noorder Begraafplaats. Teunis trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 07-05-1910 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Hiltje de Boer, 23 jaar oud. Hiltje is geboren op zondag 01-08-1886 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hiltje is overleden op dinsdag 24-02-1931, 44 jaar oud. Zij is begraven in Drachten, Noorder Begraafplaats.


Kinderen van Teunis en Hiltje:

 

1 Elisabeth Wijmenga, geboren op zondag 05-03-1911 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 308.

2 Johanna Wijmenga, geboren op maandag 29-04-1912 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Johanna is overleden op woensdag 25-09-2002 in Groningen (Gr.), 90 jaar oud. Zij is begraven in Groningen, Begraafplaats Selwerderhof graf 09/01/143.

3 Tjitske Wijmenga, geboren op woensdag 26-12-1917. Tjitske is overleden op vrijdag 17-03-1933 in Smallingerland (Fr.), 15 jaar oud. Zij is begraven in Drachten, Noorder Begraafplaats.

4 Johannes Jan Wijmenga, geboren op donderdag 04-03-1920. Johannes is overleden op zaterdag 15-06-1940 in Ooststellingswerf, 20 jaar oud. Hij is begraven in Drachten, Noorder Begraafplaats. Johannes bleef ongehuwd. Johannes bleef kinderloos.

5 Leentje Wijmenga, geboren op zaterdag 08-03-1924. Volgt 309.

6 Jan Johannes Wijmenga, geboren op maandag 16-05-1927 in Drachten (Smallingerland) (Fr.). Jan is overleden op woensdag 20-10-1999 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 72 jaar oud. Hij is begraven in Drachten, Noorder Begraafplaats.

 


211 Jan Wijmenga is geboren op dinsdag 31-07-1888 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Jan Roels Wijmenga (zie 105) en Johanna Uitzes Tjeerdsma. Jan is overleden op woensdag 30-05-1945 in Zeist (Ut.), 56 jaar oud. Jan trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 05-06-1924 in Baarn (Ut.) [bron: www.genlias.nl] met Dirkje Gerritse, ongeveer 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op woensdag 31-12-1941 in Utrecht (Ut.) [bron: www.genlias.nl]. Dirkje is geboren omstreeks 1901 in Baarn (Ut.), dochter van Niet publiceren en Niet publiceren. Dirkje is overleden.


212 Reinder Wijmenga is geboren op vrijdag 11-08-1893 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), zoon van Jan Roels Wijmenga (zie 105) en Johanna Uitzes Tjeerdsma. Reinder is overleden op dinsdag 24-11-1964, 71 jaar oud. Reinder trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 16-05-1922 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: roland.wijmenga.com] met Elsje Trijntje Petronella Elisabeth Lub, 34 jaar oud. Elsje is geboren op maandag 05-03-1888 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Pieter Jacobs Lub en Hendrika Christina Hillebrand. Elsje is overleden op vrijdag 17-08-1973, 85 jaar oud.


Kinderen van Reinder en Elsje:

 

1 Jan Wymenga, geboren op donderdag 22-03-1923 in Eestrum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Jan is overleden op maandag 06-09-1982, 59 jaar oud [bron: www.zerken.nl]. Hij is begraven in Rhenen (Ut.), begraafplaats Larikshof, A1 06-07.

Beroep:

 

 

Caféhouder

 

 

2 Pieter Wijmenga, geboren op vrijdag 26-09-1924 in Eestrum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 310.

3 Hendrika Christina Wijmenga, geboren op donderdag 10-03-1927 in Eestrum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hendrika is overleden op maandag 14-03-1927 in Eestrum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 4 dagen oud [bron: www.genlias.nl].

 


213 Leentje Wijmenga is geboren op zondag 23-05-1897 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), dochter van Jan Roels Wijmenga (zie 105) en Johanna Uitzes Tjeerdsma. Leentje is overleden omstreeks 1965, ongeveer 68 jaar oud. Zij is begraven in Witmarsum (Wonseradeel) (Fr.), Kerk. Leentje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 09-12-1921 in Smallingerland (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Sietze van der Veen, 31 jaar oud. Sietze is geboren op woensdag 16-07-1890 in Opeinde (Smallingerland) (Fr.), zoon van Albert Gerrits van der Veen en Hinke Sietzes Reitsma. Sietze is overleden omstreeks 1956, ongeveer 66 jaar oud. Hij is begraven in Witmarsum (Wonseradeel) (Fr.), Kerk.


214 Maaike Wijmenga is geboren op zondag 11-11-1900 in Smallingerland (Fr.), dochter van Jan Roels Wijmenga (zie 105) en Johanna Uitzes Tjeerdsma. Maaike is overleden op maandag 27-10-1975 in Tzum (Franekeradeel) (Fr.), 74 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 31-10-1975 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk. Maaike trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 14-05-1925 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Jan Romkes de Vries, 25 jaar oud. Jan is geboren op zondag 22-10-1899 in Tietjerksteradeel (Fr.), zoon van Romke Johannes de Vries en Teetske Hulshoff. Jan is overleden op vrijdag 04-12-1981 in Noordbergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 82 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 09-12-1981 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.


Kinderen van Maaike en Jan:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

4 Johanna de Vries, geboren op donderdag 13-12-1928. Johanna is overleden op dinsdag 11-03-2003, 74 jaar oud. Zij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.

5 Teetske de Vries, geboren op maandag 28-04-1930. Teetske is overleden op woensdag 29-04-1931 in Tietjerksteradeel (Fr.), 1 jaar oud. Zij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.

6 Jan Theunis de Vries, geboren op maandag 28-02-1938. Jan is overleden op vrijdag 01-12-2000, 62 jaar oud. Hij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.

 


215 Marten Cathrinus Heidstra is geboren op vrijdag 24-09-1880 in Wirdum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl], zoon van Cathrinus Heidstra (zie 108) en Pietertje Martens van der Wal. Marten is overleden op zaterdag 22-12-1945 in Wirdum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.), 65 jaar oud. Hij is begraven in Wirdum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.), Kerk. Marten trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 30-05-1903 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Hettje Jans Wijmenga, 27 jaar oud. Zie 119 voor persoonsgegevens van Hettje.

 

Kinderen van Marten en Hettje: zie 119.


216 Anne Alberts Sikkema is geboren op zaterdag 24-11-1883 in Veenwouden (Dantumadeel) (Fr.), zoon van Albert Tjipkes Sikkema en Trijntje Gerrits Wijmenga (zie 109). Anne is overleden op donderdag 14-05-1942 in Aalsmeer (NH.), 58 jaar oud. Anne trouwde met Trijntje van der Weij. Trijntje is overleden.


217 Trijntje Reinders Wijmenga is geboren op maandag 17-02-1890 in Giekerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Reinder Gerrits Wijmenga (zie 111) en Taetske Gjalts de Vries. Trijntje is overleden op zaterdag 15-05-1976, 86 jaar oud. Zij is begraven in Drachten, Noorder Begraafplaats. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 18-05-1911 in Smallingerland (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Theunis Hoff, 24 jaar oud. Theunis is geboren op zondag 20-02-1887 in Drachten (Smallingerland) (Fr.). Theunis is overleden op donderdag 13-03-1930 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 43 jaar oud.


218 Minke Reinders Wijmenga is geboren op zaterdag 30-09-1893 in Giekerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Reinder Gerrits Wijmenga (zie 111) en Taetske Gjalts de Vries. Minke is overleden op dinsdag 23-02-1960 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 66 jaar oud. Zij is begraven in Drachten, Zuider Begraafplaats. Minke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 08-05-1915 [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Gaatze Douwes de Vries, 25 jaar oud. Gaatze is geboren op woensdag 13-11-1889. Gaatze is overleden op dinsdag 18-02-1947 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 57 jaar oud. Hij is begraven in Drachten, Zuider Begraafplaats.


Kind van Minke en Gaatze:

 

1 Niet publiceren.

 


219 Gerrit Reinders Wijmenga is geboren op zondag 30-09-1900 in Rijperkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Reinder Gerrits Wijmenga (zie 111) en Taetske Gjalts de Vries. Gerrit is overleden op maandag 03-04-1972 in Leeuwarden (Fr.), 71 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 07-04-1972 in Giekerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Gerrit trouwde, 20 jaar oud, op zondag 13-02-1921 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Froukje Reitsma, 19 jaar oud. Froukje is geboren op zondag 23-06-1901 in Rijperkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Rinze Sytzes Reitsma en Akke Doeyes van der Meer. Froukje is overleden op woensdag 06-09-1989 in Leeuwarden (Fr.), 88 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Zij is begraven op maandag 11-09-1989 in Giekerk (Tietjerksteradeel) (Fr.).


Kinderen van Gerrit en Froukje:

 

1 Reinder Wijmenga, geboren op zaterdag 03-09-1921 in Rijperkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 311.

2 Rinze Wijmenga, geboren op maandag 06-11-1922 in Tietjerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Rinze is overleden op zaterdag 04-08-1984 in Ravenne, Italië, 61 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 11-08-1984 in Giekerk (Tietjerksteradeel) (Fr.).

3 Akke Wijmenga, geboren op woensdag 02-04-1924 in Oldekerk. Akke is overleden op zondag 13-11-1988 in Akkrum (Boornsterhem) (Fr.), 64 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Zij is gecremeerd op woensdag 16-11-1988 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.). Akke bleef ongehuwd.

4 Gjalt Sijtze Wijmenga, geboren op zondag 03-05-1931 in Rijperkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.). Gjalt is overleden op zondag 07-06-1931 in Oudkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), 1 maand oud.

 


220 Gjalt Theunis Wijmenga is geboren op zaterdag 15-06-1907 in Rijperkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Reinder Gerrits Wijmenga (zie 111) en Taetske Gjalts de Vries. Gjalt is overleden. Gjalt trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 07-05-1931 in Murmerwoude (Dantumadeel) (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Antje van der Meer, 24 jaar oud. Antje is geboren op donderdag 24-01-1907 in Akkerwoude (Dantumadeel) (Fr.). Antje is overleden.


Kind van Gjalt en Antje:

 

1 Niet publiceren.

 


221 Anna Wijmenga is geboren op vrijdag 31-03-1905 in Recklinghausen, Erkenswich, Duitsland, dochter van Jan Jans Wijmenga (zie 113) en Sjoukje Tietes Jansma. Anna is overleden. Anna trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 30-11-1933 met Johannes Bijlsma.


222 Bartele Reitsma is geboren op zaterdag 03-01-1885 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Rinse Barteles Reitsma en Aaltje Jans Wijmenga (zie 114). Bartele is overleden op woensdag 15-02-1950 in Ferwerderadeel (Fr.), 65 jaar oud. Bartele trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 23-08-1910 in Ferwerderadeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Maaike Galema, 25 jaar oud. Maaike is geboren op vrijdag 05-06-1885 in Hallum (Ferwerderadeel) (Fr.), dochter van Petrus Dirks Galema en Sjoukje Pieters Reitsma. Maaike is overleden op maandag 18-12-1950 in Ferwerderadeel (Fr.), 65 jaar oud.


223 Jan Klaas Wijmenga is geboren omstreeks 1897 in Diepenveen (Ov.), zoon van Klaas Jans Wijmenga (zie 115) en Wytske Boomsma. Jan is overleden. Jan:

(1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op donderdag 16-11-1916 in Amsterdam (NH.) [bron: www.genlias.nl] met Geertruida Gesina Antonia van Lieshout, ongeveer 29 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1887 in Alkmaar (NH.), dochter van Anthonius Franciscus van Lieshout en Geesje de Boer. Geertruida is overleden. Geertruida trouwde voorheen op woensdag 18-02-1903 in Amsterdam (NH.) [bron: www.genlias.nl] met Franciscus Hendricus Uleman (geb. ±1877). Dit huwelijk werd ontbonden op dinsdag 18-08-1914 in Amsterdam (NH.).

(2) trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op woensdag 02-04-1919 in Amsterdam (NH.) [bron: www.genlias.nl] met Geertruida Maria van Lieshout, ongeveer 28 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1891 in Alkmaar (NH.), dochter van Anthonius Franciscus van Lieshout en Geesje de Boer. Geertruida is overleden. Geertruida is weduwe van Abraham de Gast (geb. ±1889), met wie zij trouwde op donderdag 18-09-1913 in Amsterdam (NH.) [bron: www.genlias.nl].


224 Baukje Bruinsma is geboren op vrijdag 09-11-1900 in Leeuwarden (Fr.), dochter van Willem Bruinsma en Roeltje Jans Wijmenga (zie 116). Baukje is overleden. Baukje trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 29-03-1928 in Amsterdam (NH.) [bron: www.genlias.nl] met Gerrit Hendrik Carel Hooft, ongeveer 28 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1900 in Amsterdam (NH.), zoon van Niet publiceren en Niet publiceren. Gerrit is overleden.


Kind van Baukje en Gerrit:

 

1 Niet publiceren.

 


225 Niet publiceren, zoon van Gerrit Jans Wijmenga (zie 117) en Janke de Vries. Hij begon een relatie met Niet publiceren.


226 Sijke Wijmenga is geboren op woensdag 03-02-1897 in Echten (Gemeente Ruinen) [bron: www.genlias.nl], dochter van Gerrit Jans Wijmenga (zie 117) en Janke de Vries. Sijke is overleden. Sijke trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 16-05-1918 [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Roelf Marius Renger, 24 jaar oud. Roelf is geboren op maandag 22-01-1894 in Smallingerland (Fr.). Roelf is overleden.


Kind van Sijke en Roelf:

 

1 Minnie Janna Renger, geboren op dinsdag 31-07-1928 in Irnsum (Boornsterhem) (Fr.). Volgt 312.

 


227 Jan Wijmenga is geboren op vrijdag 15-04-1898 in Echten (Gemeente Ruinen), zoon van Gerrit Jans Wijmenga (zie 117) en Janke de Vries. Jan is overleden.

Beroep:

 

 

Spoorwegambtenaar

 

 

Jan trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 18-03-1920 in Aalsmeer (NH.) [bron: www.genlias.nl] met Niesje van der Zwaard, 20 jaar oud. Niesje is geboren op zaterdag 09-09-1899 in Aalsmeer (NH.), dochter van Niet publiceren en Niet publiceren. Niesje is overleden.


228 Baukje Wijmenga is geboren op zondag 21-05-1899 in Scheemda (Gr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl], dochter van Gerrit Jans Wijmenga (zie 117) en Janke de Vries. Baukje is overleden op vrijdag 04-09-1964 in Hijum (Leeuwarderadeel) (Fr.), 65 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Zij is begraven op dinsdag 08-09-1964 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Baukje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 24-05-1924 in Tzummarum (Franekeradeel) (Fr.) met Jouke Jouwert Jouwersma, 24 jaar oud. Jouke is geboren op dinsdag 02-01-1900 in Tzummarum (Franekeradeel) (Fr.). Jouke is overleden op donderdag 22-04-1982 in Leeuwarden (Fr.), 82 jaar oud. Hij is begraven op maandag 26-04-1982 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.).


Kinderen van Baukje en Jouke:

 

1 Kornelis (Kees) Jouwersma, geboren op maandag 30-08-1926 in Minnertsga (Het Bildt) (Fr.). Volgt 313.

2 Janke Jouwersma, geboren op donderdag 01-09-1927 in Minnertsga (Het Bildt) (Fr.). Volgt 314.

 


229 Aaltje Wijmenga is geboren op woensdag 06-11-1901 in Marrum (Ferwerderadeel) (Fr.), dochter van Gerrit Jans Wijmenga (zie 117) en Janke de Vries. Aaltje is overleden op zondag 13-03-1977, 75 jaar oud. Zij is begraven in Borculo (Gld.), Oude begraafplaats. Aaltje trouwde met Hendrik Jan Bouwmeester. Hendrik is geboren op zaterdag 01-08-1903. Hendrik is overleden op zaterdag 09-01-1999, 95 jaar oud. Hij is begraven in Borculo (Gld.), Oude begraafplaats.


Kind van Aaltje en Hendrik:

 

1 Gerrit Bouwmeester, geboren op zaterdag 26-09-1936 in Borculo (Gld.). Gerrit is overleden op donderdag 17-12-1936 in Borsculo (Gld), 2 maanden oud. Hij is begraven op maandag 21-12-1936 in Borculo (Gld.), Oude begraafplaats.

 


230 Sikko Wijmenga is geboren op dinsdag 07-07-1903 in Ternaard (Dongeradeel) (Fr.), zoon van Gerrit Jans Wijmenga (zie 117) en Janke de Vries. Sikko is overleden. Sikko trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 26-07-1928 in Alkmaar (NH.) [bron: Digitale stamboom Den Haag] met Fokeltje Friedt, 24 jaar oud. Fokeltje is geboren op woensdag 18-11-1903 in Alkmaar (NH.). Fokeltje is overleden.


231 Annelies Wyminga is geboren op woensdag 19-05-1943 in Hommerts (Sneek) (Fr.), dochter van Abraham Willem Wijmenga (zie 128) en Jantina Hendrika (Tini) Thomas. Annelies is overleden op donderdag 16-09-2010 in Bussum, 67 jaar oud [bron: www.online-familieberichten.nl]. Zij is gecremeerd op vrijdag 24-09-2010 in Bilthoven, Crematorium Den en Rust. Annelies trouwde met Karel Lodewijk Roskam. Karel is geboren op zaterdag 07-03-1931 in Amsterdam (NH.). Karel is overleden op zondag 17-01-2010 in Hilversum (NH.), 78 jaar oud. Hij is gecremeerd op zaterdag 23-01-2010 in Bilthoven, Crematorium Den en Rust.


Kind van Annelies en Karel:

 

1 Marjolein Roskam, geboren op zondag 27-04-1969. Marjolein is overleden op maandag 28-06-1993, 24 jaar oud (oorzaak: verkeersongeval).

Notitie bij Marjolein: Marjolein Roskam was pas 24 jaar toen zij in juni 1993 omkwam bij een verkeersongeluk. Ze studeerde Psychologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en wilde na haar studie gaan werken met getraumatiseerde kinderen in Zuid- en Zuidelijk Afrika.
Ze had dit besluit genomen toen ze samen met haar ouders en haar zusje Caroline een bezoek bracht aan een vluchtelingenkamp in Zimbabwe. Om toch iets van haar toekomstplannen te realiseren, werd een jaar later, in 1994, het Marjolein Roskam Fonds opgericht.

 


232 Agatha Margaretha Wijmenga is geboren op vrijdag 25-09-1925 in Rotterdam (ZH.), dochter van Jan Binnes Wijmenga (zie 137) en Margaretha Johanna Zwolle. Agatha trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 24-09-1948 in Den Haag (ZH.) [bron: www.cbg.nl] met Johannes M. Wybenga.


233 Swaantje Wijmenga is geboren op zondag 04-11-1928 in Rotterdam (ZH.) [bron: www.cbg.nl], dochter van Jan Binnes Wijmenga (zie 137) en Margaretha Johanna Zwolle. Swaantje is overleden op zaterdag 20-09-2008 in Leeuwarden (Fr.), 79 jaar oud [bron: www.mensenlinq.nl]. Zij is gecremeerd op woensdag 24-09-2008 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.). Swaantje begon een relatie met Niet publiceren.


Kinderen van Swaantje en Niet publiceren:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

 


234 Binne Jan Wijmenga is geboren op zondag 08-06-1924 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Ate Binnes Wijmenga (zie 138) en Trijntje Antonides. Binne is overleden op dinsdag 12-06-2001 in Groningen (Gr.), 77 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 16-06-2001 in Haren (Gr.), Begraafplaats Harenerhof. Binne trouwde met Nynke (Nini) de la Ferté. Nini is geboren op zondag 01-07-1923 in Harlingen (Fr.). Nini is overleden op donderdag 20-07-2006 in Groningen (Gr.), 83 jaar oud. Zij is begraven in Haren (Gr.), Begraafplaats de Eshof.


235 Luutzen Franciscus (Luut) Wymenga is geboren op donderdag 14-01-1926 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Ate Binnes Wijmenga (zie 138) en Trijntje Antonides. Luut trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 16-10-1951 in Leek (Gr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Gretha Froukje Klijnsma.


236 Jan Hendrik Wijmenga is geboren op vrijdag 14-10-1927 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Ate Binnes Wijmenga (zie 138) en Trijntje Antonides.

Beroep:

 

 

Huisarts, chirurg

 

 

Jan trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 21-12-1955 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Fokje Veltman, 31 jaar oud. Fokje is geboren op donderdag 27-12-1923 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Dirk Veltman en Wietske Buursma.


237 Pieter Ates Wijmenga is geboren op vrijdag 07-03-1930 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Ate Binnes Wijmenga (zie 138) en Trijntje Antonides. Pieter is overleden op zaterdag 27-10-1984 in Metslawier (Dongeradeel) (Fr.), 54 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 31-10-1984 in Metslawier, begraafplaats aan de Reidswal. Pieter trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 09-12-1958 in Metslawier (Dongeradeel) (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Annechien Hendrika Brons, 32 jaar oud. Annechien is geboren op zaterdag 17-04-1926 in Groningen (Gr.). Annechien is overleden op woensdag 05-10-2011 in Ootmarsum, 85 jaar oud [bron: www.mensenlinq.nl]. Zij is begraven op maandag 10-10-2011 in Metslawier, begraafplaats aan de Reidswal.

Beroep:

 

 

Huisarts (Ze was huisarts van 1961-1993 te Metslawier)

 

 


238 Roel Wijmenga is geboren op woensdag 07-02-1917 in Apeldoorn (Gld.), zoon van Roel Wijmenga (zie 144) en Wilhelmina Jansonius. Roel is overleden op zaterdag 05-12-1959 in Vancouver BC, Canada, 42 jaar oud [bron: www.familysearch.org]. Roel trouwde met Hiske Trijntje Terpsma.

Notitie bij het huwelijk van Roel en Hiske: Familie woont in de omstreken van Vancouver

Hiske is geboren op zaterdag 09-12-1922 in Franeker (Fr.). Hiske is overleden.


239 Willem Wijmenga is geboren op maandag 30-04-1923, zoon van Anton Wijmenga (zie 145) en Naatje Schreuder. Willem is overleden op woensdag 24-10-1990, 67 jaar oud. Hij is begraven in Wenum (gem. Apeldoorn)(Gld.), klasse 3, graf 1273. Willem trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 22-11-1950 in Apeldoorn (Gld.) [bron: www.cbg.nl] met Elizabeth (Ellie) Kool.


240 Roelof Folkert Wijmenga is geboren op dinsdag 07-07-1925, zoon van Anton Wijmenga (zie 145) en Naatje Schreuder. Roelof is overleden op maandag 25-09-1989, 64 jaar oud. Hij is begraven in Bilthoven, begraafplaats Brandenburg. Roelof begon een relatie met Niet publiceren.


241 Theunis Wijmenga is geboren op vrijdag 15-10-1926 in Leeuwarden (Fr.), zoon van Roel Theunis Wijmenga (zie 156) en Trijntje (Tine) de Hoop. Theunis trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 24-09-1953 in Drachten (Smallingerland) (Fr.) met Neeltje Bosma, 26 jaar oud. Neeltje is geboren op zondag 24-04-1927 in Drachten (Smallingerland) (Fr.).


242 Niet publiceren, dochter van Harmen Haagsma en Janke Wijmenga (zie 157). Zij begon een relatie met Niet publiceren.


Kinderen van Niet publiceren en Niet publiceren:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

4 Niet publiceren.

 


243 Jacob Haagsma is geboren op zaterdag 19-02-1921, zoon van Harmen Haagsma en Janke Wijmenga (zie 157). Jacob is overleden op donderdag 17-01-2002 in Rockanje (ZH.), 80 jaar oud. Jacob begon een relatie met Niet publiceren.


Kind van Jacob en Niet publiceren:

 

1 Niet publiceren.

 


244 Bauke Uiltje Haagsma is geboren op maandag 24-09-1928 in Abbega (Wymbritseradeel) (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl], zoon van Harmen Haagsma en Janke Wijmenga (zie 157). Bauke is overleden op dinsdag 29-05-1979 in Doetinchem (Gld.), 50 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 02-06-1979 in Doetinchem, Begraafplaats Kommendijk. Bauke begon een relatie met Niet publiceren.


Kinderen van Bauke en Niet publiceren:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

4 Niet publiceren.

 


245 Jacob Roels (Jaap) Wijmenga is geboren op donderdag 23-02-1922 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl], zoon van Roel Jacobus Wijmenga (zie 160) en Dieke Wybrens Hoekstra (zie 294). Jaap is overleden op maandag 25-08-1997 in Veenwouden (Dantumadeel) (Fr.), 75 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 29-08-1997 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk. Jaap trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 19-05-1951 [bron: roland.wijmenga.com] met Metje Kooistra, 24 jaar oud. Metje is geboren op donderdag 20-01-1927 in Opeinde (Smallingerland) (Fr.). Metje is overleden op dinsdag 25-09-2012 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 85 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 29-09-2012 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.


246 Hermania Maria Wijmenga is geboren op zaterdag 01-11-1924 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Roel Jacobus Wijmenga (zie 160) en Dieke Wybrens Hoekstra (zie 294). Hermania trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 25-05-1949 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.) [bron: www.cbg.nl] met Rode J. Veltman, 31 jaar oud. Rode is geboren op dinsdag 26-02-1918. Rode is overleden op maandag 29-11-2004 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 86 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 03-12-2004 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hermania en Rode bleven kinderloos.


247 Aukje Wijmenga is geboren op maandag 16-04-1928 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Theunis Jacobs Wijmenga (zie 162) en Rigtje Ruurds Sijtema. Aukje is overleden op woensdag 11-03-1998 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 69 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Zij is begraven op maandag 16-03-1998 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk. Aukje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 28-05-1953 met Klaas Schriemer, 26 jaar oud. Klaas is geboren op donderdag 16-09-1926 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), zoon van Oene Schriemer en Ida Bos. Klaas is overleden op zondag 06-03-2011 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 84 jaar oud [bron: www.mensenlinq.nl]. Hij is begraven op vrijdag 11-03-2011 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.


248 Jacob (Jaap) Wijmenga is geboren op maandag 05-03-1934 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Theunis Jacobs Wijmenga (zie 162) en Rigtje Ruurds Sijtema. Jaap is overleden op donderdag 08-11-2001 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 67 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 13-11-2001 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.).

Beroep:

 

 

Veehouder

 

 


Kind van Jaap uit onbekende relatie:

 

1 Wiepke Pieter Wijmenga, geboren op maandag 31-07-1972 in Drachten (Smallingerland) (Fr.). Wiepke is overleden op vrijdag 25-08-1972 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 25 dagen oud. Hij is begraven in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.

 


249 Japke Wijmenga is geboren omstreeks 1905, dochter van Roel Jans Wijmenga (zie 165) en Antje Jans Mulder. Japke is overleden in 10-1995 in Smallingerland (Fr.), ongeveer 90 jaar oud. Japke begon een relatie met Niet publiceren.


250 Jan R. Wijmenga is geboren op dinsdag 02-07-1907, zoon van Roel Jans Wijmenga (zie 165) en Antje Jans Mulder. Jan is overleden op vrijdag 30-10-1970, 63 jaar oud. Hij is begraven in Oudega (Smallingerland) (Fr.), Kerk. Jan trouwde met Geertje Jelsma. Geertje is geboren op dinsdag 12-02-1907. Geertje is overleden op donderdag 04-01-1996 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 88 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 09-01-1996 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), Kerk.


251 Klaas Wijmenga is geboren op zaterdag 04-11-1911 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), zoon van Roel Jans Wijmenga (zie 165) en Antje Jans Mulder. Klaas is overleden op donderdag 10-04-1986 in Groningen (Gr.), 74 jaar oud. Hij is begraven op maandag 14-04-1986 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), Kerk.

Beroep:

 

 

Veehouder, slager

 

 

Klaas trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 11-03-1932 in Smallingerland (Fr.) met Trijntje de Boer, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op zondag 27-03-1910 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), dochter van Niet publiceren en Niet publiceren. Trijntje is overleden op zaterdag 25-06-1977 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), 67 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Zij is begraven op woensdag 29-06-1977 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), Kerk.


Kinderen van Klaas en Trijntje:

 

1 Leentje Wijmenga, geboren op zondag 03-07-1932 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Volgt 315.

2 Roel Wijmenga, geboren op maandag 13-11-1933 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Volgt 316.

 


252 Trijntje Wijmenga is geboren op zondag 20-03-1898 in Boornbergum (Smallingerland) (Fr.), dochter van Jan Jans Wijmenga (zie 166) en Riemkje Drenth. Trijntje is overleden op dinsdag 23-07-1985 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 87 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 26-07-1985 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.). Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 10-05-1919 in Smallingerland (Fr.) met Haaije van der Heide, 26 jaar oud. Haaije is geboren op zaterdag 17-09-1892 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), zoon van Roel van der Heide en Fokje Bruinsma. Haaije is overleden op zondag 16-12-1973 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf) (Fr.), 81 jaar oud. Hij is gecremeerd in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.).


Kinderen van Trijntje en Haaije:

 

1 Niet publiceren. Volgt 317.

2 Niet publiceren. Volgt 318.

3 Roel van der Heide, geboren op donderdag 19-01-1922 in Veenhoop (Smallingerland) (Fr.). Volgt 319.

 


253 Japke Wijmenga is geboren op woensdag 10-10-1900 in Boornbergum (Smallingerland) (Fr.), dochter van Jan Jans Wijmenga (zie 166) en Riemkje Drenth. Japke is overleden op dinsdag 07-11-1944 in Heerenveen (Fr.), 44 jaar oud. Zij is begraven in Oudega (Smallingerland) (Fr.), Kerk. Japke trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 04-05-1923 in Smallingerland (Fr.) met Bernardus S. Douma, 24 jaar oud. Bernardus is geboren op zondag 30-10-1898 in Nijega (Smallingerland) (Fr.). Bernardus is overleden op dinsdag 12-11-1974 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 76 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is begraven op zaterdag 16-11-1974 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), Kerk. Bernardus trouwde later omstreeks 1949 met A. Bijlsma.


Kinderen van Japke en Bernardus:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

4 Riemkje Douma, geboren op zondag 13-04-1924 in Veenhoop (Smallingerland) (Fr.). Riemkje is overleden op vrijdag 18-10-2002 in Nijbeets (Opsterland) (Fr.), 78 jaar oud. Zij is begraven in Oud Beets (Opsterland) (Fr.).

 


254 Anna Wijmenga is geboren op maandag 29-12-1902 in Boornbergum (Smallingerland) (Fr.), dochter van Jan Jans Wijmenga (zie 166) en Riemkje Drenth. Anna is overleden op zaterdag 10-06-1967 in Heerenveen (Fr.), 64 jaar oud. Zij is begraven in Terband (Heerenveen) (Fr.). Anna trouwde met Sjouke Oosterwoud. Sjouke is geboren op zaterdag 01-01-1898 in Smallingerland (Fr.), zoon van Atze Oosterwoud en Iemkje Bos. Sjouke is overleden op maandag 23-10-1972 in Oosterwolde ( Ooststellingwerf) (Fr.), 74 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is begraven op donderdag 26-10-1972 in Terband (Heerenveen) (Fr.).


Kinderen van Anna en Sjouke:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

 


255 Albert Wijmenga is geboren op maandag 24-10-1904 in Boornbergum (Smallingerland) (Fr.), zoon van Jan Jans Wijmenga (zie 166) en Riemkje Drenth. Albert is overleden op zondag 06-03-1983 in Nijega (Smallingerland) (Fr.), 78 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 09-03-1983 in Beetsterzwaag, algemene begraafplaats. Albert trouwde met Tjitske de Jong. Tjitske is geboren op zondag 18-10-1908. Tjitske is overleden op vrijdag 25-02-1994 in Nijega (Smallingerland) (Fr.), 85 jaar oud. Zij is begraven in Beetsterzwaag, algemene begraafplaats.


Kinderen van Albert en Tjitske:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

 


256 Janna Wijmenga is geboren op vrijdag 14-06-1907 in Boornbergum (Smallingerland) (Fr.), dochter van Jan Jans Wijmenga (zie 166) en Riemkje Drenth. Janna is overleden op zondag 17-02-2002 in Leeuwarden (Fr.), 94 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 21-02-2002 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.). Janna trouwde met Romke B. van der Wal. Romke is geboren omstreeks 1908. Romke is overleden op woensdag 13-01-1988 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), ongeveer 80 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 18-01-1988 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.).


Kinderen van Janna en Romke:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

4 Niet publiceren.

 


257 Riemkje Wijmenga is geboren op dinsdag 21-12-1909 in Boornbergum (Smallingerland) (Fr.), dochter van Jan Jans Wijmenga (zie 166) en Riemkje Drenth. Riemkje is overleden op woensdag 20-08-2003 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 93 jaar oud. Zij is gecremeerd op zaterdag 23-08-2003 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.). Riemkje trouwde [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Sibbele Douma. Sibbele is geboren op zaterdag 03-03-1906 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), zoon van Heerco Bernardus Douma en Jitske Hendriks Welling. Sibbele is overleden op maandag 25-08-1969 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), 63 jaar oud. Hij is gecremeerd op donderdag 28-08-1969 in Groningen (Gr.).


Kind van Riemkje en Sibbele:

 

1 Heerco Douma, geboren op vrijdag 05-05-1933 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Heerco is overleden op woensdag 16-04-2003 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 69 jaar oud.

 


258 Bintje Wijmenga is geboren op vrijdag 29-10-1915 in Boornbergum (Smallingerland) (Fr.), dochter van Jan Jans Wijmenga (zie 166) en Riemkje Drenth. Bintje is overleden op zondag 27-06-2010 in Boornbergum (Smallingerland) (Fr.), 94 jaar oud [bron: www.mensenlinq.nl]. Zij is gecremeerd op woensdag 30-06-2010 in Opeinde (Smallingerland) (Fr.), crematorium Wâldhôf. Bintje trouwde, ongeveer 19 jaar oud, omstreeks 1934 met Gerke Kuipers, ongeveer 24 jaar oud. Gerke is geboren omstreeks 1910. Gerke is overleden op dinsdag 25-07-1978 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), ongeveer 68 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is gecremeerd op vrijdag 28-07-1978 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.).


Kind van Bintje en Gerke:

 

1 Auke Kuipers, geboren op zondag 15-07-1934. Volgt 320.

 


259 Aaltje Wijmenga is geboren op dinsdag 04-02-1908 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Tinus Jans Wijmenga (zie 168) en Tietje Sybrens Algersma. Aaltje is overleden op vrijdag 16-03-1973 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 65 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Zij is begraven op dinsdag 20-03-1973 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Aaltje trouwde, 26 jaar oud, op zondag 06-05-1934 [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Minne Huizinga, 28 jaar oud. Minne is geboren op dinsdag 24-04-1906. Minne is overleden op maandag 29-09-1986 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 80 jaar oud.


Kinderen van Aaltje en Minne:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

 


260 Japke Wijmenga is geboren op vrijdag 13-08-1909 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Tinus Jans Wijmenga (zie 168) en Tietje Sybrens Algersma. Japke is overleden op maandag 12-11-1979 in Surhuisterveen (Achtkarspelen) (Fr.), 70 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 16-11-1979 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Japke trouwde, 24 jaar oud, op zondag 06-05-1934 [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Haaije Wouda, 28 jaar oud. Haaije is geboren op vrijdag 22-12-1905. Haaije is overleden op dinsdag 27-06-1989 in Surhuisterveen (Achtkarspelen) (Fr.), 83 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 01-07-1989 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.).


Kinderen van Japke en Haaije:

 

1 Niet publiceren.

2 Jeen Wouda, geboren omstreeks 1942. Jeen is overleden op vrijdag 02-05-1986 in Eindhoven, ongeveer 44 jaar oud.

 


261 Antje Wijmenga is geboren op woensdag 08-01-1913 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Tinus Jans Wijmenga (zie 168) en Tietje Sybrens Algersma. Antje is overleden op donderdag 23-09-2010 in Drachten (Smallingerland)(Fr.), 97 jaar oud. Zij is gecremeerd op maandag 27-09-2010 in Opeinde (Smallingerland) (Fr.), crematorium Wâldhôf. Antje trouwde, 53 jaar oud, op donderdag 31-03-1966 in Sneek (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Sjoerd Poortema, 47 jaar oud. Sjoerd is geboren op zondag 02-02-1919 in Woudsend (Fr.). Sjoerd is overleden op dinsdag 01-04-2003 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 84 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is gecremeerd op zaterdag 05-04-2003 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.). Antje en Sjoerd bleven kinderloos.


262 Sijbren Wijmenga is geboren op donderdag 10-06-1915 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Tinus Jans Wijmenga (zie 168) en Tietje Sybrens Algersma. Sijbren is overleden op donderdag 19-09-2002 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 87 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 23-09-2002 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.). Sijbren trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 01-12-1938 met Antje Laanstra, 20 jaar oud. Antje is geboren op dinsdag 05-11-1918 in Drachten (Smallingerland) (Fr.). Antje is overleden op zondag 01-11-1998 in Leeuwarden (Fr.), 79 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Zij is gecremeerd op vrijdag 06-11-1998 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.).


Kind van Sijbren en Antje:

 

1 Tinus Wijmenga, geboren op woensdag 06-10-1943 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Tinus is overleden op dinsdag 25-11-1986 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 43 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is gecremeerd op zaterdag 29-11-1986 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.).

 


263 Jan Wijmenga is geboren op donderdag 06-02-1919 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Tinus Jans Wijmenga (zie 168) en Tietje Sybrens Algersma. Jan is overleden op zondag 30-01-1994 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 74 jaar oud. Jan:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 09-01-1947 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Wietsche Jansma, 24 jaar oud. Wietsche is geboren op zaterdag 01-04-1922. Wietsche is overleden op zondag 02-12-1962 in Leeuwarden (Fr.), 40 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Zij is begraven in Opeinde (Smallingerland) (Fr.).

(2) trouwde, minstens 43 jaar oud, na 1962 met Jitske (Jitty) van der Meij, minstens 36 jaar oud. Jitty is geboren op dinsdag 27-07-1926, dochter van Klaas van der Meij en Aagje Gooitske Wielinga.


Kind van Jan en Wietsche:

 

1 Tinus Wijmenga, geboren op maandag 30-01-1950 in Leeuwarden (Fr.). Tinus is overleden op dinsdag 07-02-1950 in Leeuwarden (Fr.), 8 dagen oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl].

 


264 Minze Jans Wijmenga is geboren op donderdag 02-09-1926 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Tinus Jans Wijmenga (zie 168) en Tietje Sybrens Algersma. Minze is overleden op dinsdag 18-07-2006 in Hallum (Ferwerderadeel) (Fr.), 79 jaar oud [bron: www.mensenlinq.nl]. Minze begon een relatie met Niet publiceren.


265 Jan Wijmenga is geboren op maandag 10-11-1919 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Gerrit Jans Wijmenga (zie 172) en Hiltje Wiebes Mulder. Jan is overleden op woensdag 28-12-1994 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 75 jaar oud. Hij is begraven op maandag 02-01-1995 in Nijega (Smallingerland) (Fr.), kerk. Jan begon een relatie met Niet publiceren.


266 Jan Romkes Wijmenga is geboren op zondag 04-01-1931 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Romke Jans Wijmenga (zie 173) en Froukje Jantje Brouwer. Jan is overleden op maandag 11-07-1988 in Sneek (Fr.), 57 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is gecremeerd op donderdag 14-07-1988 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.). Jan trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 16-08-1956 met Hiltje (Hilly) Mud. Hilly is een dochter van Niet publiceren en Niet publiceren.


267 Romke Roels Wijmenga is geboren op woensdag 23-03-1904 in Oudebildtzijl, zoon van Roel Romkes Wijmenga (zie 174) en Jacobje Kornelis Bierma. Romke is overleden op maandag 26-08-1963 in Leeuwarden (Fr.), 59 jaar oud. Hij is gecremeerd op donderdag 29-08-1963 in Groningen (Gr.). Romke trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 31-05-1928 [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Heiltje Bouma, 31 jaar oud. Heiltje is geboren op zondag 07-06-1896. Heiltje is overleden op maandag 30-05-1988 in Leeuwarden (Fr.), 91 jaar oud.


268 Tjitske (Tjik) Wijmenga is geboren op donderdag 18-10-1906 in Oudebildtzijl, dochter van Roel Romkes Wijmenga (zie 174) en Jacobje Kornelis Bierma. Tjik is overleden op vrijdag 20-04-1984 in Leeuwarden (Fr.), 77 jaar oud. Tjik trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 23-05-1929 in St. Annaparochie (Het Bildt) (Fr.) met Klaas Jans Jensma, 28 jaar oud. Klaas is geboren op woensdag 08-08-1900 in St. Jacoba Parochie (Het Bildt) (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl], zoon van Jan Klazes Jensma en Amerins Wijtske Wassenaar. Klaas is overleden op maandag 28-07-1986 in Leeuwarden (Fr.), 85 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is gecremeerd op vrijdag 01-08-1986 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.).


269 Kornelis (Kees) Wijmenga is geboren op maandag 12-04-1909 in Oudebildtzijl, zoon van Roel Romkes Wijmenga (zie 174) en Jacobje Kornelis Bierma. Kees is overleden op zaterdag 28-02-1981 in Leeuwarden (Fr.), 71 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is begraven op woensdag 04-03-1981 in Ferwerd (Ferwerderadeel) (Fr.). Kees:

(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 29-06-1933 [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Sytske van der Leij, 20 jaar oud. Sytske is geboren op woensdag 12-03-1913. Sytske is overleden op woensdag 09-05-1973 in Oudebildtzijl, 60 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 11-05-1973 in Groningen (Gr.).

(2) begon een relatie met Niet publiceren.


Kind van Kees en Sytske:

 

1 Gerlof Wijmenga, geboren op vrijdag 07-09-1934. Gerlof is overleden op dinsdag 03-06-1997, 62 jaar oud.

 


270 Harry Gerard Wijmenga is geboren op zaterdag 23-03-1918 in Den Haag (ZH.), zoon van Rommert Romkes Wijmenga (zie 175) en Ella Albertine Henriëtte Dam. Harry is overleden op maandag 03-05-1993 in Oss, 75 jaar oud. Harry trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 11-01-1944 in Voorburg met Maria Gerarda (Mary) Prins, 23 jaar oud. Mary is geboren op dinsdag 12-10-1920 in Den Haag (ZH.), dochter van Gerardus Prins en Maartje Blokdijk.


271 Eke Boukje Yvonda (Eby) Wijmenga is geboren op vrijdag 27-05-1921 in Wijdenes (NH.), dochter van Sjoerd Romkes Wijmenga (zie 177) en Maria Ida (Zus) Schotsman. Eby trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 26-08-1941 in Pontianak, Indonesië [bron: privé] met Hans Schreuder, 24 jaar oud. Hans is geboren op zaterdag 26-05-1917 in Kota Radja, Sumatra, Indonesië, zoon van Rudolph Adrianus Anton Wilhelm Schreuder en Lina Elisabeth Clara Laumann. Hans is overleden op dinsdag 23-11-1993 in Haarlem (NH.), 76 jaar oud.

Beroep:

 

 

Bankemploye

 

 


Kinderen van Eby en Hans:

 

1 Marja Irene Elisabeth (Marja) Schreuder, geboren op vrijdag 26-06-1942 in Batavia, Nederlands Indië. Marja is overleden op zondag 12-09-1948 in Megamendoeng, Indonesië, 6 jaar oud (oorzaak: verdronken).

2 Rudolph Hans Schreuder, geboren op dinsdag 21-11-1950 in Pontianak, Indonesië. Rudolph is overleden op zaterdag 16-05-1970 in Heemstede, 19 jaar oud. Rudolph bleef ongehuwd. Rudolph bleef kinderloos.

 


272 Sonja Maria Ida (Sonja) Wijmenga is geboren op vrijdag 06-10-1922 in Wijdenes (NH.), dochter van Sjoerd Romkes Wijmenga (zie 177) en Maria Ida (Zus) Schotsman. Sonja is overleden op zaterdag 04-04-2009 om 08:05 in Groningen (Gr.), 86 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 08-04-2009 in Groningen (Gr.).

Beroep:

 

 

Huisarts

 

 

Sonja trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 05-01-1950 in Leeuwarden (Fr.) [bron: privé] met Christiaan Ferdinand (Ferdi) Damstra, 27 jaar oud. Ferdi is geboren op zondag 19-02-1922 in Wierum (Dongeradeel) (Fr.), zoon van Wijbe Damstra en Gerritdina (Dina) Bergman. Ferdi is overleden op maandag 31-03-2008 om 23:15 in Groningen (Gr.), 86 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 04-04-2008 in Groningen (Gr.).

Beroep:

 

 

Anaesthesioloog

 

 


Kinderen van Sonja en Ferdi:

 

1 Gerdina Christina (Gedi) Damstra, geboren op zondag 12-02-1956 in Groningen (Gr.). Volgt 321.

2 Damstra, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 14-10-1963 in Groningen (Gr.). Hij is gecremeerd op woensdag 16-10-1963 in Groningen (Gr.).

3 Damstra, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 14-10-1963 in Groningen (Gr.). Hij is gecremeerd op woensdag 16-10-1963 in Groningen (Gr.).

 


273 Robert Syward (Rob) Wijmenga is geboren op donderdag 11-02-1926 in Leeuwarden (Fr.), zoon van Sjoerd Romkes Wijmenga (zie 177) en Maria Ida (Zus) Schotsman. Rob is overleden op vrijdag 10-06-2011 in Velserbroek (NH.), 85 jaar oud. Hij is gecremeerd op donderdag 16-06-2011 in Driehuis (NH.), Crematorium Westerveld.

Beroep:

 

 

Ingenieur

 

 

Rob trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 03-07-1951 in Leeuwarden (Fr.) [bron: privé] met Clasine Anna (Clasien) van der Schaaf, 22 jaar oud. Clasien is geboren op zondag 21-04-1929 in Leeuwarden (Fr.).


274 Bouwe Romke de With is geboren op donderdag 31-07-1924 in Leeuwarden (Fr.), zoon van Klaas de With en Trijntje Wijmenga (zie 178). Bouwe is overleden op maandag 20-11-2000 in Leeuwarden (Fr.), 76 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 24-11-2000 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.). Bouwe trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 20-01-1951 in Glasgow/Leeuwarden (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Isabel McNicol McArthur, 21 jaar oud. Isabel is geboren op vrijdag 15-11-1929 in Glasgow, Engeland. Isabel is overleden op maandag 14-11-2005 in Leeuwarden (Fr.), 75 jaar oud. Zij is gecremeerd op zaterdag 19-11-2005 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.). Isabel is weduwe van Dirk Hiemstra (1925-1949).


275 Jan Wijmenga is geboren op donderdag 29-07-1909, zoon van Uitze Jans Wijmenga (zie 209) en Grietje Wijmenga (zie 179). Jan is overleden op maandag 12-12-1988 in Ureterp (Opsterland) (Fr.), 79 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 16-12-1988 in Ureterp (Opsterland), kerk.

Notitie bij Jan: Leeuwardercourant 14-12-1988:

Ureterp. Na een kortstondige ziekte is de oud-wethouder Jan Wijmenga van Opsterland overleden. Wijmenga werd 79 jaar. Hij was van 1935 tot 1982 raadslid voor de CHU en later het CDA. Hij vertegenwoordigde na de oorlog de eerstgenoemde partij zestien jaren lang als wethouder. Jan Wijmenga was Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De rouwdienst wordt zaterdagmiddag in de hervormde kerk in Ureterp gehouden. Daarna volgt de begrafenis.

Jan trouwde, ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1938 [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Maria Roosma, ongeveer 26 jaar oud. Maria is geboren op zondag 28-01-1912 in Noordbergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Maria is overleden op donderdag 30-12-1999 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 87 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 04-01-2000 in Ureterp (Opsterland), kerk. Jan en Maria bleven kinderloos.


276 Teunis Wijmenga is geboren op dinsdag 14-02-1911 in Leeuwarderadeel (Fr.), zoon van Uitze Jans Wijmenga (zie 209) en Grietje Wijmenga (zie 179). Teunis is overleden op zaterdag 01-03-1986 in Siegerswoude (Opsterland) (Fr.), 75 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is begraven op zaterdag 05-04-1986 in Ureterp (Opsterland), kerk. Teunis trouwde met Wiepkje Haarsma. Wiepkje is geboren op zondag 30-08-1914. Wiepkje is overleden op woensdag 28-01-1998, 83 jaar oud.


Kinderen van Teunis en Wiepkje:

 

1 Niet publiceren. Volgt 322.

2 Niet publiceren. Volgt 323.

 


277 Trijntje Wijmenga is geboren op maandag 04-01-1915, dochter van Uitze Jans Wijmenga (zie 209) en Grietje Wijmenga (zie 179). Trijntje is overleden op woensdag 06-11-2002, 87 jaar oud. Zij is begraven in Ureterp (Opsterland), kerk. Trijntje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1942 met Jan Dijkstra, ongeveer 28 jaar oud. Jan is geboren op zondag 18-01-1914. Jan is overleden op donderdag 03-01-1974 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 59 jaar oud. Hij is begraven op maandag 07-01-1974 in Ureterp (Opsterland) (Fr.). Trijntje en Jan bleven kinderloos.


278 Johanna Wijmenga is geboren op maandag 21-07-1924 in Ureterp (Opsterland) (Fr.), dochter van Uitze Jans Wijmenga (zie 209) en Grietje Wijmenga (zie 179). Johanna is overleden op vrijdag 25-06-2004 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 79 jaar oud. Johanna trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 27-04-1949 in Zwartsluis (Ov.) met Jan ten Klooster, 30 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 23-01-1919 in Zwartsluis (Ov.), zoon van Niet publiceren en Niet publiceren. Jan is overleden op maandag 21-03-1983 in Zwartsluis (Ov.), 64 jaar oud.


Kinderen van Johanna en Jan:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

4 Niet publiceren.

5 Niet publiceren.

 


279 Niet publiceren, dochter van Uitze Jans Wijmenga (zie 209) en Grietje Wijmenga (zie 179). Zij begon een relatie met Marten Tellinga. Marten is geboren op maandag 25-07-1932. Marten is overleden op dinsdag 15-04-1997 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 64 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is begraven op vrijdag 18-04-1997 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), Begraafplaats de Slingerhof.


Kinderen van Niet publiceren en Marten:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Martin Tellinga, geboren op vrijdag 29-05-1970. Martin is overleden op dinsdag 28-06-1983 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 13 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is begraven op vrijdag 01-07-1983 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), Begraafplaats de Slingerhof.

 


280 R. Wijmenga, zoon van Uitze Jans Wijmenga (zie 209) en Grietje Wijmenga (zie 179). R. is overleden vóór 2000 in Canada.

Notitie bij R.: Wonen in Canada

R. begon een relatie met Niet publiceren.


281 Jan Wijmenga is geboren op zondag 22-02-1920 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Romke Jans Wijmenga (zie 180) en Gaitske van der Kooi. Jan is overleden op zondag 21-03-1965 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 45 jaar oud. Jan trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 05-08-1948 met Baukje Fennema, 27 jaar oud. Baukje is geboren op vrijdag 05-08-1921 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Folkert Fennema en Tjitske de Boer. Baukje is overleden op zondag 02-03-2008 in Leeuwarden (Fr.), 86 jaar oud [bron: www.mensenlinq.nl]. Zij is begraven op vrijdag 07-03-2008 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.).


282 Jelke Wijmenga is geboren op vrijdag 03-03-1922 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Romke Jans Wijmenga (zie 180) en Gaitske van der Kooi. Jelke is overleden op woensdag 07-11-2012 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 90 jaar oud [bron: www.mensenlinq.nl]. Hij is begraven op maandag 12-11-2012 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.). Jelke begon een relatie met Niet publiceren. Zij is een dochter van Niet publiceren en Niet publiceren.


283 Roel Wijmenga is geboren op donderdag 17-04-1924 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Romke Jans Wijmenga (zie 180) en Gaitske van der Kooi. Roel is overleden op zondag 10-10-1993 in Buitenpost (Achtkarspelen) (Fr.), 69 jaar oud. Hij is begraven in Buitenpost (Achtkarspelen) (Fr.). Roel trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 14-06-1945 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Hielkje Boetes, 19 jaar oud. Hielkje is geboren op maandag 10-08-1925 in Harkema Opeinde (Achtkarspelen) (Fr.). Hielkje is overleden op donderdag 24-09-2009, 84 jaar oud [bron: www.mensenlinq.nl].


284 Jacob Wijmenga is geboren op zaterdag 12-03-1927 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Romke Jans Wijmenga (zie 180) en Gaitske van der Kooi. Jacob is overleden op vrijdag 26-07-1991 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 64 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 31-07-1991 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), Begraafplaats de Slingerhof. Jacob trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 12-04-1956 [bron: roland.wijmenga.com] met Hiltje Wolters, 25 jaar oud. Hiltje is geboren op woensdag 25-06-1930 in Oostermeer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Hiltje is overleden op vrijdag 13-01-2006 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 75 jaar oud [bron: www.mensenlinq.nl]. Zij is begraven op woensdag 18-01-2006 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), Begraafplaats de Slingerhof.


285 Jan Wijmenga is geboren op vrijdag 16-05-1919 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roel Jans Wijmenga (zie 181) en Baukje Sybrens Douma. Jan is overleden op zaterdag 10-08-1968 in Leeuwarden (Fr.), 49 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 14-08-1968 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.

Notitie bij overlijden van Jan: Uit de Leeuwardercourant (12-08-1968):

Zaterdagmorgen is te Leeuwarden op 49 - jarige leeftijd na een ernstige ziekte overleden de heer J. Wijmenga, directeur van het huiswerkinstituut en internaat aan de Vredeman de Vriesstraat dat sinds kort na de laatste oorlog zeer vele scholieren op middelbare scholen ten dienste is geweest. Het werd in het begin geleid door mevrouw Wijmenga terwijl haar echtgenoot als kapitein bij de landmacht diende in Nederlands-Indie. Na zijn terugkeer in ons land wijdde heer Wijmenga zich geheel aan de uitbouw van zijn instituut, dat landelijke bekendheid geniet. Ook opende hij geruime tijd geleden een dergelijk instituut in Haren. De begrafenis zal woensdagmiddag plaatsvinden in de geboorteplaats van de overledene, Garijp, na een rouwdienst in de gereformeerde kerk aldaar, welke om half vier begint.

Jan trouwde met Henny Janny Vroom. Henny is geboren op woensdag 24-05-1922 in Arnhem (Gld.). Henny is overleden op maandag 13-07-2009 in Heerenveen (Fr.), 87 jaar oud [bron: www.mensenlinq.nl]. Zij is begraven op zaterdag 18-07-2009 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.


286 Hiltje Wijmenga is geboren op zaterdag 12-02-1921 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Roel Jans Wijmenga (zie 181) en Baukje Sybrens Douma. Hiltje is overleden op woensdag 18-03-1998 in Franeker (Fr.), 77 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Zij is begraven op zaterdag 21-03-1998 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk. Hiltje:

(1) trouwde met Lieuwe Lanting. Lieuwe is geboren op woensdag 22-02-1911. Lieuwe is overleden op dinsdag 07-03-1978 in Leeuwarden (Fr.), 67 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 10-03-1978 in Leeuwarden, Noorder begraafplaats.

(2) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 07-02-1946 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Tjeerd Anne Bruinsma.


Kinderen van Hiltje en Tjeerd:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Baukje Bruinsma, geboren in 04-1949 in Leeuwarden (Fr.). Baukje is overleden op dinsdag 24-12-1974 in Leeuwarden (Fr.), 25 jaar oud.

 


287 Sijbren Wijmenga is geboren op zaterdag 19-05-1923 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roel Jans Wijmenga (zie 181) en Baukje Sybrens Douma. Sijbren is overleden op vrijdag 23-12-1994 in Dalfsen (Ov.), 71 jaar oud. Hij is begraven in Welsum (Dalfsen)(Ov.), begraafplaats Oosterdalfsersteeg. Sijbren trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 24-05-1951 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl] met Aagje Augusta Vonk, 28 jaar oud. Aagje is geboren op zaterdag 24-03-1923 in Kollumerzwaag (Kollumerland) (Fr.). Aagje is overleden op vrijdag 07-01-2000 in Zwolle (Ov.), 76 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 13-01-2000 in Welsum (Dalfsen)(Ov.), begraafplaats Oosterdalfsersteeg. Sijbren en Aagje bleven kinderloos.


288 Trijntje Wijmenga is geboren op zondag 05-10-1924 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Roel Jans Wijmenga (zie 181) en Baukje Sybrens Douma. Trijntje is overleden op zondag 26-09-1971 in Leeuwarden (Fr.), 46 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 30-09-1971 in Wartena (Idaarderadeel) (Fr.). Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 11-05-1951 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Gerben Bijlsma, 25 jaar oud. Gerben is geboren op dinsdag 27-10-1925 in Wartena (Idaarderadeel) (Fr.), zoon van Arend Bijlsma en Aaltje Haijma. Gerben is overleden op vrijdag 28-07-2006 in Leeuwarden (Fr.), 80 jaar oud.


289 Romke Wijmenga is geboren op donderdag 14-01-1926 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roel Jans Wijmenga (zie 181) en Baukje Sybrens Douma. Romke is overleden op woensdag 07-08-1996 in Utrecht (Ut.), 70 jaar oud. Hij is begraven in Soest, algemene begraafplaats.


Kind van Romke uit onbekende relatie:

 

1 Antonia Cornelia (Anke) Wijmenga, geboren op vrijdag 30-01-1959 in Helmond (L.). Anke is overleden op maandag 04-06-2012 in Soest (Ut.), 53 jaar oud [bron: www.online-familieberichten.nl]. Zij is begraven op maandag 11-06-2012 in Soest, algemene begraafplaats.

 


290 Roel Wijmenga is geboren op donderdag 25-08-1927 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roel Jans Wijmenga (zie 181) en Baukje Sybrens Douma. Roel is overleden omstreeks 2004 in Canada, ongeveer 77 jaar oud.

Notitie bij Roel: Roel Wymenga, veehouder te Garijp
geb: 25 augustus 1927 te Garijp
Vertrokken naar Alberta, Canada, 3 maart 1950

Roel trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 21-06-1952 met Janke van der Veen, 25 jaar oud. Janke is geboren op vrijdag 25-02-1927 in Idaarderadeel (Fr.). Janke is overleden in 01-1996 in Red Deer, Rocky Mountain House, Alberta, Tomito, Canada, 68 jaar oud.


291 Lamkje (Lammie) Wijmenga is geboren op maandag 08-11-1926 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Romke Wijmenga (zie 184) en Janke Mud. Lammie is overleden op zondag 04-05-1997 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 70 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 07-05-1997 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.). Lammie trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 03-10-1946 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Johan (Han) Tigchelaar, 26 jaar oud. Han is geboren op vrijdag 05-03-1920 in Midlum (Harlingen) (Fr.), zoon van Sijbout Tigchelaar en Aaltje Bruinsma. Han is overleden op donderdag 17-02-1994 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), 73 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is gecremeerd op maandag 21-02-1994 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.).


292 Roel Wijmenga is geboren op zondag 20-04-1930 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Romke Wijmenga (zie 184) en Janke Mud. Roel is overleden op woensdag 05-07-1995 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 65 jaar oud. Hij is gecremeerd op zaterdag 08-07-1995 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.). Roel bleef kinderloos. Roel begon een relatie met Niet publiceren.


293 Tjitske Wijmenga is geboren op dinsdag 09-07-1929 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Roel Annes Wijmenga (zie 197) en Klaaske van der Land. Tjitske is overleden op maandag 29-01-1990 in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.), 60 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 02-02-1990 in Suawoude (Tietjerksteradeel) (Fr.). Tjitske trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 12-11-1959 met Rinze Mulder.


Kinderen van Tjitske en Rinze:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

 


294 Dieke Wybrens Hoekstra is geboren op zaterdag 21-04-1900 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Wybren Oeges Hoekstra en Hermania Maria Sibma (zie 201). Dieke is overleden op zaterdag 04-09-1993 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 93 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 08-09-1993 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk. Dieke trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 19-05-1921 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: www.genlias.nl] met Roel Jacobus Wijmenga, 23 jaar oud. Zie 160 voor persoonsgegevens van Roel.

 

Kinderen van Dieke en Roel: zie 160.


295 Reinder Wijmenga is geboren op zondag 15-02-1914 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roel Reinders Wijmenga (zie 203) en Taltje Berends Tabak. Reinder is overleden op maandag 04-03-1991 in Opeinde (Smallingerland) (Fr.), 77 jaar oud. Hij is begraven in Opeinde (Smallingerland) (Fr.). Reinder trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 02-05-1946 in Smallingerland (Fr.) met Goitske Westerbrink, 27 jaar oud. Goitske is geboren op vrijdag 10-05-1918 in Smallingerland (Fr.). Goitske is overleden op dinsdag 09-03-1993 in Opeinde (Smallingerland) (Fr.), 74 jaar oud. Zij is begraven in Opeinde (Smallingerland) (Fr.).


296 Berend Roels Wijmenga is geboren op donderdag 06-05-1915 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roel Reinders Wijmenga (zie 203) en Taltje Berends Tabak. Berend is overleden op vrijdag 28-12-1984 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), 69 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 02-01-1985 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk. Berend trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 05-05-1939 met Trijntje van der Wal, 22 jaar oud. Trijntje is geboren op zaterdag 19-08-1916 in Oudega (Smallingerland) (Fr.). Trijntje is overleden op dinsdag 15-12-1992 in Leeuwarden (Fr.), 76 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 19-12-1992 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.


Kind van Berend en Trijntje:

 

1 Jeltje Wijmenga, geboren op vrijdag 18-07-1941 in Ureterp (Opsterland) (Fr.). Jeltje is overleden op zaterdag 18-08-2007 in Leeuwarden (Fr.), 66 jaar oud [bron: www.mensenlinq.nl]. Zij is begraven op woensdag 22-08-2007 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.

 


297 Reinder (Ray) Wijmenga is geboren op donderdag 22-02-1912 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Gjalt Reinders Wijmenga (zie 206) en Grietje Riemersma. Ray is overleden op zaterdag 13-04-2002 in Saint Thomas, Canada, 90 jaar oud [bron: www.goDutch.com].

Notitie bij Ray: In juni 1947 vertrokken naar Canada

Beroep:

 

 

Veehouder

 

 

Ray trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 14-05-1936 met Sijke (Susan) Sibma, 21 jaar oud. Susan is geboren op zondag 04-10-1914 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Susan is overleden op vrijdag 31-01-1997 in Saint Thomas, Canada, 82 jaar oud.


Kinderen van Ray en Susan:

 

1 Sietske (Sady) Wijmenga, geboren op donderdag 01-04-1937 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Volgt 324.

2 Grietje (Margaret) Wijmenga, geboren op vrijdag 15-12-1944 in Sonnega (Weststellingwerf) (Fr.). Volgt 325.

 


298 Eeuwe (Joe) Wijmenga is geboren op zaterdag 21-08-1915 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Gjalt Reinders Wijmenga (zie 206) en Grietje Riemersma.

Notitie bij de geboorte van Joe: In juni 1948 naar Canada vertrokken

Joe is overleden op woensdag 24-05-2006 in St. Thomas, Ontario, Canada, 90 jaar oud.

Notitie bij Joe: Op 04-06-1948 vertrokken naar Ontario, Canada
WYMENGA, Eeuwe "Joe"
Of Saint Thomas, on Wednesday, May 24, 2006, at the Saint Thomas-Elgin General Hospital, in his 91st year. Beloved husband of Lucratia Adriane (NAGELKERKE) WYMENGA and the late Wietske (ELZINGA) WYMENGA. Dear father of George and his wife Tilly WYMENGA of Saint Thomas and Wilco and Betty WYMENGA of Strathroy and dear step-father of Angie (husband late Ray LEGROS) of Thunder Bay and Wilma and her husband Hank BEKKERING of British Columbia. Loved grandfather of Nathan and friend Crystal, Gregory, Tricia and fiancé Craig, Mark and his wife Melissa, Rebekah and partner John BROOKS, Joel and fiancée Jenn, Michael and his wife Cheryl, Kevin and his wife Jenny, Jane and her husband Mark, Eric and his wife Fabian and Ellen. Sadly missed by a number of great-grandchildren. Dear brother of Al, Roel, Op, Reen, Joukje, Meint and the late Ray, Jake and Sjouke. Also survived by a number of nieces and nephews. Eeuwe "Joe" was born in Holland on August 21, 1915, the son of the late Gjalt and Grietje (RIEMERSMA) WYMENGA. He came to Canada in 1948 and worked at Merlin Motors, Iron Foundry and then farmed. He was an original member of the First Christian Reformed Church and was active throughout his life, sang in the choir, was on Church Counsel, was involved in the London Christian School, Redeemer College and the Saint Thomas Christian School. Resting at Williams Funeral Home, 45 Elgin Street, Saint Thomas until Wednesday afternoon and then to the First Christian Reformed Church for funeral service at 1:30 p.m. Interment to follow in Elmdale Cemetery. Visitation Tuesday from 2-4 and 7-9 p.m. Remembrances may be made to the charity of choice.

Joe:

(1) trouwde, 28 jaar oud, op dinsdag 09-05-1944 met Wietske Elzinga, 29 jaar oud. Wietske is geboren op dinsdag 22-09-1914 in Surhuizem (Achtkarspelen) (Fr.). Wietske is overleden op donderdag 14-10-1976, 62 jaar oud. Zij is begraven in St. Thomas, Ontario, Canada.

Notitie bij Wietske: Bevolking Tietjerksteradeel
Wietske Elzinga, te Garijp
geb: 22 september 1914 te Surhuizum
Vertrokken naar Ontario, Canada, 4 juni 1948

(2) begon een relatie met Niet publiceren. Zij is een dochter van Cornelis Nagelkerke en Janna van der Klooster. Zij begon eerder een relatie met Izaak Sinke (±1919-±1974).


299 Roelof Wijmenga is geboren op zaterdag 23-06-1917 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Gjalt Reinders Wijmenga (zie 206) en Grietje Riemersma. Roelof is overleden op donderdag 04-09-2008 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 91 jaar oud. Hij is begraven op maandag 08-09-2008 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Roelof trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 11-06-1948 in Smallingerland (Fr.) met Baukje Trijntje Faber, 29 jaar oud. Baukje is geboren op dinsdag 22-04-1919 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.). Baukje is overleden op zondag 19-01-1997 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 77 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Zij is begraven op woensdag 22-01-1997 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.). Roelof en Baukje bleven kinderloos.


300 Sjouke Wijmenga is geboren op dinsdag 20-05-1919 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Gjalt Reinders Wijmenga (zie 206) en Grietje Riemersma. Sjouke is overleden op zondag 25-06-2000 in Voorthuizen (Barneveld), 81 jaar oud. Sjouke begon een relatie met Niet publiceren. Zij is een dochter van Jan Sietsma en Ietje Westerbrink.


Kind van Sjouke en Niet publiceren:

 

1 Gjalt Jan Wijmenga, geboren in 09-1947 in Kampen (Ov.). Gjalt is overleden op dinsdag 06-07-1948 in Hilversum (NH.), 10 maanden oud.

 


301 Aaltje Wijmenga is geboren op zondag 07-05-1922 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Gjalt Reinders Wijmenga (zie 206) en Grietje Riemersma. Aaltje is overleden op donderdag 12-04-2007 in Wolvega (Weststellingwerf) (Fr.), 84 jaar oud [bron: www.mensenlinq.nl]. Zij is begraven op dinsdag 17-04-2007 in Sonnega (Weststellingwerf) (Fr.). Aaltje trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 01-12-1949 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Anne Bos, 25 jaar oud. Anne is geboren op zondag 20-01-1924 in Sonnega (Weststellingwerf) (Fr.). Anne is overleden op vrijdag 21-12-1990, 66 jaar oud.


Kinderen van Aaltje en Anne:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

4 Niet publiceren.

5 Niet publiceren.

6 Niet publiceren.

7 Niet publiceren.

 


302 Albertje Wijmenga is geboren op vrijdag 28-12-1923 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Gjalt Reinders Wijmenga (zie 206) en Grietje Riemersma. Albertje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 13-01-1950 met Walter Faber, 25 jaar oud. Walter is geboren op dinsdag 29-04-1924 in Opeinde (Smallingerland) (Fr.). Walter is overleden op donderdag 20-02-2003 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), 78 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is begraven op dinsdag 25-02-2003 in Nijega (Smallingerland) (Fr.), kerk.


Kinderen van Albertje en Walter:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

4 Niet publiceren.

5 Niet publiceren.

 


303 Renske Wijmenga is geboren op donderdag 09-04-1925 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Gjalt Reinders Wijmenga (zie 206) en Grietje Riemersma. Renske trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 15-05-1946 in Tietjerksteradeel (Fr.) met Rienk Benedictus, 22 jaar oud. Rienk is geboren op woensdag 12-09-1923 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Rienk is overleden op dinsdag 06-06-1978 in Wartena (Idaarderadeel) (Fr.), 54 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is begraven op zaterdag 10-06-1978 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), Petrus kerk.


Kinderen van Renske en Rienk:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

4 Niet publiceren.

5 Niet publiceren.

6 Niet publiceren.

7 Niet publiceren.

 


304 Joukje Wijmenga is geboren op woensdag 16-03-1927 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Gjalt Reinders Wijmenga (zie 206) en Grietje Riemersma. Joukje trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 06-05-1954 in Tietjerksteradeel (Fr.) [bron: roland.wijmenga.com] met Taeke Raap, 28 jaar oud. Taeke is geboren op dinsdag 01-09-1925 in Leeuwarden (Fr.). Taeke is overleden op dinsdag 02-01-2001 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 75 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 06-01-2001 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), Begraafplaats de Slingerhof.


305 Jacob Willem Hogeboom is geboren op vrijdag 15-05-1925 in Leeuwarden (Fr.), zoon van Willem Hogeboom en Dieke Geertje Wijmenga (zie 207). Jacob is overleden op maandag 12-12-2005 in Oldenzaal, 80 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 16-12-2005. Jacob begon een relatie met Niet publiceren.


Kind van Jacob en Niet publiceren:

 

1 Niet publiceren.

 


306 Pieter Wijmenga is geboren op maandag 21-07-1902 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roel Jans Wijmenga (zie 208) en Minke Pieters Hoekstra.

Notitie bij de geboorte van Pieter: Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 30 april 1904,
gemeente Tietjerksteradeel

Pieter is overleden op maandag 17-12-1979 in Kerkrade (L.), 77 jaar oud. Pieter trouwde met Antje van der Galiën. Antje is geboren op woensdag 25-09-1907 in Dantumadeel. Antje is overleden op donderdag 12-01-1978 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 70 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Zij is begraven op maandag 16-01-1978 in Damwoude (Dantumadeel)(Fr.).


Kinderen van Pieter en Antje:

 

1 Niet publiceren. Volgt 326.

2 Niet publiceren. Volgt 327.

3 Niet publiceren. Volgt 328.

4 Niet publiceren. Volgt 329.

5 Niet publiceren. Volgt 330.

6 Sijbrigje Wijmenga, geboren omstreeks 1930. Volgt 331.

 


307 Reinder Wijmenga is geboren op maandag 23-09-1912 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Roel Jans Wijmenga (zie 208) en Minke Pieters Hoekstra. Reinder is overleden op donderdag 17-04-1980 in Heerlen (L.), 67 jaar oud. Hij is begraven in Heerlen, Begraafplaats Akerstraat. Reinder trouwde met Johanna van Zon. Johanna is geboren op dinsdag 26-03-1912. Johanna is overleden op zondag 27-07-1986, 74 jaar oud. Zij is begraven in Heerlen, Begraafplaats Akerstraat.


Kind van Reinder en Johanna:

 

1 Roel Jans Wijmenga, geboren op zondag 18-07-1937. Roel is overleden op maandag 18-09-1967, 30 jaar oud. Hij is begraven in Heerlen, Begraafplaats Akerstraat.

 


308 Elisabeth Wijmenga is geboren op zondag 05-03-1911 in Suameer (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Teunis Jans Wijmenga (zie 210) en Hiltje de Boer. Elisabeth is overleden op zondag 27-05-2001, 90 jaar oud [bron: www.mensenlinq.nl]. Zij is begraven in Drachten, Noorder Begraafplaats. Elisabeth trouwde met Johan Verbeek. Johan is geboren op woensdag 24-06-1903. Johan is overleden op woensdag 19-09-1984, 81 jaar oud.


309 Leentje Wijmenga is geboren op zaterdag 08-03-1924, dochter van Teunis Jans Wijmenga (zie 210) en Hiltje de Boer. Leentje is overleden op woensdag 05-12-2007, 83 jaar oud. Zij is begraven in Drachten, Noorder Begraafplaats. Leentje trouwde met Jacobus (Koos) Meijer. Koos is geboren op vrijdag 05-03-1920. Koos is overleden op dinsdag 21-07-1987, 67 jaar oud. Hij is begraven in Drachten, Noorder Begraafplaats.


Kinderen van Leentje en Koos:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

4 Niet publiceren.

5 Johannes (Hans) Meijer, geboren op maandag 14-08-1944 in Bakkeveen (Opsterland) (Fr.). Hans is overleden op zondag 01-10-2000 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 56 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl].

 


310 Pieter Wijmenga is geboren op vrijdag 26-09-1924 in Eestrum (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Reinder Wijmenga (zie 212) en Elsje Trijntje Petronella Elisabeth Lub. Pieter is overleden op donderdag 18-03-2010 in Geleen (L.), 85 jaar oud [bron: www.mensenlinq.nl]. Hij is gecremeerd op woensdag 24-03-2010 in Geleen (L.), crematorium Nedermaas.

Beroep:

 

 

Caféhouder

 

 

Pieter begon een relatie met Niet publiceren.


311 Reinder Wijmenga is geboren op zaterdag 03-09-1921 in Rijperkerk (Tietjerksteradeel) (Fr.), zoon van Gerrit Reinders Wijmenga (zie 219) en Froukje Reitsma. Reinder is overleden op zaterdag 20-04-1996 in Sneek (Fr.), 74 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Reinder begon een relatie met Niet publiceren. Zij is een dochter van Jelle J. Nijboer en Niet publiceren.


312 Minnie Janna Renger is geboren op dinsdag 31-07-1928 in Irnsum (Boornsterhem) (Fr.), dochter van Roelf Marius Renger en Sijke Wijmenga (zie 226). Minnie is overleden op vrijdag 02-04-2010 in Oostvoorne, 81 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 08-04-2010 in Birdaard (Ferwerderadeel) (Fr.). Minnie trouwde met Fokke Gabe de Vries. Fokke is geboren op woensdag 08-11-1922. Fokke is overleden op zondag 10-01-1988, 65 jaar oud. Hij is begraven in Birdaard (Ferwerderadeel) (Fr.).


Kinderen van Minnie en Fokke:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

 


313 Kornelis (Kees) Jouwersma is geboren op maandag 30-08-1926 in Minnertsga (Het Bildt) (Fr.), zoon van Jouke Jouwert Jouwersma en Baukje Wijmenga (zie 228). Kees is overleden op woensdag 06-12-2006 in Tzummarum (Franekeradeel) (Fr.), 80 jaar oud [bron: www.mensenlinq.nl]. Hij is gecremeerd op maandag 11-12-2006 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.). Kees trouwde, 25 jaar oud, op maandag 28-04-1952 in Tzummarum (Franekeradeel) (Fr.) met Lena Kuperus, 22 jaar oud. Lena is geboren op vrijdag 14-06-1929 in Britsum (Leeuwarderadeel) (Fr.). Lena is overleden op dinsdag 21-01-2003 in Harlingen (Fr.), 73 jaar oud. Zij is begraven in Tzummarum (Franekeradeel) (Fr.).


314 Janke Jouwersma is geboren op donderdag 01-09-1927 in Minnertsga (Het Bildt) (Fr.) [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl], dochter van Jouke Jouwert Jouwersma en Baukje Wijmenga (zie 228). Janke is overleden op maandag 01-08-1955 in Tzummarum (Franekeradeel) (Fr.), 27 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Zij is begraven op donderdag 04-08-1955 in Hardegarijp (Tietjerksteradeel) (Fr.). Janke trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 01-08-1952 in Tzummarum (Franekeradeel) (Fr.) met Cornelis Slagter.


315 Leentje Wijmenga is geboren op zondag 03-07-1932 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), dochter van Klaas Wijmenga (zie 251) en Trijntje de Boer. Leentje is overleden op woensdag 26-09-1979 in Opeinde (Smallingerland) (Fr.), 47 jaar oud. Zij is gecremeerd op zaterdag 29-09-1979 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.). Leentje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 29-10-1953 in Smallingerland (Fr.) met L. Dalstra.


316 Roel Wijmenga is geboren op maandag 13-11-1933 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), zoon van Klaas Wijmenga (zie 251) en Trijntje de Boer. Roel is overleden op zondag 28-04-1991 in Drachten (Smallingerland) (Fr.), 57 jaar oud [bron: www.archiefleeuwardercourant.nl]. Hij is gecremeerd op donderdag 02-05-1991 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.). Roel trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 03-01-1959 in Smallingerland (Fr.) met Antje van der Sluis. Antje is een dochter van Oebele van der Sluis en Maria Boonstra. Roel en Antje bleven kinderloos.


317 Niet publiceren, dochter van Haaije van der Heide en Trijntje Wijmenga (zie 252). Zij begon een relatie met Dirk Kingma. Dirk is geboren omstreeks 1915. Dirk is overleden op donderdag 31-10-1991 in Bergum (Tietjerksteradeel) (Fr.), ongeveer 76 jaar oud. Hij is gecremeerd op dinsdag 05-11-1991 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.).


Kinderen van Niet publiceren en Dirk:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

 


318 Niet publiceren, dochter van Haaije van der Heide en Trijntje Wijmenga (zie 252). Zij begon een relatie met Niet publiceren.


319 Roel van der Heide is geboren op donderdag 19-01-1922 in Veenhoop (Smallingerland) (Fr.), zoon van Haaije van der Heide en Trijntje Wijmenga (zie 252). Roel is overleden op vrijdag 11-06-2010 in Akkrum (Boornsterhem) (Fr.), 88 jaar oud [bron: www.mensenlinq.nl]. Roel trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 22-11-1945 met Grietje Zwanenburg, 22 jaar oud. Grietje is geboren op maandag 20-08-1923 in Akkrum (Boornsterhem) (Fr.). Grietje is overleden op vrijdag 05-06-1998 in Akkrum (Boornsterhem) (Fr.), 74 jaar oud. Zij is gecremeerd op dinsdag 09-06-1998.


320 Auke Kuipers is geboren op zondag 15-07-1934, zoon van Gerke Kuipers en Bintje Wijmenga (zie 258). Auke is overleden op vrijdag 15-12-2000 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), 66 jaar oud. Hij is gecremeerd op woensdag 20-12-2000 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.). Auke trouwde met Hieke Jansma. Hieke is geboren op woensdag 29-09-1937. Hieke is overleden op zaterdag 27-12-2003 in Oudega (Smallingerland) (Fr.), 66 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 31-12-2003 in Goutum (Gemeente Leeuwarden) (Fr.).


321 Gerdina Christina (Gedi) Damstra is geboren op zondag 12-02-1956 om 09:50 in Groningen (Gr.), dochter van Christiaan Ferdinand (Ferdi) Damstra en Sonja Maria Ida (Sonja) Wijmenga (zie 272).

Beroep:

 

 

Neonatologie verpleegkundige

 

 

Gedi trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 10-06-1977 in Groningen (Gr.) met Dirk Jacob (Jaap) Dalhuisen, 23 jaar oud. Jaap is geboren op donderdag 18-02-1954 in Groningen (Gr.), zoon van Willem Adriaan Hendrikus (Willem) Dalhuisen en Elisabeth (Lies) Mulder.

Beroep:

 

 

Netwerkbeheerder

 

 


322 Niet publiceren, zoon van Teunis Wijmenga (zie 276) en Wiepkje Haarsma. Hij begon een relatie met Niet publiceren.


Kind van Niet publiceren en Niet publiceren:

 

1 Niet publiceren.

 


323 Niet publiceren, dochter van Teunis Wijmenga (zie 276) en Wiepkje Haarsma. Zij begon een relatie met Harm Krist. Harm is geboren op vrijdag 14-11-1930 in Tijnje (Opsterland) (Fr.). Harm is overleden op donderdag 17-05-2007 in Wolvega (Weststellingwerf) (Fr.), 76 jaar oud [bron: www.mensenlinq.nl]. Hij is begraven op dinsdag 22-05-2007 in Wolvega (Weststellingwerf) (Fr.).


Kinderen van Niet publiceren en Harm:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

 


324 Sietske (Sady) Wijmenga is geboren op donderdag 01-04-1937 in Garijp (Tietjerksteradeel) (Fr.), dochter van Reinder (Ray) Wijmenga (zie 297) en Sijke (Susan) Sibma. Sady is overleden op maandag 20-01-1986, 48 jaar oud. Zij is begraven in Aylmer, Elgin County, Ontario, Canada. Sady trouwde, 19 jaar oud, in 12-1956 in St. Thomas, Ontario, Canada met Laurens (Lou) Dykxhoorn, 21 jaar oud. Lou is geboren op zaterdag 27-04-1935 in Schipluiden (ZH.).


Kinderen van Sady en Lou:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Lawrence Dykxhoorn, geboren op dinsdag 28-09-1965 in St. Thomas, Ontario, Canada. Lawrence is overleden op vrijdag 30-12-2005 in St. Thomas, Ontario, Canada, 40 jaar oud. Hij is begraven op maandag 02-01-2006 in St. Thomas, Ontario, Canada.

Notitie bij Lawrence: Dykxhoorn
From: http://www.stthomastimesjournal.com/

Dykxhoorn - at St. Thomas Elgin General Hospital on December 30, 2005. Lawrence Dykxhoorn of St. Thomas in his 41st year. Beloved son of Lou Dykxhoorn and his wife Willy of R.R.# 1 Springfield and the late Sadie (Wymenga) Dykxhoorn (1986). Dear brother of Charles Dykxhoorn and wife Irene of R.R.# 1 Springfield, Marjorie and husband George Steenbergen of R.R.# 7 Aylmer, and Roy Dykxhoorn and his friend Colleen of Calton Line. Also survived by numerous aunts, uncles, nieces and nephews. Lawrence was born in St. Thomas, Ontario on September 28, 1965. Friends may call at the H. A. Kebbel Funeral Home, Aylmer on Sunday 2-4 and 7-9 p.m. The funeral service will be held at the Christian Reformed Church, 194 South St. W., Aylmer on January 02, 2006 at 1:30 pm. with Rev. Richard de Lange, officiating. Interment Aylmer Cemetery. Donations to the Elgin Association for Community Living would be appreciated.

 


325 Grietje (Margaret) Wijmenga is geboren op vrijdag 15-12-1944 in Sonnega (Weststellingwerf) (Fr.), dochter van Reinder (Ray) Wijmenga (zie 297) en Sijke (Susan) Sibma. Margaret is overleden op vrijdag 03-12-2004 in Dundas, Ontario, Canada, 59 jaar oud. Margaret begon een relatie met Niet publiceren.


Kinderen van Margaret en Niet publiceren:

 

1 Niet publiceren.

2 Niet publiceren.

3 Niet publiceren.

4 Niet publiceren.

5 Niet publiceren.

6 Niet publiceren.

7 Niet publiceren.

 


326 Niet publiceren, zoon van Pieter Wijmenga (zie 306) en Antje van der Galiën. Hij begon een relatie met Niet publiceren.


327 Niet publiceren, dochter van Pieter Wijmenga (zie 306) en Antje van der Galiën. Zij begon een relatie met Niet publiceren.


328 Niet publiceren, dochter van Pieter Wijmenga (zie 306) en Antje van der Galiën. Zij begon een relatie met Niet publiceren.


329 Niet publiceren, dochter van Pieter Wijmenga (zie 306) en Antje van der Galiën. Zij begon een relatie met Niet publiceren.


330 Niet publiceren, dochter van Pieter Wijmenga (zie 306) en Antje van der Galiën. Zij begon een relatie met Niet publiceren. Hij is een zoon van Marten Steensma en Clara Bruining.


331 Sijbrigje Wijmenga is geboren omstreeks 1930, dochter van Pieter Wijmenga (zie 306) en Antje van der Galiën. Sijbrigje is overleden op maandag 29-10-2012 in Bocholt, Duitsland, ongeveer 82 jaar oud [bron: www.online-familieberichten.nl]. Zij is begraven op vrijdag 02-11-2012 in Heerlen (L.), Yarden Crematorium. Sijbrigje begon een relatie met Niet publiceren.

Index (1636 personen)

Niet publiceren [Schoonvader van 85]  85

Niet publiceren [Schoonmoeder van 85]  85

Niet publiceren [Schoonvader van 23]  23

Niet publiceren [Schoonmoeder van 23]  23

Niet publiceren [Schoonvader van 44]  44

Niet publiceren [Schoonmoeder van 44]  44

Niet publiceren [Schoonvader van 41]  41

Niet publiceren [Schoonmoeder van 41]  41

Niet publiceren [Schoonvader van 36]  36

Niet publiceren [Schoonmoeder van 36]  36

Niet publiceren [Zoon van 110]  110,1

Niet publiceren [Dochter van 110]  110,2

Niet publiceren [Dochter van 110]  110,3

Niet publiceren [Schoonvader van 81]  81

Niet publiceren [Schoonmoeder van 81]  81

Niet publiceren [Schoonvader van 80]  80

Niet publiceren [Schoonmoeder van 80]  80

Niet publiceren [Zoon van 62]  62,5

Niet publiceren [Schoonvader van 89]  89

Niet publiceren [Schoonmoeder van 89]  89

Niet publiceren [Schoonvader van 227]  227

Niet publiceren [Schoonmoeder van 227]  227

Niet publiceren [Schoonvader van 49]  49

Niet publiceren [Schoonmoeder van 49]  49

Niet publiceren [Nummer 317]  317

Niet publiceren [Nummer 318]  318

Niet publiceren [Dochter van 253]  253,1

Niet publiceren [Dochter van 253]  253,2

Niet publiceren [Dochter van 253]  253,3

Niet publiceren [Schoonvader van 4]  4

Niet publiceren [Schoonmoeder van 4]  4

Niet publiceren [Schoonvader van 72]  72

Niet publiceren [Schoonmoeder van 72]  72

Niet publiceren [Schoonvader van 73]  73

Niet publiceren [Schoonmoeder van 73]  73

Niet publiceren [Schoonvader van 75]  75

Niet publiceren [Schoonmoeder van 75]  75

Niet publiceren [Schoonvader van 71]  71

Niet publiceren [Schoonmoeder van 71]  71

Niet publiceren [Zoon van 293]  293,1

Niet publiceren [Zoon van 293]  293,2

Niet publiceren [Zoon van 293]  293,3

Niet publiceren [Dochter van 121]  121,1

Niet publiceren [Dochter van 121]  121,2

Niet publiceren [Zoon van 286]  286,1

Niet publiceren [Zoon van 286]  286,2

Niet publiceren [Zoon van 224]  224,1

Niet publiceren [Dochter van 218]  218,1

Niet publiceren [Zoon van 167]  167,3

Niet publiceren [Dochter van 167]  167,6

Niet publiceren [Zoon van 255]  255,1

Niet publiceren [Dochter van 255]  255,2

Niet publiceren [Zoon van 255]  255,3

Niet publiceren [Nummer 225]  225

Niet publiceren [Partner van 225]  225

Niet publiceren [Dochter van 187]  187,1

Niet publiceren [Schoonvader van 211]  211

Niet publiceren [Schoonmoeder van 211]  211

Niet publiceren [Partner van 282]  282

Niet publiceren [Nummer 279]  279

Niet publiceren [Schoonvader van 137]  137

Niet publiceren [Schoonmoeder van 137]  137

Niet publiceren [Schoonvader van 278]  278

Niet publiceren [Schoonmoeder van 278]  278

Niet publiceren [Dochter van 278]  278,1

Niet publiceren [Zoon van 278]  278,2

Niet publiceren [Zoon van 278]  278,3

Niet publiceren [Zoon van 278]  278,4

Niet publiceren [Dochter van 278]  278,5

Niet publiceren [Schoonvader van 121]  121

Niet publiceren [Schoonmoeder van 121]  121

Niet publiceren [Schoonvader van 61]  61

Niet publiceren [Schoonmoeder van 61]  61

Niet publiceren [Schoonvader van 62]  62

Niet publiceren [Schoonmoeder van 62]  62

Niet publiceren [Schoonvader van 251]  251

Niet publiceren [Schoonmoeder van 251]  251

Niet publiceren [Schoonvader van 187]  187

Niet publiceren [Schoonmoeder van 187]  187

Niet publiceren [Kind van 176]  176,1

Niet publiceren [Dochter van 158]  158,4

Niet publiceren [Zoon van 158]  158,6

Niet publiceren [Schoonvader van 51]  51

Niet publiceren [Schoonmoeder van 51]  51

Niet publiceren [Schoonvader van 56]  56

Niet publiceren [Schoonmoeder van 56]  56

Niet publiceren [Zoon van 186]  186,1

Niet publiceren [Zoon van 186]  186,2

Niet publiceren [Zoon van 186]  186,3

Niet publiceren [Partner van 264]  264

Niet publiceren [Schoonvader van 266]  266

Niet publiceren [Schoonmoeder van 266]  266

Niet publiceren [Nummer 242]  242

Niet publiceren [Schoonvader van 183]  183

Niet publiceren [Schoonmoeder van 183]  183

Niet publiceren [Zoon van 259]  259,1

Niet publiceren [Zoon van 259]  259,2

Niet publiceren [Zoon van 259]  259,3

Niet publiceren [Dochter van 260]  260,1

Niet publiceren [Zoon van 214]  214,1

Niet publiceren [Dochter van 214]  214,2

Niet publiceren [Zoon van 214]  214,3

Niet publiceren [Partner van 269]  269

Niet publiceren [Nummer 322]  322

Niet publiceren [Nummer 323]  323

Niet publiceren [Partner van 280]  280

Niet publiceren [Zoon van 183]  183,1

Niet publiceren [Partner van 292]  292

Niet publiceren [Dochter van 279]  279,1

Niet publiceren [Dochter van 279]  279,2

Niet publiceren [Dochter van 256]  256,1

Niet publiceren [Dochter van 256]  256,2

Niet publiceren [Zoon van 256]  256,3

Niet publiceren [Dochter van 256]  256,4

Niet publiceren [Partner van 311]  311

Niet publiceren [Schoonvader van 282]  282

Niet publiceren [Schoonmoeder van 282]  282

Niet publiceren [Zoon van 139]  139,1

Niet publiceren [Dochter van 137]  137,3

Niet publiceren [Partner van 265]  265

Niet publiceren [Partner van 322]  322

Niet publiceren [Schoonvader van 14]  14

Niet publiceren [Zoon van 220]  220,1

Niet publiceren [Partner van 240]  240

Niet publiceren [Partner van 298]  298

Niet publiceren [Partner van 300]  300

Niet publiceren [Dochter van 303]  303,1

Niet publiceren [Zoon van 303]  303,2

Niet publiceren [Zoon van 303]  303,3

Niet publiceren [Zoon van 303]  303,4

Niet publiceren [Zoon van 303]  303,5

Niet publiceren [Dochter van 303]  303,6

Niet publiceren [Dochter van 303]  303,7

Niet publiceren [Dochter van 301]  301,1

Niet publiceren [Zoon van 301]  301,2

Niet publiceren [Zoon van 301]  301,3

Niet publiceren [Zoon van 301]  301,4

Niet publiceren [Dochter van 301]  301,5

Niet publiceren [Zoon van 301]  301,6

Niet publiceren [Zoon van 301]  301,7

Niet publiceren [Zoon van 309]  309,1

Niet publiceren [Zoon van 309]  309,2

Niet publiceren [Dochter van 309]  309,3

Niet publiceren [Zoon van 309]  309,4

Niet publiceren [Schoonvader van 133]  133

Niet publiceren [Schoonmoeder van 133]  133

Niet publiceren [Schoonvader van 135]  135

Niet publiceren [Schoonmoeder van 135]  135

Niet publiceren [Zoon van 207]  207,3

Niet publiceren [Schoonvader van 125]  125

Niet publiceren [Schoonmoeder van 125]  125

Niet publiceren [Kind van 125]  125,2

Niet publiceren [Dochter van 125]  125,3

Niet publiceren [Dochter van 125]  125,4

Niet publiceren [Schoonvader van 159]  159

Niet publiceren [Schoonmoeder van 159]  159

Niet publiceren [Zoon van 322]  322,1

Niet publiceren [Zoon van 323]  323,1

Niet publiceren [Dochter van 323]  323,2

Niet publiceren [Dochter van 323]  323,3

Niet publiceren [Schoonvader van 141]  141

Niet publiceren [Schoonmoeder van 141]  141

Niet publiceren [Schoonvader van 196]  196

Niet publiceren [Schoonmoeder van 196]  196

Niet publiceren [Partner van 233]  233

Niet publiceren [Dochter van 233]  233,1

Niet publiceren [Zoon van 233]  233,2

Niet publiceren [Zoon van 233]  233,3

Niet publiceren [Zoon van 207]  207,2

Niet publiceren [Schoonmoeder van 311]  311

Niet publiceren [Dochter van 254]  254,1

Niet publiceren [Dochter van 254]  254,2

Niet publiceren [Dochter van 124]  124,1

Niet publiceren [Dochter van 133]  133,1

Niet publiceren [Dochter van 133]  133,2

Niet publiceren [Dochter van 133]  133,3

Niet publiceren [Zoon van 133]  133,4

Niet publiceren [Dochter van 134]  134,1

Niet publiceren [Zoon van 134]  134,2

Niet publiceren [Zoon van 132]  132,1

Niet publiceren [Dochter van 139]  139,2

Niet publiceren [Zoon van 139]  139,3

Niet publiceren [Zoon van 139]  139,4

Niet publiceren [Partner van 249]  249

Niet publiceren [Partner van 305]  305

Niet publiceren [Zoon van 305]  305,1

Niet publiceren [Nummer 326]  326

Niet publiceren [Nummer 327]  327

Niet publiceren [Nummer 328]  328

Niet publiceren [Nummer 329]  329

Niet publiceren [Nummer 330]  330

Niet publiceren [Partner van 326]  326

Niet publiceren [Partner van 331]  331

Niet publiceren [Partner van 327]  327

Niet publiceren [Partner van 328]  328

Niet publiceren [Partner van 329]  329

Niet publiceren [Partner van 330]  330

Niet publiceren [Dochter van 148]  148,1

Niet publiceren [Dochter van 148]  148,2

Niet publiceren [Partner van 318]  318

Niet publiceren [Zoon van 302]  302,1

Niet publiceren [Zoon van 302]  302,2

Niet publiceren [Zoon van 302]  302,3

Niet publiceren [Dochter van 302]  302,4

Niet publiceren [Zoon van 302]  302,5

Niet publiceren [Kind van 62]  62,2

Niet publiceren [Kind van 62]  62,3

Niet publiceren [Dochter van 189]  189,1

Niet publiceren [Zoon van 189]  189,2

Niet publiceren [Kind van 190]  190,1

Niet publiceren [Dochter van 165]  165,3

Niet publiceren [Dochter van 159]  159,1

Niet publiceren [Dochter van 159]  159,2

Niet publiceren [Zoon van 159]  159,3

Niet publiceren [Zoon van 159]  159,4

Niet publiceren [Zoon van 317]  317,1

Niet publiceren [Dochter van 317]  317,2

Niet publiceren [Partner van 310]  310

Niet publiceren [Dochter van 312]  312,1

Niet publiceren [Zoon van 312]  312,2

Niet publiceren [Zoon van 312]  312,3

Niet publiceren [Partner van 325]  325

Niet publiceren [Dochter van 325]  325,1

Niet publiceren [Zoon van 325]  325,2

Niet publiceren [Zoon van 325]  325,3

Niet publiceren [Dochter van 325]  325,4

Niet publiceren [Dochter van 325]  325,5

Niet publiceren [Dochter van 325]  325,6

Niet publiceren [Dochter van 325]  325,7

Niet publiceren [Zoon van 324]  324,1

Niet publiceren [Dochter van 324]  324,2

Niet publiceren [Partner van 242]  242

Niet publiceren [Partner van 243]  243

Niet publiceren [Partner van 244]  244

Niet publiceren [Zoon van 242]  242,1

Niet publiceren [Zoon van 242]  242,2

Niet publiceren [Zoon van 242]  242,3

Niet publiceren [Dochter van 242]  242,4

Niet publiceren [Dochter van 243]  243,1

Niet publiceren [Zoon van 244]  244,1

Niet publiceren [Zoon van 244]  244,2

Niet publiceren [Dochter van 244]  244,3

Niet publiceren [Zoon van 244]  244,4

Niet publiceren [Schoonvader van 224]  224

Niet publiceren [Schoonmoeder van 224]  224

Niet publiceren [Schoonvader van 191]  191

Niet publiceren [Schoonmoeder van 191]  191

Niet publiceren [Dochter van 154]  154,1

Hinke Alles (~05-04-1716, †±1792) [Partner van 7]  7; 9; 10; 11; 12; 13; 14

??, Baukje Romkes (~19-03-1713) [Partner van 6]  6; 8

??, Binne Oebeles [Schoonvader van 3]  3

??, Maaycke Binnes (~13-04-1684) [Partner van 3]  3; 4; 5; 6; 7

??, Minke Uwes [Schoonmoeder van 3]  3

Aa, Geertruida Catharina Margaretha van der (†31-03-1925) [Schoonmoeder van 144]  144

Abels, Berend [Schoonvader van 134]  134

Abels, Eddo (*09-10-1892, †20-02-1983) [Partner van 134]  134

Algersma, Sijbren Jans (*24-06-1857, †31-08-1941) [Schoonvader van 168]  168

Algersma, Tietje Sybrens (*02-04-1883, †10-08-1975) [Partner van 168]  168; 259; 260; 261; 262; 263; 264

Algra, Dieuwke Symens (*18-11-1864, †04-04-1893) [Dochter van 46]  46,6

Algra, Doetje Symens (*09-02-1869, †15-04-1871) [Dochter van 46]  46,7

Algra, Geertje (*22-11-1906, †16-06-1972) [Partner van 199]  199

Algra, Riemkje Symens (*23-01-1856, †26-01-1856) [Dochter van 46]  46,2

Algra, Riemkje Symens (*13-09-1859, †13-07-1949) [Dochter van 46]  46,4

Algra, Sybren Symen (*30-07-1861, †03-04-1936) [Zoon van 46]  46,5

Algra, Sybren Symens (*08-12-1790, †31-01-1867) [Schoonvader van 46]  46

Algra, Symen Sybrens (*01-11-1813, †21-04-1894) [Partner van 46]  46

Algra, Tjerkje Pieters (*21-07-1833, †18-03-1911) [Partner van 34]  34; 76

Algra, Trijntje Symens (*23-01-1856, †26-01-1856) [Dochter van 46]  46,1

Algra, Trijntje Symens (*03-11-1857) [Dochter van 46]  46,3

Anema, Pietje Anes [Schoonmoeder van 27]  27

Anema, Wapke Hendriks (*02-04-1801, †01-07-1877) [Schoonmoeder van 27]  27

Antonides, Luitzen Franciscus (*03-03-1873, †01-09-1955) [Schoonvader van 138]  138

Antonides, Trijntje (*25-04-1900, †08-03-1973) [Partner van 138]  138; 234; 235; 236; 237

Apetz, Catharina Johanna (*13-10-1884) [Partner van 142]  142

Apetz, Pieter Hendrik [Schoonvader van 142]  142

Ates, Sijke [Partner van 1]  1; 2

Bakker, Trijntje Tjeerds [Schoonmoeder van 55]  55

Balhuizen, Margaretha (*±1897) [Partner van 129]  129

Bangma, Klaaske Reinders (*16-06-1830, †02-06-1917) [Schoonmoeder van 67]  67

Benedictus, Rienk (*12-09-1923, †06-06-1978) [Partner van 303]  303

Berendsen, Gerritjen (*±1864) [Partner van 69]  69

Berendsen, Hendrik [Schoonvader van 69]  69

Berg, Keimpe Alberts van der (*02-07-1829, †14-03-1877)  57

Bergman, Gerritdina (Dina) (*01-11-1895, †04-01-1979) [Schoonmoeder van 272]  272

Bergsma, Anne (*09-09-1896, †29-03-1993) [Partner van 183]  183

Bergsma, Jacobje (Japke) (*16-09-1928, †15-04-2006) [Dochter van 183]  183,2

Berkum, Leentje Jans van (*29-02-1832, †19-04-1900) [Schoonmoeder van 105] [Schoonmoeder van 106]  105; 106

Besselaar, Gerrardina Helena [Schoonmoeder van 63]  63

Bierma, Jacobje Kornelis (*21-06-1878, †09-04-1927) [Partner van 174]  174; 267; 268; 269

Bierma, Kornelis (*22-09-1846, †07-05-1912) [Schoonvader van 174]  174

Bijlsma, A.  253

Bijlsma, Arend (*29-06-1898, †15-12-1970) [Schoonvader van 288]  288

Bijlsma, Gerben (*27-10-1925, †28-07-2006) [Partner van 288]  288

Bijlsma, Johannes [Partner van 221]  221

Blankenberg, Barteld Hendrik (*24-07-1888, †02-06-1951) [Partner van 124]  124

Blankenberg, Johannes Bernardus [Schoonvader van 124]  124

Blankenberg, Maria Elisabeth (*?-10-1917) [Dochter van 124]  124,2

Blokdijk, Maartje (*31-10-1891, †26-03-1978) [Schoonmoeder van 270]  270

Blom, Atje Wybes (*01-10-1887, †05-02-1962) [Dochter van 83]  83,6

Blom, Baukje Wybes (*03-10-1882, †29-07-1927) [Dochter van 83]  83,3

Blom, Jan Geerts (*08-06-1803, †02-11-1880) [Schoonvader van 83]  83

Blom, Jan Wybes (*02-04-1879, †30-01-1950) [Zoon van 83]  83,1

Blom, Klaas Wybes (*17-12-1880, †25-11-1950) [Zoon van 83]  83,2

Blom, Thijs Wybes (*02-07-1892, †15-01-1893) [Zoon van 83]  83,7

Blom, Trijntje Wybes (*16-03-1886) [Dochter van 83]  83,5

Blom, Willem Wybes (*06-01-1885, †22-10-1958) [Zoon van 83]  83,4

Blom, Wybe Jans (*16-04-1852, †30-12-1903) [Partner van 83]  83

Boer, Geesje de [Schoonmoeder van 223] [Schoonmoeder van 223]  223; 223

Boer, Gooitske Bartels de (*30-10-1864, †17-01-1941) [Schoonmoeder van 161]  161

Boer, Grietje de (*28-05-1909) [Dochter van 204]  204,1

Boer, Hiltje de (*01-08-1886, †24-02-1931) [Partner van 210]  210; 308; 309

Boer, Klaas Pieters de (*09-07-1880) [Partner van 204]  204

Boer, Pieter Klazes de (*06-12-1854, †25-03-1907) [Schoonvader van 204]  204

Boer, Tjitske de (*08-08-1898, †23-05-1974) [Schoonmoeder van 281]  281

Boer, Trijntje de (*27-03-1910, †25-06-1977) [Partner van 251]  251; 315; 316

Boersma (levenloos *13-02-1895) [Kind van 100]  100,2

Boersma, Douwe Pieters (*09-04-1868) [Partner van 100]  100

Boersma, Rigtje Catharina (*01-04-1893) [Dochter van 100]  100,1

Boetes, Hielkje (*10-08-1925, †24-09-2009) [Partner van 283]  283

Bokma, Albertje (*±?-10-1911, †02-02-1912) [Dochter van 205]  205,1

Bokma, Cornelis Willem (*07-08-1883, †21-03-1955) [Partner van 205]  205

Bokma, Willem Cornelis (*07-06-1857, †26-12-1909) [Schoonvader van 205]  205

Boomsma, Aart (*10-12-1835, †06-05-1897) [Schoonvader van 115]  115

Boomsma, Wytske (*14-01-1866) [Partner van 115]  115; 223

Boonstra, Akke Sjoerds (*19-06-1845, †16-04-1925)&nb